Aperçu systémique.
Approche décisive
ubeon
Coaching session
Vous réapprenez à lire, en utilisant vos yeux et votre cerveau d'une manière différente. Lisez plus vite et plus efficacement !
om 09:30
En utilisant la pensée systémique, vous obtenez un aperçu des relations et des dynamiques complexes dans votre organisation, vos secteurs et vos marchés.
om 09:00
Coaching session
Guide et programme de conseil pour le développement des talents.
om 09:00
Blended learning training
Apprenez à utiliser des principes et des techniques systémiques avancés pour stimuler la culture d'une organisation ou d'une équipe dans une direction souhaitée.
om 09:30
Apprenez à contribuer de manière constructive à votre organisation et à votre environnement domestique grâce à cet atelier intitulé "De la coopération à la collaboration".
om 09:30
Apprenez comment vous pouvez amener les gens à apprendre, à travailler ensemble et à co-créer de manière optimale en utilisant des techniques de facilitation spécifiques
om 09:30
Eva De Bruycker - Lundi, 20 septembre, 2021
Er komen opnieuw versoepelingen, maar bij ubeon blijven we veel belang hechten aan de veiligheid van onze deelnemers, trainers en locaties. Door samen de regels op te volgen kan je veilig en met een gerust hart deelnemen aan onze opleidingen. Zo houden we het samen veilig: 1. Thuisblijven als het moet…
Bob Cornelis - Mardi, 14 septembre, 2021
Dit voorjaar gaf ik i.s.m. VLAIO enkele workshops in scholen om 11- tot 14-jarigen te laten proeven van ondernemerschap. Artificial Intelligence, Internet of Things, supply chain: het zijn zeker voor kinderen abstracte begrippen, maar daarom niet minder boeiend. Het doel? Hen warm maken voor een STEM-richting.…
Stephan Vanhaverbeke - Lundi, 6 septembre, 2021
Nu de coronahoest voor velen onder ons iets is uit het verleden zien we dat mensen terug naar kantoor trekken om te werken en… om te vergaderen. Er bestaan diverse soorten vergaderingen: informatiemeetings, presentaties, brainstormsessies, kennismakingen, evaluatievergaderingen, overleg enz. We hebben de gewoonte om…
Stefaan Vandooren - Mercredi, 1 septembre, 2021
In een vorige blog artikel hadden we het over “Wat is voorraadplanning?” Bij voorraadplanning gaan we op heel regelmatige basis na hoe de huidige en geplande voorraadsituaties evolueren ten opzichte van de verwachte niveaus. Eén van de belangrijkste factoren voor deze planning is de verwachte “vraag” of “behoefte”…