Image
ubeon-background-gradient-1920x1080.svg
Article
Als mens ben je voortdurend onderhevig aan de indrukken die jou toekomen via je zintuigen. Wat je ziet, hoort en voelt is niet de werkelijkheid, maar jouw perceptie. Zo leren we uit de epistemologie, één van de belangrijkste invloeden op het postmodernistische denken.

Wat betekent dat voor ons, als coach?

Wanneer we naar de verhalen luisteren van andere mensen, gaan we automatisch hun verhalen refereren aan onze eigen, interne verhalen. Dat kan je – als mens – niet tegenhouden; het gebeurt vanzelf. De valkuil is dat we gaan interpreteren; we vullen de ontbrekende stukjes zelf in vanuit onze eigen ervaringen, overtuigingen en waarden. In normale omgang met anderen is dat geen probleem. Tijdens een coachinggesprek echter, des te meer.

Welke attitudes en technieken helpen je dan om niet te gaan ‘invullen’?

Gelukkig hebben we een aantal handvaten, die ons als coach helpen om voldoende afstand te bewaren, en tegelijk een authentieke verbinding tot stand te brengen met je coachee.

Je creëert een veilige ruimte
Voor ervaren coaches klinkt dit zo vanzelfsprekend dat we er soms niet meer bij stilstaan. Aan de andere kant zien we leidinggevenden, partners, leraren verwoede pogingen doen om mensen ‘bij te sturen’ op een geheel onveilige manier.

De veilige ruimte houdt in dat je van het begin af aan een ‘coach container’ opstelt. Je kan je zoiets het best voorstellen als zou je afspreken dat je samen gaat voetballen. Je komt overeen waar en wanneer het spel gespeeld wordt, wat het speelveld is, wat de bal (onderwerp) is, het doel en wie de speler(s) en wie de coach zijn. Je maakt ook duidelijk wanneer het spel voorbij is.

De coach container betekent ook dat het gesprek tussen coach en coachee(s) privaat is.

Je bent een onbevooroordeelde getuige
De tweede stap is dat je een goede balans vindt tussen betrokkenheid en afstand. Dat kan een heuse uitdaging zijn, zeker wanneer je bijvoorbeeld als leidinggevende direct te maken hebt met de mindset en gedrag van je coachee.

Aan de ene kant heb je een hoge mate van betrokkenheid. Als ouder van je kind, voel je je direct verantwoordelijk en wil je je kind correct ‘opvoeden’.

Aan de andere kant is er helemaal geen betrokkenheid. Zoals je als toeschouwer naar een spektakel kijkt. Je ziet wat er gebeurt, maar het doet je niks.

Ergens daartussen is er die plek waar je je tegelijk verbonden voelt met de andere én waar je nog voldoende afstand kunt bewaren om niet ‘meegezogen’ te worden in hun verhaal.

Da’s de plek die je als coach gaat innemen.

Je focus ligt op het proces, niet de inhoud.
Als coach of facilitator ga je dus niet alleen luisteren naar wat er verteld wordt. Je focus gaat voornamelijk naar de manier waarop hun verhaal tot stand komt. Jouw toolbox is niet jouw persoonlijke ervaring en inhoudelijke kennis, maar wel jouw inzicht in de cognitieve en emotionele processen die aan de grondslag liggen van wat de coachee doormaakt.

Enig begrip van neurocognitieve wetenschappen helpt natuurlijk. Effectieve coaches hanteren doorgaans een combinatie van werkzame principes en technieken zoals:

Systeemdenken
Positieve psychologie
Appreciative Inquiry
Cognitieve gedragstherapie
Psychometrische instrumenten
Neuro-linguïstisch programmeren

En allerlei variaties hierop. Je kan je als coach eindeloos blijven bijschaven in allerlei bekende en minder bekende methodologieën. Het is niet zozeer de hoeveelheid methodes die ertoe doet, maar wel jouw vaardigheid om de juiste techniek in te zetten op het juiste moment.

Je werkt met wat zich aandient
We bouwen voort op alle drie de voorgaande principes om voorbereid te zijn om aan de slag te gaan met eender welk verhaal de coachee aanbrengt.

Maar al te vaak zien we dat managers zich inhoudelijk voorbereiden op individuele functioneringsgesprekken of evaluatiegesprekken. Ze hebben opgeschreven wat ze moeten zeggen en denken na wat ze best kunnen antwoorden op specifieke vragen van hun medewerkers.

Als coach heb je je natuurlijk ook goed voorbereid. Maar je bent voornamelijk goed voorbereid om van je aanpak af te wijken, op basis van wat er tijdens het coachinggesprek aan bod komt. Je kan je dit opnieuw voorstellen als een voetbalspel; waar je eerst het terrein gaat verkennen, om vervolgens je aandacht specifiek te richten naar het doel. Waarover de bal precies gaat, is zeker in die eerste fase van minder belang.

Hou de ruimte open
Inhoudsloos coachen betekent dus dat je jouw eigen oordeel loslaat, en dat je de ruimte geeft aan de coachee om die te verkennen. Deze ruimte heeft verschillende dimensies en kan je zien als een kubus, waarbij de tijdsas (verleden – heden – toekomst) gecombineerd wordt met diverse personen en hun rollen (zelf / ander / geheel). De derde dimensie wordt gevormd door de context (tijd en plaats), waarneembaar gedrag, competenties en hulpbronnen, waarden en overtuigingen, identiteit en zingeving.

De coach nodigt de ‘verkenner’ uit om alle aspecten te kunnen waarnemen, waarbij zelfreflectie een belangrijk instrument wordt. Meestal zijn meerdere sessies nodig om een verschuiving in het paradigma teweeg te brengen.

In de praktijk gebeurt dat door open vragen te stellen, herkadertechnieken toe te passen en metaforen te hanteren. Daarmee zet je mensen aan het denken zodat ze zélf tot nieuwe inzichten en oplossingen komen.

Stimuleer zelf-verantwoordelijkheid en zelfoplossend vermogen
Mensen gaan heel vaak op zoek naar een ‘schuldige’ of bedenken een ‘oorzaak’ die buiten zichzelf ligt en waar ze niks aan kunnen veranderen. Dat is een gemakkelijkheidsoplossing. Als coach hanteer je positieve psychologie als leidend principe; je leidt de aandacht van “wat je niet wil” naar “wat je wél wil”. Je stimuleert de coachee om doelstellingen te formuleren die binnen het eigen vermogen liggen, positief geformuleerd zijn, haalbaar zijn en met een duidelijk tijdskader. Belangrijk is dat de coachee zich emotioneel betrokken én zelf verantwoordelijk voelt om zijn mindset, gedrag en/of situatie aan te pakken.

Verandering gebeurt met de eerste stap
Zélfs wanneer de coachee de intentie heeft om iets aan te pakken, is dat nog geen garantie op duurzame verandering. Onze psyche werkt immer niet zo rechtlijnig als zouden we willen. Tegelijk gaan er weerstanden opduiken die de coachee ervan kunnen weerhouden om die eerste stappen naar blijvende verandering te zetten. Onder stress kan er ook terugval zijn naar oude patronen in denken en gedrag.

De eerste drempel die de coachee moet overwinnen bestaat uit drie componenten:

“Er moet iets veranderen” — bewustwording dat er iets is dat veranderd moet worden;
“Ik moet veranderen” — bewustwording dat jij diegene bent die hier iets aan kan veranderen;
“Ik moet nu veranderen” — bewustwording dat het hoog tijd is om iets te veranderen;De
Als coach is het jouw opdracht om deze drempel expliciet te maken en de coachee uit te nodigen tot die eerste belangrijke (mentale) stap. Eens die genomen is, lijken alle opeenvolgende stapjes een pak makkelijker. Onderzoek samen welke (minimale) aanpassingen in context, gedrag, … al een belangrijk effect teweeg brengen. Zo kan de coachee zelf een actieplan opstellen van kleine gedragsveranderingen die haalbaar lijken en waarbij deze het gevoel krijgt dat er vooruitgang is.

Vertel vermogende verhalen; over jezelf, over je collegas en over je team
Mensen worden beperkt of raken in beweging door verhalen. Als kind zijn dat voornamelijk de verhalen die je van anderen hoort; als jongere de verhalen die je hebt geïnternaliseerd en als volwassene zijn het de verhalen die je jezelf vertelt. Hoe ouder je wordt, hoe meer verhalen je in je rugzak zitten hebt.

Datzelfde principe geldt trouwens ook in groepen en teams. Verhalen worden dan krachtige systemische attractoren die de aandacht en energie in het veld. Krachtige attractoren zijn als draaikolken in een rivier; ze slorpen makkelijk alle aandacht en energie op en brengen mensen en systemen in beweging.

Als coach ga je aan de slag met inzicht in deze systemische dynamieken om verandering op gang te trekken, door vermogende verhalen te voeden met aandacht en energie.

Welke vermogende verhalen vertel jij over jezelf, over je collega’s, over je team en organisatie? Hoe stimuleer je hun positieve effecten en breng je die onder de aandacht?

Dat is het proces waar jij jou als coach op toelegt, om mensen en teams op een krachtige en positieve manier te stimuleren.

Conclusie

Met deze acht handvaten heb je een stapje voor. Omdat je een veilige ruimte creëert, Omdat je het proces begrijpt en beheerst. Omdat je zélf geen betrokken partij bent. Omdat je mensen en teams tot betere versies van zichzelf stimuleert door aandacht te geven aan hun vermogende verhalen en kleine veranderingen in hun gedrag.

