Keuzes, gevolgen en de paradox van de Covid pandemie
Keuzes, gevolgen en de paradox van de Covid pandemie

Hoor je dat ook wel eens zeggen: “je hebt altijd een keuze en je bent vrij om te kiezen”. Het is de goede raad van iemand aan de zijlijn die je tracht te helpen als je bezwijkt onder de vele zaken dewelke je doen twijfelen of die je bezorgd maken. Jammer genoeg zeggen die er niet bij “maar elke keuze heeft ook zo zijn consequenties en die moet je er bij nemen”. Het zijn inderdaad de gevolgen van je keuzes die het resultaat bepalen. Ze doen je twijfelen over wat je moet doen. Het zijn evenzeer de mogelijke gevolgen van je daden die je bewust, of onbewust, in gedachten hebt en die er voor zorgen dat je er niet gerust in bent. Herken je dat?

Met de huidige Covid pandemie krijg je een mooi voorbeeld van keuzes en hun gevolgen. Elk overleg comité moeten er keuzes gemaakt worden en iets later moeten we er allemaal de gevolgen van dragen. Voor de ene kunnen de maatregelen niet streng genoeg zijn en voor de ander is elke maatregel er één teveel. Niet gemakkelijk om in zo’n kluwen de “juiste” keuze te maken. Vooral niet omdat al gebleken is dat de covid pandemie perfect past in onze VUCA tijden.

VUCA is een Engelstalig acroniem en staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. In het Nederlands zou je er VOCA van kunnen maken. De zaken zijn Vluchtig, Onzeker, Complex en Ambigue. Het Corona virus doet zijn best om deze tijden alle eer aan te doen. Het virus verandert voortdurend van aard, wat de wetenschap steeds achterop doet hinken en waardoor heel wat zaken zoals bijvoorbeeld vaccins onzeker worden. Bovendien is het niet gemakkelijk om alle gevolgen van beslissingen te overzien in onze complexe samenleving, waar al snel een of andere groep over het hoofd wordt gezien. Tot slot leiden de verschillende meningen over het virus en de verschillende maatregelen om het tegen te gaan, tot verwarrende boodschappen, waar op den duur niemand nog een helder overzicht behoudt.

De media doen ook hun best om die verwarring nog groter te maken. Op elk protest tegen een maatregel wordt een megafoon geplaatst. Of het nu teveel of te weinig is. Beide kampen komen aan bod, je ontkomt er niet aan, maar waar ligt dan nog de waarheid? Misschien is het perfecte resultaat bereikt als niemand nog tevreden is over de maatregelen. Want dan is het voor de ene teveel en voor de ander niet genoeg. Je zou het de paradox van de covid pandemie kunnen noemen. De regering die het meeste ontevredenen heeft is het beste bezig om de gulden middenweg te bewandelen.

Hoe kun je nu voor jezelf orde scheppen in die chaos? De voortdurende stroom aan informatie en veranderende situaties dwingt je om doorlopend bij te leren. Wat gisteren “waar” bleek te zijn is vandaag al weer achterhaald. Je moet dan ook steeds opnieuw bijsturen in wat je denkt en doet. Dat doe je het best door systemisch en geïntegreerd te denken, waardoor je overzicht creëert en vanuit dat overzicht weer uitzicht bekomt op je toekomst en wat die brengen kan. Het systemisch inzicht verkrijg je door goed te observeren en uit te zoomen naar het groter plaatje. Niet alleen jouw onmiddellijke situatie is daarin belangrijk. Er is veel meer aan de hand en verschillende groepen hebben verschillende doelstellingen die allemaal een bepaalde reactie op maatregelen rechtvaardigen. Al die verschillende standpunten integreren en daaruit het essentiële distilleren laat je dan toe om een heldere kijk te krijgen op wat er echt speelt bij die verschillende groepen en het waarom van hun keuzes. Het laat je ook toe te zien welke gevolgen die keuzes hebben voor heel de samenleving.

Vanuit dat perspectief kun je dan, in functie van wat jij belangrijk vindt, voor jou de beste keuze maken, waarbij je maximaal bereikt wat je wil bereiken en tegelijkertijd ook vermijdt wat je wenst te vermijden.

Eigenlijk is het voor het leiden van een team, een KMO of eender welke andere organisatie, net hetzelfde. Een helder beeld bekomen van wat je wilt, geplaatst in een situatie, laat je toe om betere beslissingen te nemen en daardoor betere resultaten te behalen. Hoe je dat in de praktijk kunt verwezenlijken met jouw team of organisatie, daar kan ik je wel iets over vertellen.

Certified trainer, coach & facilitator
Via een systemische benadering afgestemd op de complexiteit en voortdurende verandering in onze hedendaagse samenleving, brengt Peter Blokland helderheid en vitaliteit in je organisatie. Respect en aandacht voor elkaar en het creëren en beschermen van waarde voor je organisatie en diens “stakeholders”, vormen de basis voor meer succes.