Spreektrauma en zelfbewustzijn gaan hand in hand
Spreektrauma en zelfbewustzijn gaan hand in hand

Spreektrauma

Ernstige spreekangst als gevolg van een pijnlijke ervaring met spreken in het openbaar.

Gevolg: niet meer durven presenteren voor groepen.

Het inzetten van vluchtgedrag kan daar op volgen: afzeggen, vermijden, excuses verzinnen en geen werk aanvaarden waarbij presenteren een onderdeel van de functie omschrijving is.

Wat is er ooit gebeurd?

Een publiekelijke black-out, een aanval van hyperventilatie, publiek dat wegliep of een ondraaglijke spanning waardoor je de presentatie moest afbreken? Soms vond het te lang geleden plaats. Wanneer je ooit bent uitgelachen voor je lagere schoolklas, kan je dat ook als volwassene nog aardig doen blokkeren.

Wat er ook gebeurde, de kern is hetzelfde;

een intens gevoel van 'er alleen voor staan'. Een overheersend gevoel van afgescheidenheid, machteloosheid en de afwezigheid van veilige geborgenheid bij zichzelf.

Veel mensen zijn 'getraumatiseerd' op het gebied van spreken in zichtbaarheid. Van de meeste mensen weet je dat niet omdat men zich ervoor schaamt en er niet voor uitkomt. Maar in meer of mindere mate kennen we allemaal die eenzame ervaring waarbij je wordt bekeken en beoordeeld en je niet lijkt te kunnen vertrouwen op de juiste woorden, een rustige stem, een zelfverzekerd lichaam en een ontspannen mimiek.

Als je je in de steek gelaten voelt door je hersenen en je lichaam, geeft dat een diep gevoel van wantrouwen naar je 'zelf'. Onbewust hebben we dat ervaren tijdens onze eerste spreekbeurten op school en nu herhaalt dit zich misschien nog steeds bij ongemakkelijke voorstelrondes in zakelijke meetings?

Spreekangst en zelfbewustzijn gaan hand in hand. Het is alsof er twee 'ikken' ontstaan; de ik die (zich) presenteert en de ik die de manier waarop dat gaat veroordeelt. Bewustwording van een zogenaamd falend zelf, dus.

In deze Video kun je zien hoe ver een spreker kan gaan wanneer hij het vertrouwen in zichzelf publiekelijk verliest. Hij zet de ultieme 'oplossing' in; het verdwijnen uit zichtbaarheid. We weten van Michael Bay dat hij deze gebeurtenis als traumatiserend heeft ervaren.

Bevrijding van spreektrauma begint met de erkenning en acceptatie van de gebeurtenis en het creëren van een veilige nieuwe ervaring met spreken om de angst te vervangen voor vertrouwen.

Als jij zelf vecht met oude pijn die is verbonden met spreken in het openbaar, adviseer ik je om contact te zoeken met een gecertificeerd presentatiecoach die ook is opgeleid in het begeleiden van spreektrauma. Bij voorkeur een presentatiecoach of -trainer die heeft deelgenomen aan de unieke masterclass 'Presentatiecoaching bij spreektrauma' die wordt gegeven door de School voor Presentatiecoaching.

Hoe begeleid je een coachee met spreektrauma?

De aanpak bestaat uit een combinatie van werkvormen. O.a. door positieve herbeleving van de situatie d.m.v. visualisatie en het laten doorzien van daar ontstane overtuigingen over zichzelf. Door af te sluiten met een nieuwe spreekbeleving komt alles samen. Een ervaring waarbij moeiteloos en van-zelf-sprekend wordt gesproken. Zonder verkrampend zelfbewustzijn; moeiteloos, ontspannen en vrij. 

Als jij als presentatiecoach door veiligheid, werkelijk contact en zorgvuldige interventies je coachee uitnodigt zich over te geven, gebeurt er iets wonderlijks. Je beweegt de spreker van angst voor zichzelf naar vertrouwen in zichzelf. De verwonde spreker neemt een innerlijke beslissing ...

'Ik ga weer spreken. Niet omdat het moet. Omdat ik het wil en omdat ik het kan!'