Voor teamcoaches die wél erg inhoudelijk betrokken zijn betekent zoiets natuurlijk een extra uitdaging. En soms kan je niet anders dan jouw rol van inhoudelijk expert vast te houden, terwijl je had gewenst dat je ook in die andere rollen kon bewegen; die van coach of van facilitator.

Veel heeft te maken met het niveau van kennis, competentie en maturiteit van je mensen. Hoe minder competent zij zijn, hoe meer je zelf inhoudelijk gaat sturen. Maar naarmate zij in hun leerproces groeien, kan je die inhoud steeds makkelijker loslaten en aan hen toevertrouwen. Wanneer je merkt dat hun competentieniveau goed zit, maar dat er nog ruimte is voor groei en ontwikkeling, kan je écht gaan coachen. Dat doe je met bovenstaande handvaten.

Tenslotte ga je merken dat mensen uiterst vaardig zijn en over veel ervaring beschikken. Dan verander jouw rol opnieuw, van coach tot facilitator. Je bent dan puur procesbegeleider en laat mensen en teams groeien door intervisie. Het team bouwt zo op het team en mensen stimuleren elkaar.

Dat is dan jouw groeiproces; van manager tot coach. Van coach tot facilitator.

Een boeiende tocht waarbij je meegroeit met jouw team.

 
Profile
Stephen guide les PME dans l'élaboration de leur stratégie ( digitale ) et la mise en œuvre de changements pour devenir plus efficaces et se développer. Stephen a une formation économique/financière/technique et a gravi les échelons jusqu'au poste de directeur général chez Omron Electonics. En 2006, il a fondé sa première entreprise et a soutenu plusieurs PME comme manager de transition et de crise. Depuis 2010, il est spécialisé dans le changement et la transformation numérique et a exécuté des dizaines de grands projets de changement. En 2020, il a fondé Wise Owl Consulting et en 2021, Peoples.Engineer a suivi.

Stephen a de nombreuses années d'expérience en matière d'automatisation et de transformation. Son approche axée sur les personnes fait sa spécificité, de sorte que les projets de changement atteignent toujours le résultat escompté. Il réussit à faire des choses là où les autres ne le font pas et ne fuit donc pas devant un défi difficile. Il est convaincu que l'excellence ne peut être atteinte que par des équipes qui partagent une vision et s'engagent pleinement dans ce qu'elles font, tant sur le plan intellectuel qu'émotionnel.

Comme directeur général de Wise Owl Consulting, il s'occupe principalement de l'aspect "changement" des transformations numériques. L'entreprise fait partie d'un écosystème d'entreprises qui sont toutes impliquées dans la transformation digitale d'une manière ou d'une autre.

Wise Owl Consulting  travaille avec le client pour analyser son marché cible spécifique, ses processus et ses structures afin d'élaborer un plan stratégique concret et sur mesure. L'entreprise ne cherche pas seulement à réduire les coûts, mais aussi à saisir les opportunités qui se présentent sur le marché. Ils guident la trajectoire de changement esquissée et impliquent les employés à tous les niveaux possibles pour garantir une participation maximale, ce qui augmente considérablement et perpétue les résultats de la trajectoire.

Ses principales activités sont donc des projets de gestion du changement qui commencent souvent par une aide à la prise de décisions stratégiques et où il facilite le changement du début à la fin. Il est également un mentor pour les jeunes chefs d'entreprise et aide les PME à franchir le pas de la digitalisation en mettant en œuvre l'Odoo bedrijfssuite.

 

Quelle est votre ambition personnelle, Stephen ?

"J'aimerais voir Wise Owl Consulting et Peoples.Engineer devenir des plateformes où les consultants seniors se sentent chez eux et forment le pont entre les personnes et la technologie grâce à des processus de changement efficaces. "

 

référentiels :

 

Wolt:  Wolt est une entreprise finlandaise qui livre des aliments nutritifs par l'intermédiaire de vélos-courriers dans de nombreux pays.

Medix Biochemica: Medix Biochemica est une société finlandaise qui possède plusieurs bureaux en Finlande, aux États-Unis et en Chine et produit notamment les tests CoVid, .....

Amsted: Amsted est une société franco-américaine spécialisée dans le suivi des transports maritime et par train.

Europarcs: Europarcs est une société néerlandaise qui construit des parcs de vacances, vend des maisons et s'occupe de leur location.

Shots: Shots est une société néerlandaise qui vend des jouets pour adultes en Europe et aux États-Unis.

Vemedia: Vemedia est un fabricant et distributeur néerlandais de produits pharmaceutiques.

Footstep, Aarova, Ryhove: entreprises sur mesure
 

 
Page de base
C'est votre vie, c'est votre carrière, votre entreprise. Êtes-vous là où vous voulez être ? Avec le coaching, vous obtenez des résultats différents.
Profile
Concentration sur les personnes dans l'organisation Fils d'un petit entrepreneur, il a toujours été fasciné par le monde des affaires et les interactions humaines qui s'y déroulent.

En 1985, il a eu l'occasion de réaliser son souhait de devenir "consultant en gestion" pendant deux ans dans sa ville natale d'Anvers, dans ce qui était alors la plus grande entreprise portuaire.

Par la suite, il a réalisé des missions dans différents types d'entreprises de toutes tailles et de toutes natures, réparties dans toute l'Europe. Au cours de cette période, il a occupé divers postes au sein de sociétés de conseil en mise en œuvre, passant de chef de projet et analyste commercial à directeur des opérations du BeLux et partenaire.

Concentration sur les personnes dans l'organisation

Au cours des différentes missions, l'interaction avec ses clients passe toujours en premier.

Cette approche est toujours appréciée par nos clients lors du coaching et de l'accompagnement de divers processus de changement.

Steven a rapidement compris que cette profession se greffe sur les résultats par et avec les gens. Il met toujours l'accent sur ce point, quelle que soit la question. Cela va de l'amélioration de la productivité et des processus à la reconception des entreprises, en passant par les projets d'intégration et le coaching des cadres sur les questions stratégiques.

 
Profile
La communication est le pivot de toute organisation. Grâce à de courts workshops autour d'idées simples sur le processus de communication, les techniques et l'énergie d'un message, Mark aide à apporter de la compréhension à toute équipe afin qu'elle puisse se concentrer avec succès sur la réalisation de ses objectifs.

Mark est convaincu que la santé physique, l'indépendance financière et le fait de libérer du temps en travaillant intelligemment conduisent au bonheur et à la liberté que chaque individu recherche.

Nous offrons à chacun, quels que soient son âge, son origine, ses croyances ou son expérience, la possibilité de tirer parti de ce bonheur et de cette liberté en aidant les autres à obtenir ce dont ils ont besoin au sein d'une équipe de collègues enthousiastes, entreprenants, inspirants et serviables, où l'épanouissement personnel est essentiel.

 
Event
Apprendre des techniques puissantes pour un changement profond et durable Au cours de cette Master Class de deux jours sur le coaching "Changement profond", vous apprendrez comment, en tant que manager, dirigeant, coach ou facilitateur de changement, vous pouvez créer un changement profond et durable chez d'autres personnes.

Vous apprendrez des principes et des techniques psychologiques puissants que vous pourrez appliquer dans des conversations de coaching individuel ainsi que dans un contexte d'équipe.

Grâce à ces techniques, vous apprendrez:

Supprimer les obstacles au changement
Inverser le négationnisme, l'incrédulité, l'incompréhension ou toute autre résistance
Créer un espace pour le changement
Augmenter la participation et l'engagement
Stimuler la créativité et la capacité à résoudre les problèmes par soi-même
Maintenir une attitude d'apprentissage
Recadrer les croyances limitantes
Générer un état d'esprit positif
Promouvoir la confiance

De changements personnels et organisationnels profonds sont devenus essentiels pour suivre l'évolution rapide du monde. Un changement en profondeur signifie un changement irréversible et radical qui vient de l'intérieur. Les méthodes utilisées sont basées sur la science des systèmes et la thérapie cognitivo-comportementale.

Deep Coaching Masterclass

Cette Masterclass de Deep Coaching est conçue comme un développement supplémentaire. Les personnes qui ont déjà une expérience en matière de coaching, d'animation et/ou de techniques connexes pourront améliorer leurs compétences.

Blended learning

A partir de votre inscription, vous aurez accès aux ressources suivantes :

Le document en format PDF
Vidéos de formation en ligne
Des templates pratiques
Grâce à ces ressources en ligne, vous pouvez commencer à la formation immédiatement. Vous apprenez à votre propre rythme et vous êtes soutenu par notre (nos) formateur(s).
Event
Apprenez à utiliser des principes et des techniques systémiques avancés pour stimuler la culture d'une organisation ou d'une équipe dans une direction souhaitée. Pendant les deux jours de la Master Class "Culture profonde", vous apprendrez à faire évoluer la mentalité et la culture des personnes et des équipes vers des objectifs spécifiques en tant que manager, cadre, coach ou facilitateur de changement.

Vous travaillerez avec des principes et des techniques issus de la mnétique, de la science des systèmes et de la thérapie familiale qui sont efficaces à la fois pour les individus et les équipes.

