De voordelen van risicomanagement
De voordelen van risicomanagement

Het doel van risicomanagement is

het creëren en beschermen van waarde

Alles wat met risicomanagement te maken heeft, moet dan ook in dat licht bekeken worden.

Maar hoe kun je nu waarde creëren voor je bedrijf door het toepassen van risicomanagement? Hoe kun je daarbij ook deze waarde er mee beschermen? Het zijn misschien wel vragen die spontaan naar boven komen als je zo’n bewering leest.

ISO 31000

In de originele versie van ISO 31000 wordt kort beschreven welke voordelen je kunt behalen wanneer je risicomanagement in je organisatie volgens de ISO 31000 richtlijn implementeert en elk behaald voordeel kan gezien worden als meer waarde voor de desbetreffende organisatie.

De mate waarin deze voordelen behaald worden zal afhangen van hoe je aan risicomanagement doet, maar toch zijn deze zaken voor elke soort organisatie belangrijk. Elke verbetering op een van deze vlakken zal immers steevast ook voor een verbetering zorgen van de algemene resultaten en dus waardevol zijn voor je bedrijf.

Zo zorgt de implementatie van risicomanagement er voor dat je gemakkelijker bedreigingen of opportuniteiten identificeert en laat het je toe om er proactief mee aan de slag te gaan. Het laat je toe om betere beslissingen te nemen en je middelen beter in te zetten zodat je gemakkelijker je doelstellingen bereikt. Je creëert meer waarde en loopt minder kans op verlies.

Risicomanagement helpt je om je effectiviteit en efficiëntie te verhogen en van je organisatie een lerende organisatie te maken, waardoor je bedrijf beter met tegenslagen om kan gaan en minder schade oploopt. Kortom risicomanagement helpt je om 'agile' en 'resilient' te worden, waarmee je met meer vertrouwen de toekomst kunt tegemoetzien.

From Risk management to Excellence

Misschien wel het belangrijkste

Door al deze 'voordelen' creëer je een excellent bedrijf dat vertrouwen uitstraalt en ook terugkrijgt. Vooral dit laatste zorgt voor duurzaam succes en is heel waardevol voor elke soort organisatie. Vertrouwen van consumenten, medewerkers en andere stakeholders is immers goud waard. 

Het bijzondere aan risicomanagement is dat we dat daar allemaal al op een bewuste of onbewuste manier mee bezig zijn. Elke beslissing is immers een al dan niet bewuste afweging van verschillende mogelijke opties, elk met zijn bijzondere baten en kosten inzake een specifiek doel. Meestal vertrouwen we dan op de inzichten van het moment en beslissen we met de kennis die we op dat ogenblik bezitten.

Risicomanagement is dus niet iets wat we niet kennen en waar we nog alles over te leren hebben. Misschien is het eerder wel iets dat we nog beter en bewuster kunnen inzetten om sneller te bereiken waarvan we dromen. 

Ook voor jouw organisatie

ISO 31000 is een algemene richtlijn over risicomanagement die heel eenvoudig aangeeft hoe je aan risicomanagement kunt doen in elke soort organisatie of bedrijf, hoe klein of groot het ook is. Het is eigenlijk niets anders dan een condensatie van toegepast gezond boerenverstand en elke manager of ondernemer kan het zich eigen maken en er succes mee hebben.

 

Certified trainer, coach & facilitator
Via een systemische benadering afgestemd op de complexiteit en voortdurende verandering in onze hedendaagse samenleving, brengt Peter Blokland helderheid en vitaliteit in je organisatie. Respect en aandacht voor elkaar en het creëren en beschermen van waarde voor je organisatie en diens “stakeholders”, vormen de basis voor meer succes.