Het verschil tussen Logistiek en Supply Chain Management
Het verschil tussen Logistiek en Supply Chain Management

Vooraleer ik het verschil tussen logistiek en SCM wil verduidelijken, toch eerst volgende bemerking. Sommigen zien in de term vooral het woord SUPPLY en denken dat SCM vooral over leveranciers en aankoop gaat. Dit is een misvatting. Aankoop, en dan vooral het deel aankoopadministratie, is een integraal deel van Supply Chain Management, maar SCM is veel meer dan dat.

Velen denken dat Supply Chain Management en Logistiek synoniemen zijn. Supply Chain Management is echter veel meer dan dat. Over logistiek zelf bestaan vele verschillende definities. Als je op internet googelt, dan vind je onder andere deze definitie:

"Logistiek omvat de handelingen die verricht moeten worden om goederen van grondstof tot eindproduct te verwerken en deze bij de klant af te leveren. Deze methode dient zo efficiënt mogelijk plaats te vinden."

Alhoewel ik mij niet 100% kan vinden in deze definitie (productie zou dan volledig deel uitmaken van logistiek) gaat het dus vooral om de goederenstroom van de eigen organisatie naar de klant.

In Supply Chain Management zit ook het “voortraject” verweven, de goederenstroom van de leverancier naar de eigen organisatie en soms ook het “parallel traject”, de goederenstroom die direct van de leverancier naar de klant gaat.

Tweede groot verschil tussen logistiek en Supply Chain management zijn de informatiestromen. Bij logistiek gaat het vooral om de actuele situaties zoals voorraden en openstaande bestellingen van klanten en leveranciers. Bij Supply Chain management houdt men ook rekening met de planning en voorspellingen; deze worden dan uitgezet op tijdschalen. Als voorbeeld: men bekijkt dus niet alleen de actuele voorraad maar ook de geplande voorraden op korte en middellange termijn, hetgeen toelaat om tijdig de nodige bijsturingen te plannen. Deze bijsturingen kunnen zowel geplande productie orders zijn als nieuwe aankopen of de nood om bepaalde capaciteit te verhogen. Soms ziet men ook het tegenovergestelde zoals het inzicht dat er zonder correcties overtollige voorraden blijven liggen. Vandaar dat voorraadbeheer en planning en integraal deel uitmaken van Supply Chain management.

In het Nederlands vertaalt men “Supply Chain Management” als “integraal ketenbeheer”. Vroeger had ik minder voeling met deze term. Het leek mij een geforceerde vertaling die weinig betekenis had. Naderhand vind ik dit toch een sterk begrip:

  • Integraal: de verschillende aspecten worden met elkaar verbonden en als een geheel behandeld
  • Keten: het is de ketting van informatie- en goederenstromen
  • Beheer: het is niet puur operationeel, er zijn ook beleids- en strategische aspecten aan verbonden

Dit artikel maakt deel uit van de reeks “Supply Chain, wat is dat eigenlijk”. Klik hier voor een overzicht van die reeks.

 

Supply Chain
Stefaan Vandooren begeleidt middelgrote ondernemingen in het opzetten en verbeteren van hun Supply Chain in lokale en internationale context.