Avec ces techniques, vous apprendrez :

Reconnaître les différents niveaux de culture et de structure
Comment les mentalités limitantes se manifestent par des modèles de comportement négatifs.
Utiliser des outils simples pour adapter les mentalités
Stimuler la motivation intrinsèque
Comment faire participer activement les gens pour obtenir leur engagement et leur appropriation.
Créer un espace génératif avec de puissants attraits émotionnels positifs par le biais de valeurs et d'histoires responsabilisantes
Appliquer les principes d'auto-organisation
Stimuler la capacité d'autosolvabilité
Au lieu de se concentrer uniquement sur le comportement et le changement de comportement, on apprend à travailler sur les structures sous-jacentes. La culture devient pour vous un concept avec des outils concrets. Grâce à ces outils, vous serez en mesure de provoquer un changement culturel en un rien de temps, car vous verrez et comprendrez les interactions systémiques.

Deep Coaching Masterclass

Cette Masterclass de Deep Coaching est conçue comme un développement supplémentaire. Les personnes qui ont déjà une expérience en matière de coaching, de facilitation, de gestion du changement et/ou de techniques similaires pourront approfondir leurs compétences.

Blended learning

A partir de votre inscription, vous aurez accès aux ressources suivantes :

Le document en format PDF ;
Vidéos de formation en ligne ;
Des templates pratiques.
Grâce à ces ressources en ligne, vous pouvez commencer à la formation immédiatement. Vous apprenez à votre propre rythme et vous êtes soutenu par notre (nos) formateur(s).
Profile
Vous pouvez contacter Thomas pour un programme d'orientation avec Sustatool, la préparation d'un équilibre du bien commun de votre organisation et l'accompagnement de profils techniques vers un leadership authentique. Comme ingénieur, Thomas est naturellement fort pour comprendre, améliorer et connecter les systèmes.

En appliquant ces talents pendant 10 ans au sein de la société belge SecureLink, il a participé à une croissance spectaculaire.

Au cours de cette croissance, Thomas a appris à comprendre, à soutenir et à connecter les personnes ainsi que la technologie.

Depuis lors, il enseigne la management et les organisations et aide les organisations à retrouver leur lien avec le système global.

Purpose (Globe + It)

Une organisation a besoin d'un objectif largement soutenu. Cet objectif doit être soutenu (ensemble) et aller au-delà de l'organisation (contribuer à toutes les parties prenantes).

Peu importe comment vous l'appelez : but, mission, raison d'être, BHAG, stratégie à long terme, ...

Ce n'est que lorsque chaque employé veut graver ce but sur sa pierre tombale que je suis satisfait.

Trust (We)

Une organisation est composée de personnes.

C'est sur la base de la confiance que les gens travaillent le mieux ensemble.

La confiance naît de la compétence, de la loyauté et de l'intégrité.

La confiance consiste à oser être vulnérable aux autres et permet de faire ce qu'il faut, même sans contrôle.

La confiance est vulnérable.

La confiance est contagieuse.

J'aide les gens d'une organisation à travailler ensemble sur la base de la confiance.

Confidence (Me)

Moi = Ok ?

Tout commence par cela.
Une condition nécessaire à la poursuite du développement personnel et à l'expansion de l'organisation.

 
Profile
Dr Luc Swinnen conseille les personnes souffrant d'épuisement professionnel depuis plus de 15 ans. Il est médecin, thérapeute psychosocial, coach et formateur. Luc Swinnen a étudié la médecine à la KUL (1975) et s'est spécialisé en épidémiologie, en médecine des assurances et en statistiques.

Il a travaillé pendant plus de 10 ans comme médecin en assurance et a été fréquemment confronté aux conséquences croissantes du stress dans les entreprises.

Encouragé par Miet Smet, alors ministre de l'emploi, du travail et de l'égalité des chances, il a réalisé au début des années 1990 une étude à grande échelle sur le stress et a immédiatement calculé le prix de revient pour les entreprises, le gouvernement, le contribuable et le salarié. C'était une hallucination.

À partir du milieu des années 90, il a commencé à donner des conférences sur le stress lors de congrès nationaux et internationaux. Pour cela, il a travaillé en étroite collaboration avec Levi, un psychologue scandinave renommé et fondateur européen de la gestion du stress en entreprise. Levi reste à ce jour une grande source d'inspiration pour le Dr Swinnen.

Depuis 1994, il est conseiller d'entreprise à plein temps en matière de gestion du stress et de consolidation d'équipe. Depuis de nombreuses années, il est consulté par le monde bancaire, le secteur des télécommunications, le gouvernement flamand, Sidmar, Bayer et de nombreuses autres grandes entreprises.

Le Dr Luc Swinnen confronte ses analyses aux dernières connaissances et découvertes sur le stress grâce à son réseau international de spécialistes renommés du stress. C'est plus une règle qu'une exception qu'il demande un deuxième avis à un collègue d'Orlando, d'Oxford ou d'Atlanta sur un certain résultat ou une certaine conclusion. Naturellement dans la plus grande discrétion et l'anonymat.

Luc Swinnen est médecin, licencié en médecine des assurances et statisticien. Depuis plus de vingt ans, il est consultant en affaires et coach dans le domaine du stress, des émotions et du bonheur. Sa passion est l'impact des émotions sur la performance des gens. Il a publié dans de nombreuses revues internationales et nationales et est un orateur éloquent lors de conférences.

Lors de ces conférences internationales, il échange les expériences les plus récentes et entre en contact avec les chercheurs les plus expérimentés sur ces questions.

Depuis 2000, il s'est spécialisé dans les questions de flux, de stress et de burn-out et a développé sa propre méthodologie. Il suit le fonctionnement du cerveau et propose un modèle de travail adapté.
Profile
Quand on rencontre Hugo, on rencontre aussi son vaste réseau. Grâce à ses années d'engagement auprès de diverses organisations et plateformes de réseautage, Hugo est connu comme "le" réseauteur de la Flandre. Hugo modère 8 fois par an une soirée d'intervision avec et pour les PME et leurs employés (dirigeants). Les thèmes sont généraux et communs à plusieurs PME. 

Les thèmes sont déterminés en consultation avec un groupe de participants réguliers. L'idée est de partager les connaissances et l'expérience avec des personnes partageant les mêmes idées. Ce qui est formidable, c'est que vous pouvez apprendre des échecs et des succès d'un collègue. 

Il est également important que vous puissiez tester certains défis dans un cercle fermé.  Beaucoup de choses sont possibles, rien n'est obligatoire et tout cela dans un respect et une confiance réciproques.  Hugo assure la présence d'un titulaire du dossier et/ou d'un expert (expérimenté).

Hugo permet aux entrepreneurs (en particulier les PME) de consacrer du temps à leur activité principale.

Comme généraliste "pur sang", Hugo est invité à le faire :

Recherchez des solutions créatives simples (peu coûteuses) pour optimiser les opérations quotidiennes (augmentation du chiffre d'affaires, promotions ciblées, réduction des coûts, augmentation du chiffre d'affaires, contrôle des prix, management des clients), .....
Permettre au personnel de passer du statut d'employé à celui de collègue de travail dans l'entreprise, et ce principalement en renforçant la coopération entre les employés et la direction, par exemple
l'introduction et le suivi de la mise en place des employés ;
des discussions formelles sur la base d'objectifs prédéfinis concernant l'efficacité fonctionnelle ;
la management des compétences et les outils associés (formation/orientation) pour maintenir et accroître le niveau des employés. Valeur ajoutée pour les employés = valeur ajoutée pour l'entreprise ;
Des activités informelles (planifiées) régulières (formation d'équipe simple et orientée vers la personne) ;
...

Parmi les outils utilisés par Hugo, on peut citer
Etablir une analyse SWOT (forces/faiblesses)
SCRA (Symptôme, Cause, Remède et Actions) où des personnes de différentes entreprises et secteurs se rencontrent, échangent leur expertise et apprennent à travailler ensemble.

Outre l'organisation de ces plateformes et le recrutement de professionnels, Hugo peut également jouer un rôle de réseauteur et de facilitateur.

Enfin, Hugo dispose d'un vaste réseau de relations avec la presse, qui peut contribuer directement à améliorer l'image de l'entreprise.

 
Profile
Comme manager de projets et de changements informatiques, Erik Lauwers assure l'intégration réussie des systèmes informatiques en donnant plus de substance à une meilleure coopération entre les différentes parties impliquées. Depuis 2009, il a entraîné plus de 600 personnes en équipe et individuellement sous la bannière EquiCircles. Erik Lauwers a déjà livré plus de 60 analyses de métaprofil qui ont permis à ses clients de mieux comprendre leur propre réflexion et celle de leurs collègues et équipes. En outre, il est la force motrice de GoLive! ubeon est une plateforme de collaboration pour les professionnels indépendants et a le don de développer des outils qui soutiennent les activités des indépendants et la collaboration.

Comme directeur de projet senior pour General Motors Europe, Erik a été responsable du déploiement du système global des RH dans 10 pays européens, dans le cadre d'un contrat BPO. Il était important de rétablir et de faciliter les partenariats entre les acteurs des projets et des domaines opérationnels dans un contexte de ressources humaines. La répartition entre différents lieux, entreprises et cultures a accru la complexité de cette mission.

Comme responsable des applications fonctionnelles pour Ernst & Young (Pays-Bas), Erik s'est occupé de la gestion de tous les changements, des versions, de la maintenance et des projets du système RH. L'organisation du traitement des problèmes, la gestion des processus pour la gestion des applications et le développement de la méthodologie ont également été des domaines de résultats importants.

