Groeibedrijven Strategie
Groeibedrijven Strategie
Dit gebeurt door individuele interviews en workshops.

Typische situaties waarmee de groeiende ondernemer geconfronteerd wordt zijn:

 • Door gestage groei en succes zitten we nu op een kantelmoment, hoe bestendigen we succes, wat zijn volgende prioriteiten? 
 • Hoe gaan we om met groeiende verantwoordelijkheden, nood aan investeringen en internationalisatie. 
 • Is het moment opportuun om verder te internationaliseren? Doen we dit via partnerships, eigen ontwikkeling of overnames?
 • Is mijn onderneming doordacht gestructureerd? Kan de workflow nog efficiënter? Werken we toekomstgericht? Zit er voldoende systematiek en automatisering in onze processen?
 • Welke specifieke expertise, competenties heb ik nodig om mijn verdere groei te realiseren? Rekruteren of externe specialisten? 
 • Kunnen onze medewerkers onze groei volgen en staan ze voldoende achter onze ambities?
 • Komen onze financiën onder druk te staan door de investeringen die groeien met zich meebrengt? Kunnen we kosten besparen? Waar vinden we extra middelen?
Groeibedrijven Strategie
Aanpak

Als collega ondernemer en adviseur denken we mee en helpen ondernemers, bedrijfsleiders, starters en doorgroeiers met het realiseren van hun ideeën en plannen.  We plaatsen ons in de situatie van de ondernemer, waar nodig zijn we klankbord en challenger. 

Onze toegevoegde waarde is:

 • Helpen IDEEËN SCHERPER STELLEN en PRIORITISEREN

 • Bouwen van MOMENTUM
 • MOBILISEREN van MENSEN, MIDDELEN en EXPERTISE
Groeibedrijven Strategie

Wij staan voor een pragmatische en no-nonsense aanpak die 

 • focus bouwt, ideeën faciliteert, deblokkeert en prioriteert in functie van doel en ambitie 
 • synthese brengt dankzij goed luisteren, talent voor abstractie en structureren, aspecten naar een hoger niveau te tillen, te synthetiseren en te verbinden 
 • engagerend werkt met een eerlijke, positief kritische insteek
 • resultaatgericht werkt, duidelijke doelen stelt, zorgt voor een gedisciplineerde planning en project management en de vereiste middelen (intern en extern) mobiliseert 
  • door, voor en met mensen, in nauwe samenwerking met klant, zijn/haar team en 
  • in ruggenspraak met uitgebreid netwerk om relevante ideeën en expertise te kunnen aanbrengen.

Ons doel is de ondernemer op weg te zetten om vervolgens het project verder te laten realiseren door zijn/haar eigen teams en/of experten met specifieke domein expertise. 

Hiervoor kunnen we beroep doen op een uitgebreid netwerk en kunnen we eventueel voor de verdere projectcoördinatie zorgen.  Centraal in onze aanpak is dat de ondernemer de ‘visionair’ en ondersteunende leider / coach van zijn projecten blijft. 

Onze aanpak is flexibel in functie van het te bereiken doel.  Twee generieke fases die we meestal doorgaan zijn:

SCAN 

Gedurende 3 tot 5 mandagen bespreken en analyseren we uw plannen en uitdagingen met uzelf en andere belanghebbenden, bepalen wat nodig is, identificeren eventuele obstakels om ze te realiseren en bouwen samen met u een high level “roadmap” en actieplan.

DOEN GEBEUREN

Op basis van de output van de SCAN fase gaan we de ambities verder concretiseren in samenwerking met de ondernemer en via workshops, focus sessions, enz. met de voornaamste “stakeholders”.  

Daarna stellen we een plan van aanpak op, mobiliseren we middelen en - indien relevant - brengen we de juiste experten rond de tafel.  Indien gewenst verzorgen we ook de verdere project coördinatie en opvolging.  Hoofddoel is om de ambities te realiseren.

Indien gewenst kunnen we in een volgende stap de ondernemer verder begeleiden via vooruitgangs- en opvolgmeetings, coaching en/of stuurgroepen.

Groeibedrijven Strategie

Resultaten

 • Scan verslag met beschrijving van uitdagingen en opportuniteiten, uitgewerkte doelstellingen en actieplan
 • Aanbevelingen op basis van Scan oefening
 • Verdere detail ondersteuning voor actieplan, project roadmap, budget, vereiste investeringen, enz...
 
 
 
Ondernemen & Strategie
Make it Happen for Entrepreneurs - Als collega ondernemer, denkt Guy mee en helpt ondernemers, bedrijfsleiders, en initiatiefnemers met het effectief uitbouwen van hun ideeën en plannen. Samen transformeren we 'ondernemers' stress in concrete realisaties.
Program type
Program languages
Nederlands
Target audiences
Price (incl. VAT)
€0,00