Groeien door samenwerking met grotere organisaties
Groeien door samenwerking met grotere organisaties
Dit coachingsprogramma leert ondernemers een denk- en werkkader te scheppen om samen te werken met grotere partner-ondernemingen

De zes belangrijke stappen:
Groeien door samenwerking met grotere organisaties

1. Doelen - Wat wil je bereiken met samen te werken?

We inventariseren jouw doelstellingen in volgorde van belangrijkheid en maken ze heel specifiek.

2. Grenzen en waarden - Wat zijn jouw grenzen en waarden?

Hoe ver wil jij gaan in de samenwerking en hoever wil je de andere laten gaan?

3. Weerstanden en motivaties - Wat houdt je tegen?

Wat houdt je tegen om samen te werken en wat maakt dat je dat wel wil?

Groeien door samenwerking met grotere organisaties

4. Vaardigheden en gedragingen - Hoe wordt jouw samenwerking een succes?

We bekijken dit vanuit verschillende perspectieven: organisatorisch, procedureel, juridisch, commerciëel, geografisch en financieel.

We bekijken ook minder "harde" aspecten zoals: uitstraling, reputatie, imago ...

5. Context - Wat is jouw ideaalbeeld?

We zoeken samen naar organisaties die het "ideaalbeeld" het beste benaderen. Desgewenst faciliteert ubeon de ontmoetingen en eventuele verdere besprekingen.

6. Implementeren - Hoe verloopt jouw implementering?

We begeleiden en ondersteunen de nieuwe samenwerking indien dat wenselijk is.

Denk daarbij aan het coachen van medewerkers, het helpen opstellen van procedures, het inrichten van structuren, het oplossen van samenwerkingsproblemen...

Praktisch

Inhoud en duurtijd van het ondersteuningstraject zijn sterk afhankelijk van organisatiegrootte, van de gekozen stappen in individuele invulling ervan. Een voorafgaand gesprek zal de specifieke ondersteuningsvraag verhelderen en zal uitmonden in een ondersteuningsplan. 

Begeleider profiel

Vanuit de ervaring dat samenwerking de beste garantie is voor groei en ontplooiing biedt ubeon business excellence vanuit meerdere invalshoeken dit unieke programma aan.

Alles wordt gecoördineerd door Erik Lauwers. 

Erik Lauwers is gecertificeerd NLP Practitioner, MPA-expert en EquiCoach.

 
Human Resources & IT
Als IT project and change manager zorgt Erik Lauwers voor de succesvolle integratie van IT-systemen door extra invulling te geven aan betere samenwerking tussen de verschillende betrokkenen. Daarbovenop is hij een gecertificeerd NLP Master Practitioner, MPA-expert en EquiCoach
Program type
Program languages
Nederlands
Price (incl. VAT)
€0,00