En tant que chef de projet pour Leisureplanet.com, Erik Lauwers s'est occupé du déploiement mondial des sites web de voyage dans 20 pays. Ce projet comprenait non seulement des flux de travail liés au site web, mais aussi des partenaires de marketing, d'exécution, etc.

Plus des deux tiers des mises en œuvre de systèmes informatiques "tournent mal" quelque part parce que l'on n'accorde pas suffisamment d'attention à l'intégration après l'achèvement du projet informatique. Cependant, l'achèvement d'un projet de mise en œuvre signifie le début du véritable travail pour l'organisation qui devra intégrer le changement afin d'en tirer les bénéfices. Une bonne collaboration est plus qu'une condition préalable. C'est un levier qui a un impact sur toute l'organisation.

Outre son expertise dans les projets de mise en œuvre des technologies de l'information, Erik Lauwers a développé avec "EquiCircles"(*) une méthode unique de travail en équipe qui renforce l'attitude de collaboration au niveau conscient et subconscient. Les équipes augmentent ainsi leurs capacités d'innovation, de résolution de problèmes et d'autogestion.

Erik Lauwers est un coach d'affaires de GoLive ! depuis des années. Il aide également les travailleurs indépendants et les PME à gagner du temps en automatisant leurs systèmes d'entreprise.

(*) EquiCircles est une série de formules innovantes de coaching d'équipe dans lesquelles l'attitude de collaboration est abordée et approfondie. Un puissant mélange de techniques de PNL, comme le travail avec les programmes Meta, et l'Equicoaching (coaching avec les chevaux) fonctionne à la fois au niveau conscient et subconscient. De cette manière, les participants développent de manière durable les compétences et l'attitude nécessaires pour mieux travailler ensemble.
Profile
Bob Cornelis "résout vos problèmes logistiques" - expert de la chaîne de distribution pour les PME et les établissements de santé en transition vers une excellence opérationnelle digitale et durable. Egalement via des workshops de jeux sérieux en Lego. Bob Cornelis a plus de 20 ans d'expérience dans la management de la chaîne de distribution avec des entreprises moyennes à grandes dans divers secteurs. Il enrichit constamment cette expérience pratique de nouvelles connaissances par l'enseignement et la formation.

Bob Cornelis a développé son expertise de la chaîne de distribution comme acheteur, directeur d'entrepôt, responsable des matériaux, chef de projet et directeur. Il a développé une approche axée sur la résolution des problèmes et les résultats et a fait l'expérience de l'importance d'une coopération harmonieuse avec les parties prenantes et les membres de l'équipe.

Cette coopération nécessite une bonne communication, et Bob Cornelis parle couramment quatre langues. Sa formation lui permet de se tenir au courant des problèmes et des questions auxquels sont confrontés les participants aux cours. C'est ainsi qu'il garde son doigt sur le pouls.

Bob Cornelis est un manager qui s'affirme et qui résout les problèmes. Son style de leadership pragmatique est basé sur une approche consultative et sur l'accent mis sur le travail d'équipe. Il est très résistant au stress.

Une chaîne de distribution bien développée garantit que vos marchandises et vos informations circulent sans problème de A à Z. Le résultat ? Vous réduisez vos coûts et augmentez vos bénéfices.

Bob travaille sur chaque étape de votre chaîne logistique avec un plan logique par étapes. Ce faisant, il remplit différents rôles :

Comme consultant, il analyse la chaîne de production actuelle et cherche la meilleure solution. Il le prépare avec soin pour garantir une mise en œuvre sans heurts.
 
Comme manager de transition, il met en œuvre la solution choisie. Il met en œuvre un plan d'action pragmatique et consulte étroitement les utilisateurs. Il assure ainsi des progrès rapides et une plus grande confiance.
 
Comme coach, il donne à votre organisation une dynamique qui recherche constamment des optimisations dans la chaîne de distribution. Il motive vos employés en leur donnant des opportunités et des succès.
Bob Cornelis représente donc plus qu'une simple expertise technique ou académique de la chaîne de distribution. Il crée un soutien à l'optimisation et veille à ce que les plans d'action soient réalisés. Son approche énergique et orientée vers les gens est sa marque de fabrique.

 
Profile
Stefaan Vandooren guide les moyennes entreprises dans la mise en place et l'amélioration de leur chaîne de distribution dans un contexte local et international.
Stefaan Vandooren a une vaste expérience de la coordination des entrepôts et des stocks, de la planification, des prévisions et du transport.

Stefaan a suivi une éducation en informatique et a d'abord travaillé comme analyste-programmeur. Il a développé et mis en œuvre divers logiciels de prévision et de management des stocks.

Après plusieurs cours (de management), Stefaan a travaillé comme manager dans le domaine de la prévision, de la logistique et de la chaîne de distribution, entre autres, dans plusieurs grandes entreprises internationales. Il a mis en place de nouveaux modèles de management des stocks, transféré la philosophie de la chaîne de distribution et amélioré l'efficacité des entrepôts, des processus, de l'organisation ...

La puissante réflexion de Stefaan, qui sort des sentiers battus, est le fruit d'une combinaison de réflexion analytique et de créativité. Il a appris à combler le fossé entre la management, les opérations commerciales et l'informatique.

Aujourd'hui, Stefaan offre un encadrement et une formation indépendants en management de la chaîne de distribution et peut être engagé comme consultant, intérimaire ou chef de projet.

Les entreprises sont confrontées à des marchés en évolution rapide, à de nouvelles réglementations et à des technologies en évolution. Cela signifie : toujours une chance d'amélioration.

Stefaan est actif au niveau international dans le domaine de la management de la chaîne de distribution depuis plus de vingt ans. Comme Change Manager, il fait le lien entre la management informatique, opérationnelle et stratégique, par exemple dans le cadre de:

la mise en œuvre de (nouveaux) logiciels, techniques et technologies
l'avantage concurrentiel par l'amélioration de l'efficacité
la restructuration de la chaîne de distribution
Il atteint les objectifs stratégiques en alignant et en intégrant l'organisation, les processus, les systèmes et les personnes dans votre entreprise. Cela garantit la durabilité, la continuité et l'amélioration des résultats.

Stefaan aide à transmettre la "vue d'ensemble" tout en approfondissant les détails. Il applique efficacement les nouvelles idées, principes et réglementations et les intègre dans le contexte spécifique de votre entreprise.

Stefaan a écrit un livre sur la management du changement en collaboration avec Mark Coenen.

Quelques lecteurs satisfaits du livre (néerlandais) de Stefaan 'Succesvol verandering implementeren':


Oh non, un autre livre sur le changement, nous voilà reparti de " as is à to be ". Je confesse que j'ai fait une erreur. Ce livre est un outil puissant. Lisez-le et utilisez-le ; votre entreprise, vos employés et vous-même en profiteront". - M. Van den Steen

Dans le changement, vous marchez un ... chemin inconnu", écrivent les auteurs de ce livre. Et ils ont raison. Après tout, un processus de changement n'est pas un processus d'amélioration (améliorer ce que nous faisons déjà), c'est un processus d'apprentissage (trouver et prendre des chemins différents). En d'autres termes, nous abandonnons notre emprise soigneusement construite sur le passé. - Prof. Herman Van den Broeck

Ce livre est facile à lire et les nombreux exemples pratiques sont reconnaissables et inspirants. (...) Ils aident à mettre les choses en perspective et à envisager la situation dans son ensemble. Merci de partager ! - K. Van Belle


 
Program
Découvrez le pouvoir de résolution de votre inconscient créatif Coachs Mindscaping® certifiés

Nos coachs certifiés Mindscaping® intègrent divers principes et méthodes scientifiquement fondés qui ont prouvé leur efficacité dans la pratique.
Program
Breinpiraten-as-a-Service  

 
Program
Deep coaching met NLP, CBT, hypnose of 'Lymbic Coaching' technieken
Program
Observeer en leer
Program
Handleidingen voor elke NLP coaching oefening Scripts voor coaches

Ben je soms op zoek naar de juiste beschrijving van een NLP coaching oefening die je ooit 's hebt geleerd? Zoek niet langer! In dit onderdeel van de Breinpiraten Schatkist vind je alle courante NLP coaching oefeningen mooi uitgewerkt. Je kan ze één voor één raadplegen en als PDF downloaden. Maar we hebben ook voorzien dat je ze ineens allemaal kan krijgen in één ZIP bestand, mooi geordend per moeilijkheidsgraad.Deze veelgevraagde resource voor NLP Practitioners en coaches is vanaf nu dus ook voor jou beschikbaar!

Inhoud

NLP Practitioner Level Coaching oefeningen

Vooronderstellingen-inzetten-als-hulpbronnen
Integratie-tussen-Denken-Voelen-en-Doen
Bewust-worden-van-de-eigen-perceptiefilters
Verkenning-van-perceptuele-posities
Dissociatie
Dubbele-dissociatie
Meta-Mirror
Submodaliteiten-contrastframe
Swish-Pattern-Process
Presence
Circle-of-Excellence
Active-Centering-dmv-Grounding-en-Flowing
Active-Centering-als-resource-om-met-conflicten-om-te-gaan
Second-Skin
Fair-Witness
Chain-of-States
Aligneren-van-de-Logical-Niveaus
Leiderschapsrollen-integreren-op-alle-Logische-Niveaus
Transfer-van-resources
S.C.O.R.E
S.C.O.R.E.-en-T.O.T.E.
Formuleren-van-individuele-gewenste-uitkomsten
Uitkomstmodel
Disney-Strategie
S.O.A.R.
S.O.A.R.
Rollen-en-waarden
Intentie-en-Het-Veld
Verdiepen-en-verbreden-van-‘Resource-Attractor’
Verbaal-herkaderen
Change-Personal-History
Verbinden-met-het-Generatief-Veld
Verbinden-met-een-deel
Integratie-van-tegengestelde-delen-V-K-Squash
Integratie-van-tegengestelde-emoties-Double-Induction
Herkaderen-van-beperkend-gedrag-Six-Step-Reframe
Integratie-van-conflicterende-delen-Spatial-Reframe
Sponsorboodschappen
Change-Personal-History
NLP Master Practitioner Level Coaching oefeningen

Presence
Dancing-the-SCORE
Ontwikkelen-van-een-hoger-zelfbewustzijn
Contrastframe-van-Primary-Sorts-Meta-Programma’s
Eigen-waardenhiërarchie-in-kaart-brengen
Conversational-Belief-Change-met-Sleight-of-Mouth
Verkenning-van-Meta-Programma-Vergelijking
Ego-en-Soul-voor-een-individu
Integratie-van-de-Vooronderstellingen
Integreren-van-hulpbronnen-uit-het-Veld
Achterhalen-van-Primary-Sorts-Meta-programma’s
Waardenspin
Verhalende-metaforen
De-Schattenjacht
Ego-en-Soul-voor-een team-of-organisatie
Logical-Level-Co-alignment
Denkstijlen-Contrastframe
Fixes-that-Fail-denkstijlen
Limits-to-Growth-denkstijlen
Eroding-Goals-denkstijlen
Shifting-the-Burden-denkstijlen
Success-to-the-Succesful-denkstijlen(1)
Co-sponsorship-van-Archetypische-energieën
Tracking-Transitions-(“The-Dragon”)
Reflectie-over-eigen-Metamodel-patronen
Structuur-van-de-Ervaring-op-alle-Logische-Niveaus
Verkenning-van-evolutie-van-overtuigingen
Belief-Outframing
Integratie-van-conflicterende-Belief-Systems
Belief-Change-Cycle
Unified-Field-S.O.A.R
Cultiveren-van-een-Generative-Field-Mind
Reimprint
Contrastframe-van-Model-Operator-Metaprogramma’s
Contrastframe-van-Meta-programma-Index-Computations
Belief-Chaining
Overtuigingen-bruggen-en-barrières
Herkaderen-door-middel-van-de-Vooronderstellingen
The-Hero’s-Journey-Deel-1-vragen
Metaforen
Creëren-van-een-COACH-container
Identity-Matrix
The-Hero’s-Journey-deel-2-tijdlijn
Contrastframe-van-tijdsgebonden-Meta-programma’s
De-impact-van-de-vooronderstellingen-verkennen
Verdiepen-van-Resource-Attractors’-dmv-Meta-Model
Contrast-analyse-Patterns-of-Mastery
Download

NLP Practitioner Level Coaching Scripts.zip
NLP Master Practitioner Level Coaching Scripts.zip
 
Article
Coachend en verbindend leiderschap

Ook al is ‘coachend en verbindend leiderschap’ misschien geen hot item meer,toch is de kans reëel dat je er als teamleider mee worstelt. Deze struggle kan intern zijn (het botst met je eigen willen en kunnen) of het wringt met de verwachtingen vanuit jouw organisatie.

De volgende vraag rijst steeds weer opnieuw bij coachend leiderschap: hoe verbind ik het coachend aspect met het leidinggeven?

Hoe kan ik de individuele doelen van de medewerkers verbinden met de teamdoelen en de organisatiestrategie? Hoe kan ik loslaten als ik ondertussen ook de eindverantwoordelijkheid draag? Hoe ga ik om met mijn eigen waarden als deze niet overeenkomen met deze van de medewerker? Wat doe ik met de informatie waarover ik nog niet open kan communiceren? Hoe werk ik met tegengestelde belangen? Hoe realiseer ik een coachende en verbindende samenwerking, indien onderling vertrouwen ontbreekt? En wat als de medewerker onderpresteert? Hoe kan ik hier in godsnaam tijd voor maken?

Er wordt van jou als leider een krachtdadig optreden en een duidelijke mening verwacht.  Ondertussen impliceert het coachend leiderschap een onderzoekende houding, reflectie en loslaten.

Maakt de maatschappij haar leiders?

De wereld om ons heen verandert heel vlug en ingrijpend, zo ook jouw werkvloer.  Hierdoor wordt je leiderschap wel heel sterk uitgedaagd.  Door de onvoorspelbaarheid en complexiteit waarin we werken, worden leiders ook net zeer belangrijk.  Zij dienen heel wat in hun mars te hebben en de oude recepten blijken hierbij steeds minder te werken. 

Misschien ben jij destijds omwille van andere competenties en ambities aangeworven ? Misschien heb je trainingen genoten waar vanuit een andere (oudere?) invalshoek naar leiderschap werd gekeken? Misschien voel je je ‘handelingsverlegen’ en geremd in je initiatieven?

De werkvloer heeft nood aan andere teamleiders dan voorheen. Leiders die niet meer ‘de beste in hun vak’ willen zijn, die kunnen genieten van de groei van medewerkers en teams, die durven leiden op afstand en ook écht en authentiek nabij durven zijn. 

Er komen diverse leiderschapsmodellen op de markt. Je kan inderdaad vanuit verschillende perspectieven naar leiderschap kijken. Toch kom ik telkens terug uit op coachend en verbindend leiderschap. Ik open geen debat over modellen en termen, over wie gelijk heeft en wie ongelijk. Ik denk vooral dat we het simpel dienen te houden, bij de kern. En deze kern is voor mij de dialoog en  verbinding tussen mensen, binnen een werkcontext en met welbepaalde doelen voor ogen. 

Coaching gaat over reflectie en bewustwording en de medewerker stimuleren om van hieruit verantwoordelijkheid op te nemen en keuzes te maken op gebied van werkinhoud, samenwerking, jobuitoefening en zo meer. 

Bij coachend leiderschap ondersteun je medewerkers en teams bij de oplossing van hun problemen en uitdagingen en heb je respect voor hun maturiteit en expertise.

Je richt je op hun drijfveren (motivatie), waarden, competenties, talenten, … in functie van organisatiedoelen en -resultaten. Groei en ontwikkeling vormen dus jouw focus. 

Hiertoe is verbinding nodig, namelijk verbinding


met jezelf

Je ontdekt je eigen drijfveren, waarden, kwaliteiten en uitdagingen in leiderschap.  Je staat bewust stil bij jezelf en jouw impact. Je onderzoekt jouw behoeften. Je wordt geconfronteerd met jouw allergieën. Je leert omgaan met het evenwaardige verschil tussen jezelf en de medewerker. 


met de collega’s

Je daagt zelfreflectie uit, houdt collega’s een spiegel voor zodat zij stilstaan bij ‘wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, hoe voel ik, hoe ga ik om met anderen en met mezelf, wie ben ik in relatie tot de gestelde verwachtingen’…? Zo ondersteun je bewustwording en groei. 


tussen de collega’s 

Je stimuleert de diversiteit in de teamsamenwerking zodanig dat talent- en doelgericht samengewerkt kan worden.


tussen jezelf en de organisatie

Je neemt een zelfonderzoekende houding aan in relatie tot het beleid (en de verwachtingen) en ontwikkelt jouw visie op leiderschap. 

Zijn leiders maakbaar ?

Moet jij als goede leider geboren worden? Neen, gelukkig, je kan veel leren.

Bepaalde attitudes zullen wel belangrijk en moeilijk te trainen zijn. Misschien zijn jouw attitudes een gevolg van een overtuiging, en kan een ander inzicht jou helpen om je leiderschap aan te passen. 

Het is niet altijd makkelijk, het is soms zelfs lastig. Coachende gesprekken vragen veel van jou, én van je medewerkers. Coachende gesprekken brengen medewerkers namelijk bij zichzelf en het opnemen van verantwoordelijkheden.

En wat met jou ? Met jouw


Attitudes

Welke houding neem jij aan? Kan je tijd nemen en rustig alle aandacht schenken aan je medewerker? Kan je authentiek blijven, en toch professionaliteit uitstralen? Heb je respect en aandacht voor de collega, voor zijn visie en waarden? Durf je jezelf one-down zetten?


Vaardigheden

Kan je zwijgen en goed luisteren? Weet je hoe je de medewerker kan laten nadenken en ondersteunen in bewuste keuzes? Bezit je manieren om de medewerker zélf oplossingen te laten bedenken en tot besluiten te laten komen? Weet je hoe je vragen kan stellen, hoe je zaken kan doorprikken, hoe je jezelf minder op de voorgrond kan plaatsen?


Methodieken en inzichten

​​​​​​​Heb je een ‘koffer’ aan methodieken zodat jouw gesprekken zin hebben en voldoende variatie? Gebruik je een bepaalde gesprekslijn om van de uitdaging naar een mogelijke oplossing te komen? Heb je verschillende materialen ter beschikking waarmee je creatief kan omspringen en gesprekken niet worden ervaren als een ‘verplicht nummer’?  Heb je een idee hoe jij dit kan integreren in de bestaande verwachtingen vanuit jouw HR-dienst?

Geen probleem en zeer normaal als je hierbij vragen of onzekerheden voelt!

Neem de tijd om vaardigheden en inzichten aan te leren. Leer materiaal en methodieken kennen.  Sta voldoende stil bij jouw talenten en uitdagingen op gebied van coachend en verbindend leiderschap. Reflecteer over jouw attitudes. Laat je hierin coachen en ga in intervisie met andere leidinggevenden.

Want, zet jij eerst jouw zuurstofmasker op?

 
Article
Vooraleer de man aan het woord te laten stelt Socrates voor om een test te doen met drie filters.

De eerste filter: waarheid

Hij vraagt de man: “Ben je zeker dat wat van mijn vriend wil vertellen absoluut waar is?” “Euh, nee” zegt de man. “Het is van eigenlijk van horen zeggen…”

De tweede filter: goedheid

“Goed” zegt Socrates en hij gaat verder: “De tweede filter is die van goedheid. Is het iets goeds, iets positiefs dat je me over mijn vriend wil vertellen?” “Integendeel, zelfs” zegt de man.

De derde filter: nut

“Dus je wil me iets slechts vertellen over mijn vriend waarvan je niet zeker bent dat het waar is? Er is nog een derde filter. Is wat je me over mijn vriend wil vertellen nuttig?” “Niet echt…” antwoordt de man weer.

Socrates concludeert:


“Als dat wat je me wil vertellen, noch waar, noch goed, noch nuttig is, waarom wil je het me dan vertellen?”


Deze filters zijn in coaching inmiddels alom bekend. Waar wil jij energie aan geven? Stel jij je vragen omtrent je overtuigingen, je eigen waarheid? Gaat je aandacht naar iets positiefs? Is het resultaat van die aandacht en die energie nuttig?

 
Article
Wat is hypnose?

Laten we starten met wat hypnose niet is: het zijn geen slingerende horloges, geen personen die met hun doordringende blik macht uitoefenen over anderen of rondtollende spiralen om je in een trance te brengen.

Hypnose is wel sterk gerelateerd met iets wat wij bijna dagelijks doen: dromen.

Wat gebeurt er als we dromen?

Dromen is een realiteit creërende machine: als je droomt dan ervaar je jouw droom als de realiteit. Je zit helemaal in de beleving van je droom: je kan dingen horen, zien, voelen, proeven en ruiken.

De functie van dromen is om de emotionele stimuli van de voorbije dag(en) te verwerken. Die verwerking gebeurt in het limbische systeem van het brein, ook wel het emotionele centrum genoemd. Het limbische brein werkt uitsluitend met beelden, niet met taal.

De neocortex, het deel van ons brein dat wij beschouwen als het rationele denken, gebruikt wel taal. Wanneer we dromen wordt de neocortex (het rationele denken) uitgeschakeld en werkt enkel ons limbische systeem.

Hoe werkt ons brein onder hypnose?

Het proces dat we ervaren wanneer we dromen is hetzelfde proces dat plaatsvindt wanneer mensen in trance of hypnose worden gebracht. Het limbische systeem wordt geactiveerd, het taalcentrum of kritische brein wordt uitgeschakeld om zo te kunnen werken met het onbewuste deel van die persoon.

Met hypnose neem je als het ware een duik in het diepe onbewuste deel van jezelf. In het dagelijkse leven heb je dit zeker al ervaren: je gaat helemaal op in iets, je bent even helemaal ‘weg’.

Waarom zou je hypnose toepassen als coach?

Hypnose kan je inzetten om mensen te helpen om in het onbewuste deel van zichzelf te gaan. Afhankelijk van hoe je het gebruikt kan hypnose helpen om spanning of pijn te verminderen, angsten of fobieën te laten verdwijnen, om ongewenste patronen of gewoonten te veranderen of om stappen te zetten richting dromen en doelen.

Hoe breng je een persoon in trance of hypnose?

Je hebt ongetwijfeld al iemand in een mini-trance gebracht.

Wanneer je iemand een vraag stelt waar die persoon over moet nadenken dan activeer je een mini-trance. Je herkent de trance wanneer de persoon zijn blik afwijkt, bijvoorbeeld door in de verte of naar boven te kijken. Op dat moment activeert de persoon zijn limbische brein om na te denken en dat is de trance.

Iemand in een trance brengen is dus weinig hocus pocus en en kan je eenvoudig aanleren: het heeft vooral te maken met het toepassen van de juiste gesprekstechnieken.

Hypnotische gesprekstechnieken

Hypnotische gesprekstechnieken toepassen is eenvoudig. We hanteren deze technieken vaak, alleen zijn we ons niet bewust van het proces dat achter de technieken zit.

In bovenstaande video vertel ik hoe hypnotische gesprekstechnieken werken in ons brein en welke technieken we daarvoor toepassen:

Open vragen stellen.
Het verhaal van de persoon herkaderen.
Een verrassingseffect toepassen.
Verwarring creëren, bijvoorbeeld door iets totaal nieuw in het verhaal van de persoon te brengen dat niet strookt met het huidige verhaal. Hierdoor krijg je te maken met een cognitieve dissonantie. Wanneer de persoon de verwarrende informatie verwerkt kom die terecht in een trance.
Het vertellen van verhalen. Wanneer je luistert naar een verhaal kom je in een mini-trance terecht, het verhaal activeert je limbische brein.
Wil je deze technieken snel en effectief onder de knie krijgen? Schrijf je dan in voor de volgende Masterclass Deep Trance.
Article
Lang geleden, in het oude Griekenland toen de wijsgeer Socrates nog leefde zou hij eens bezoek hebben ontvangen van een persoon die hem iets over een vriend van Socrates wilde vertellen.

Vooraleer de man aan het woord te laten, stelt Socrates voor om:een test te doen met drie filters.

De drie filters:

Waarheid

Hij vraagt de man: “Ben je zeker dat wat je van mijn vriend wil vertellen absoluut waar is?”

“Euh, nee” zegt de man. “Het is eigenlijk van horen zeggen…”

Goedheid

“Goed” zegt Socrates en hij gaat verder: “Is het iets goeds, iets positiefs dat je me over mijn vriend wil vertellen?”

“Integendeel, zelfs” zegt de man.

Nut

“Dus je wil me iets slechts vertellen over mijn vriend waarvan je niet zeker bent dat het waar is? Is wat je me over mijn vriend wil vertellen nuttig?”

“Niet echt…” antwoordt de man weer.

Socrates concludeert: “Als dat wat je me wil vertellen, noch waar, noch goed, noch nuttig is, waarom wil je het me dan vertellen?”

Deze filters zijn in coaching inmiddels alom bekend.

Waar wil jij energie aan geven? Stel jij je vragen omtrent je overtuigingen, je eigen waarheid? Gaat je aandacht naar iets positiefs? Is het resultaat van die aandacht en die energie nuttig?

 
Article
Iedereen beleeft stress. Dit hoort bij het leven. Maar chronische stress zet je op weg naar een burn-out.

Een burn-out heeft heel veel impact op een mens. Sommige mensen komen er op het einde van het proces wel beter uit, met een krachtig zelfbeeld. Ze hebben anders leren denken en vergelijken zich niet meer met andere mensen. Ze hebben geen extern referentiekader meer. Dat is dan pure winst op het einde van het proces. Maar ondertussen heeft men een akelige reis gemaakt doorheen een heel naar proces. Maar sommige mensen komen er nooit meer uit.

Het begint allemaal met stress. Dan is er niets aan de hand. Want stress is niet abnormaal en kan actief aangepakt worden. Wel kun je dan klachten ervaren van hoofdpijn, spierpijn, spanning in de borststreek, moeilijk ademen, klachten in maagdarmstreek en allerlei vervelende kwaaltjes. 

Let er op dat deze fase van stress gevolg wordt door ontspanning en rust.

Want anders kun je terecht komen in een chronische stresssituatie en dat is veel meer bedreigend.

Chronische stress

De stress neemt toe, herstel en ontspanning komt er niet. De momenten van rust zijn te kort en de stress stapelt zich geleidelijk aan op. Kleine verschillen in stress worden meestal niet opgemerkt. Mensen merken niet op dat de stress langzaam toeneemt. Na een weekend zijn ze weer fit, maar de zondagavond begint de onrust weer en na enkele dagen zitten ze weer in het stresspatroon. De energiereserves worden al aangesproken. Geleidelijk ontstaan er zware problemen.

En zo rolt men, soms na jaren, in een burn-out.  De energievoorraden zijn uitgeput. En je kent het al. In België voorziet men te weinig energie in de winter en dan zal men doodleuk een aantal mensen afsluiten van het elektriciteitsnet. Geen telefoon, geen verwarming, geen warm eten…Op een gelijkaardige manier koppelt ook ons lichaam bepaalde functies af. 

Stap 1: Preventie

Burn-Out is een energieziekte die beter kan voorkomen worden. Want éénmaal men deze symptomen van burn-out ervaart is men meestal lange tijd werkonbekwaam. Daarom zien we de laatste jaren een gestage toename van het absenteïsme. En dit is niet zozeer te wijten aan een toename van het aantal gevallen maar eerder aan de lange duur van psychische ziektes. 

Het is daarom goed dat de arts bij elk bezoek van een patiënt aandacht heeft voor de preventie van een burn-out Om een burn-out te voorkomen moet een mens zuinig en bewust omgaan met zijn energie. Zo niet zal ons lichaam ons vroeg of laat de rekening presenteren. 

We moeten dus zorgen voor een goede energiebalans
We kunnen onze veerkracht bevorderen
We kunnen al zorgen voor een goed sociaal netwerk
We kunnen zorgen voor een goede work/life balance
We kunnen de waarschuwingssignalen leren herkennen.
We kunnen zorgen voor lichamelijke fitheid
Vermits we een burn-out zien als het logisch einde van een langdurige chronische stressperiode is het van groot belang de alarmsignalen van stress te herkennen. 

Stap 2 : Signalen van stress

In het begin laat het lichaam dat nog wel weten. Er ontstaan dan tal van lichamelijke stresssymptomen

hoofdpijn en migraine
slaapproblemen
wazig zicht
duizeligheid en oorsuizen
pijnlijke hals- en nekspieren
rugklachten
beklemmend gevoel in de borststreek
hartkloppingen
pijn in de hartstreek
maagpijn
maagzuur
darmkrampen en buikpijn
slechte darmwerking met diarree of constipatie 
Dus de zogenaamde psychosomatiek. Toch belangrijk om bij te houden en te kijken of er geen toename is. 

Emotionele klachten

Hier raken we echt opgebrand en kunnen we onze taken niet meer naar behoren uitvoeren. 

prikkelbaarheid en agressie
agressie en woede, passieve agressie
neiging tot huilen
emotionele labiliteit: gevoel door emoties overspoeld te worden • nervositeit, gejaagd zijn
Mentale en verstandelijke stressklachten 

Ook een hele reeks mentale klachten gaan samen met stress. Ze zijn gevaarlijk omdat mensen dan fouten beginnen te maken of ongevallen veroorzaken. Collega’s raken geïrriteerd en beslissen dan maar een deel van de taken over te nemen, waardoor men meer en meer in een zwaar sociaal isolement terechtkomt.

verstrooidheid
vlug vergeten
veel piekeren
concentratieproblemen
geheugenverlies
niet meer kunnen beslissen
gedachtevernauwing, zich enkel bezig houden met pietluttigheden en details
Gedragsveranderingen en attitudewijzigingen

Alcoholmisbruik, veel roken of suikergebruik. Ongezond te eten. 
afname van arbeidsmotivatie
gebrek aan creativiteit en doorzettingsvermogen
sociale isolatie 
cynische en negatieve houding ten opzichte van werk, collega’s en vrienden
concentratie op administratief gedrag met onnodige controles
We zien hier drie kanalen:

Wanneer uitdagingen en vaardigheden goed op mekaar zijn afgestemd, zijn mensen meestal gedreven op het werk. Ze werken met passie en in flow. Dan ervaart men een gevoel van inspiratie Na afloop van een activiteit voel je je dan gelukkig en voldaan. Maar toch zijn de meeste mensen blij als het werk erop zit. Er was geen flow maar ze hebben een klus geklaard. 

Dat kan omdat ze meer moeten doen dan ze aankunnen. Dan dreigt op de duur een toestand van burn-out.

Soms is men onder bevraagd. Dan is de aanpak anders maar de symptomen van een bore-out zijn identiek aan die van burn-out. 

Stap 3: Maak een duidelijk onderscheid tussen depressie, burn-out en bore-out

Is dit iemand met een depressie?

De eerste actie die men kan ondernemen is het verschil opmerken tussen een energieziekte en een stemmingsziekte.

Burn-out is een energieziekte maar veel klachten zijn identiek aan de klachten van een depressie. De aanpak is totaal verschillend.  En dan hebben we nog bore-out. Bij een burn-out zijn de mensen uitgeput en totaal zonder energie, bij een bore-out vervelen de mensen zich op het werk. 

In deze tijden waar iedereen de mond vol heeft van “de crisis” zou je denken dat er van verveling geen sprake kan zijn. Helaas, meer en meer mensen, voornamelijk kenniswerkers, kampen met een bore-out. 

Het taboe op bore-out is groot. Je kan toch moeilijk aan je baas gaan zeggen dat je je verveelt?  

Daarom moeten we deze ziektes strikt uit elkaar houden. 

Herkennen van een depressie:

Wij gaan hier niet in op de ingewikkelde DSM definities van depressie. Wij kijken vooral als er een somberheid is. Is er nog levensvreugde? Geniet men van het leven? Is er nog een intiem leven en seksuele interesse? Zijn er slaapstoornissen? Is er nog eetlust. Zijn er zelfmoordgedachten aanwezig? Ik geef mensen een check list mee en aan de hand daarvan ga ik dan aan de slag.

Bijvoorbeeld:

Ik was neerslachtig de laatste weken
Ik sliep slecht de laatste weken
Ik heb de laatste weken weinig plezier in het leven beleefd
Ik vind het leven uitzichtloos
Ik heb totaal geen eetlust
Ik ben zeer moe de laatste tijd
Ik voel me een mislukkeling
Ik zie de zin niet meer in van het leven
Dit is een Quick scan zonder wetenschappelijke ambities. Maar bij een aanduiding van een depressie is toch een voorzichtige aanpak nodig die totaal verschillend is van de aanpak van burn-out.

Veel mensen hebben een depressie zonder dat ze dit zelf beseffen. Als de somberheid niet op de voorgrond staat, voelen deze mensen zich soms futloos en overprikkeld. 

Er is een duidelijk verschil tussen gewone stemmingsveranderingen (zoals verdriet) en depressie. Een dipje hoeft niet noodzakelijk een depressie te zijn. 

Dikwijls worden er antidepressiva voorgeschreven. Verreweg het grootste deel van de behandelingen bij een depressie heeft een gunstig effect.  Indien de depressie hardnekkig is en bij suïcidegedachten wordt best de hulp van een psychiater ingeroepen. 

Is dit wel iemand met een burn-out? 

De symptomen en klachten bij een burn-out omvatten vermoeidheid, uitputting, afstandelijkheid met soms klachten van apathie en verminderde empathie, soms onhoudbare emotionele klachten waaronder angst of woedeaanvallen, verminderde soepelheid en cynisme.

Mensen met een burn-out bekijken soms de wereld alsof ze er zelf niet instaan. Collega’s, werk en relaties worden vanop afstand bekeken.  

Laag zelfbeeld met erge twijfel of de eigen competenties nog wel kunnen volstaan. 

Dé Klacht waarmee deze mensen bij de hulpverlener terecht komen is meestal de moeheid.  Bevraag al of de andere klachten ook aanwezig zijn. Indien er enkel vermoeidheid is dan kan het gaan over een beginnende burn-out. 

Ook moet de arts zich zeer goed bewust zijn dat vermoeidheid door een ganse reeks oorzaken kan verklaard worden en een bloedafname en urineonderzoek is zeker aangewezen naast een klinisch onderzoek om onder andere de volgende reeks aandoeningen uit te sluiten

Slapeloosheid
Apnoe
Eten van teveel suiker
Bloedarmoede
Depressie
Schildklieraandoeningen
Teveel gebruik van cafeïne of alcohol
Urineweginfectie
Diabetes
Te weinig beweging
Hartfalen
Onregelmatige werkuren
Voedingsallergieën of colitis 
Weinig beweging
CVS
En verder
Stap 4: Herkennen en uitdiepen van een burn-out 

Een burn-out  is al lang geen zeldzaamheid meer. Dat toont aan dat er iets grondig mis zit in onze arbeidsmarkt. De meeste lezers kennen wel vrienden en kennissen die uitvallen op hun werk. Meestal gaat het dan om bevlogen mensen die alles geven voor hun werk, die zogezegd van hun hobby hun beroep hebben gemaakt.

Ik houd mijn hart vast als ik uitspraken hoor over passie voor de job en dergelijke. Mooi is het wel. Maar zorg ondertussen toch ook maar goed voor je partner, je hobby’s, je eetgewoontes en je bewegingspatroon.

Want er ligt dikwijls een burn-out op de loer. 

De werkcontext mag en moet uitdagend zijn. Maar het is ook een plicht goed voor jezelf en jouw dierbaren te zorgen.  En goede relaties krijg je niet cadeau, die moet je creëren. Dat kost tijd en aandacht.

Ook in de werkomgeving is de verstandhouding met collega’s en de directe chef van groot belang.

Enkele cijfers:


Zeker 15% van de werknemers krijgt tijdens de loop van zijn of  haar carrière te  maken met een burn-out.
Eén op drie (640.000 werknemers) ervaren de stress op het werk als problematisch.  
Meer dan 60% van de werknemers vinden dat hun werk gevolgen heeft voor hun gezondheid.
Eén miljoen Nederlanders ervaren burn-out klachten op het werk. 
Veel mensen durven op hun werk niet aan te geven dat ze last hebben van stress.
Alweer in Nederland durven ongeveer 45 procent van de medewerkers stressklachten niet toegeven. Ze denken dat hun chef dan zou denken dat ze boven hun capaciteiten en vaardigheden werken. Dat ze dus  hun werk niet aankunnen.
Ongeveer 14 procent denkt zijn baan kwijt te raken als ze durven praten over stress.
Veel leidinggevenden gaan een gesprek over stress op het werk liever uit de weg
 ( ongeveer 15% van de leidinggevenden.)
Uitval door stress is in de afgelopen vijf jaar acht keer zo hoog geworden.
Dit kost 1,6 miljard per jaar in Nederland, vooral door de langdurige afwezigheid op het werk. 
Wie zich eenmaal toch ziek meldt met psychische klachten, blijft gemiddeld 180 dagen weg van het werk.


Uit onderzoek van TNO Nederland blijkt onder meer dat:


39 procent te maken heeft met hoge taakeisen 
19 procent vindt dat zijn of haar leidinggevende niet let op het welzijn van de medewerkers 


In België zijn weinig echt objectieve cijfers. Er zijn hier veel mensen aan het werk met allerhande vragenlijsten zodat de resultaten moeilijk vergelijkbaar zijn. Echt wel jammer.

Onze nieuwe regering voorziet werken tot 67 jaar of langer. Dat is voor heel wat mensen niet haalbaar. Je mag raden hoe dat zal eindigen. Nu halen al veel werknemers de pensioengerechtigde leeftijd niet.

Men kan het pensioen van de volgende generatie niet meer betalen. Maar men moet dan toch wat creatief kunnen zijn en niet zomaar, koudweg, cynisch, de leeftijdsgrens verhogen. 

Wij weten het, in bepaalde landen is de pensioengerechtigde leeftijd nu al 70 jaar. Maar men zegt er niet bij dat de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden er zoveel beter zijn. Men moet geen appelen met peren vergelijken.

In Scandinavische landen is de pensioengerechtigde leeftijd inderdaad veel hoger. Mensen durver in die landen echter zonder schroom vragenlijsten over werk, tevredenheid met het werk en stress invullen.

Stap 5: Herstellen

Rust en aanpak van de klachten - eerst klachten aanpakken op de 4 niveaus.

Je kunt deze mensen aanraden niet te vlug contact te nemen met collega’s. Rust is nu strikt aangewezen. Wel wandelen en dergelijke…

Vlug hervatten is meestal niet aangewezen

Dan pas oorzaken aanpakken en eventuele trauma’s aanpakken. Sommige personen zijn meer gevoelig voor een burn-out bv. de perfectionisten en de workaholics.  Dan pas het werk hervatten.

Stap 6: Veerkracht 

Na aanpak van de klachten kan gedacht worden om een goede mentale en fysieke veerkracht uit te bouwen. Bouw ook een nieuwe energiebalans op

Stap 7: Stappen om het werk te hervatten

Gesprekken met de arbeidsgeneesheer en speciale regelingen kunnen in het begin van het hervatten nodig zijn.

Stap 8: Hervalpreventie 

Best hou je deze mensen nog af en toe in de gaten om te beletten dat ze hun energie weer volledig uitputten.

Dr. L. Swinnen

Ondanks alle zorg die bij het opstellen van deze tekst werd besteed om alles zo correct mogelijk weer te geven kan Different BVBA of Dr. L. Swinnen niet verantwoordelijk zijn voor eventuele vergissingen of fouten of gemiste diagnoses. Deze tekst mag slechts beschouwd worden als een poging om de aanpak van burn-out te vergemakkelijken maar deze tekst is niet bedoeld als een wetenschappelijk referaat. 

 
Article
Spreektrauma

Ernstige spreekangst als gevolg van een pijnlijke ervaring met spreken in het openbaar.

Gevolg: niet meer durven presenteren voor groepen.

Het inzetten van vluchtgedrag kan daar op volgen: afzeggen, vermijden, excuses verzinnen en geen werk aanvaarden waarbij presenteren een onderdeel van de functie omschrijving is.

Wat is er ooit gebeurd?

Een publiekelijke black-out, een aanval van hyperventilatie, publiek dat wegliep of een ondraaglijke spanning waardoor je de presentatie moest afbreken? Soms vond het te lang geleden plaats. Wanneer je ooit bent uitgelachen voor je lagere schoolklas, kan je dat ook als volwassene nog aardig doen blokkeren.

Wat er ook gebeurde, de kern is hetzelfde;

een intens gevoel van 'er alleen voor staan'. Een overheersend gevoel van afgescheidenheid, machteloosheid en de afwezigheid van veilige geborgenheid bij zichzelf.

Veel mensen zijn 'getraumatiseerd' op het gebied van spreken in zichtbaarheid. Van de meeste mensen weet je dat niet omdat men zich ervoor schaamt en er niet voor uitkomt. Maar in meer of mindere mate kennen we allemaal die eenzame ervaring waarbij je wordt bekeken en beoordeeld en je niet lijkt te kunnen vertrouwen op de juiste woorden, een rustige stem, een zelfverzekerd lichaam en een ontspannen mimiek.

Als je je in de steek gelaten voelt door je hersenen en je lichaam, geeft dat een diep gevoel van wantrouwen naar je 'zelf'. Onbewust hebben we dat ervaren tijdens onze eerste spreekbeurten op school en nu herhaalt dit zich misschien nog steeds bij ongemakkelijke voorstelrondes in zakelijke meetings?

Spreekangst en zelfbewustzijn gaan hand in hand. Het is alsof er twee 'ikken' ontstaan; de ik die (zich) presenteert en de ik die de manier waarop dat gaat veroordeelt. Bewustwording van een zogenaamd falend zelf, dus.

In deze Video kun je zien hoe ver een spreker kan gaan wanneer hij het vertrouwen in zichzelf publiekelijk verliest. Hij zet de ultieme 'oplossing' in; het verdwijnen uit zichtbaarheid. We weten van Michael Bay dat hij deze gebeurtenis als traumatiserend heeft ervaren.

Bevrijding van spreektrauma begint met de erkenning en acceptatie van de gebeurtenis en het creëren van een veilige nieuwe ervaring met spreken om de angst te vervangen voor vertrouwen.

Als jij zelf vecht met oude pijn die is verbonden met spreken in het openbaar, adviseer ik je om contact te zoeken met een gecertificeerd presentatiecoach die ook is opgeleid in het begeleiden van spreektrauma. Bij voorkeur een presentatiecoach of -trainer die heeft deelgenomen aan de unieke masterclass 'Presentatiecoaching bij spreektrauma' die wordt gegeven door de School voor Presentatiecoaching.

Hoe begeleid je een coachee met spreektrauma?

De aanpak bestaat uit een combinatie van werkvormen. O.a. door positieve herbeleving van de situatie d.m.v. visualisatie en het laten doorzien van daar ontstane overtuigingen over zichzelf. Door af te sluiten met een nieuwe spreekbeleving komt alles samen. Een ervaring waarbij moeiteloos en van-zelf-sprekend wordt gesproken. Zonder verkrampend zelfbewustzijn; moeiteloos, ontspannen en vrij. 

Als jij als presentatiecoach door veiligheid, werkelijk contact en zorgvuldige interventies je coachee uitnodigt zich over te geven, gebeurt er iets wonderlijks. Je beweegt de spreker van angst voor zichzelf naar vertrouwen in zichzelf. De verwonde spreker neemt een innerlijke beslissing ...


'Ik ga weer spreken. Niet omdat het moet. Omdat ik het wil en omdat ik het kan!'


 
Article
Kanaal Z interviewt Stephan Vanhaverbeke, Systemic NLP Trainer ten huize van ubeon voor het programma 'All zaken op een rijtje'.

Leer nog meer NLP technieken bij ubeon: https://www.ubeon.com/nlp

Beluister de Breinpiraten podcast: https://www.breinpiraten.be

 
Article
In deze video licht Systemic NLP trainer Stephan Vanhaverbeke enkele effectieve technieken toe om makkelijk namen van mensen te onthouden.

Voor meer informatie over Systemic NLP Practitioner en Master Practitioner trainingen: https://www.ubeon.com/nlp

Beluister de Breinpiraten podcast: https://www.breinpiraten.be

Abonneer je op het Systemic NLP Trainer kanaal op Youtube voor wekelijkse NLP training video's. http://bit.ly/2okEZVX

 
Article
In deze korte introductie legt Systemic NLP trainer Stephan Vanhaverbeke uit in welke situaties en vanuit welke rollen je NLP kan gebruiken.

Abonneer je op het Systemic NLP Trainer kanaal op Youtube voor wekelijkse NLP training video's. http://bit.ly/2okEZVX

Voor meer informatie over NLP Practitioner en NLP Master Practitioner opleidingen: https://www.ubeon.com/nlp

Beluister de Breinpiraten podcast: https://www.breinpiraten.be

--Transcript--

NLP kent enorm veel toepassingsgebieden. Het zijn technieken die we kunnen toepassen vanaf we met mensen werken. Je kan NLP technieken op jezelf toepassen. Je kan NLP technieken gebruiken in interactie met anderen, in een één-op-één gesprek, bijvoorbeeld bij een onderhandeling, een functioneringsgesprek, een verkoopgesprek, een aanwerving- of solliciatiegesprek, … het maakt niet uit. Je kan NLP ook gebruiken met groepen mensen. Zelfs met hele grote groepen mensen, om hun gedachten en gevoelens te leiden.

Het toepassingsgebied van NLP is dus heel breed. Vanaf je met mensen werkt, kan je NLP gebruiken. Wie zijn dan de mensen die NLP gebruiken? Verkopers, bedrijfsleiders, leerkrachten, coaches, trainers, communicatiespecialisten, marketeers, onderhandelaar, bemiddelaars, … noem maar op. Vanaf je met andere mensen te maken heb in je job en/of je leven kan je NLP gebruiken. We zien dat hier ook. We hebben heel veel mensen van diverse achtergronden. Maar jullie gaan een verbinding vinden dankzij NLP. NLP zal jullie een gemeenschappelijke taal bieden. Je zal merken dat je tijdens het doorlopen van deze NLP cursus op een andere manier zal kijken naar de werkelijkheid.

Je zal plots merken dat je anders gaat reageren in bepaalde situaties; waar je vroeger misschien emotioneel zou reageren, zal dat nu anders zijn. Je zal wel zien… je zal het zelf meemaken!