Loopbaanbegeleiding
Loopbaanbegeleiding
Hoe ervaar je jouw loopbaan; stress of flow?

Hoe ervaar je jouw huidige job? Wat geeft jou energie? Hoe zit het met je werkmotivatie? Wat zijn jouw ambities? Het zijn belangrijke vragen waar je op je eentje veelal geen antwoord op vindt.

Een gesprek met een loopbaancoach kan je inzicht geven in wat je kan, wat je wil en wie je wil zijn.

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is een belangrijk gegeven, zowel voor de medewerker als de werkgever.

Een goede fit tussen de belangen van de organisatie en de persoonlijke ambities en competenties heeft tal van gunstige effecten:

 • Minder verloop
 • Minder verzuim
 • Verhoogd werkplezier
 • Verhoogde productiviteit

Onderzoek wijst uit dat na het volgen van een loopbaanbegeleiding de medewerkerstevredenheid stijgt, ook wanneer de medewerker beslist om bij de huidige werkgever te blijven.

Systemische visie op loopbaanbegeleiding

ubeon benadert loopbaanbegeleiding vanuit drie principes:

Principe 1: De mens staat niet los van zijn ecosystemen.

zijn gezin, zijn sociaal leven, zijn team, zijn organisatie en de maatschappij. Door mens en organisatie / werk en leven te benaderen vanuit een integrale, systemische visie krijgen we inzicht in competenties, belangen, drijfveren, ambities en zingeving.

Tijdens de coaching worden deze in lijn gebracht, zowel voor het individu zelf als voor het individu en de werkgever.

ubeon hanteert de principes en methodes uit systeemwetenschap en organisatiepsychologie om overzicht te krijgen over alle systemen, inzichten in de systemische dynamieken en uitzicht op de toekomst.

Principe 2: De mens wil betekenis geven.

We maken een onderscheid tussen de werkelijkheid en wat de persoonlijke overtuigingen en denkwijzen zijn. Door het ontwikkelen van mentale flexibiliteit en zelfkennis leggen we een gefundeerde basis voor persoonlijke ontwikkeling.

ubeon hanteert de principes en methodes uit de cognitieve gedragswetenschap om beperkende overtuigingen om te zetten naar vermogende en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.

Loopbaanbegeleiding
Loopbaanbegeleiding

Principe 3: Verandering is een proces. We doorlopen die stap voor stap.

Veel mensen zien er tegen op, om over hun loopbaan na te denken of om beslissingen te nemen omdat ze tegen torenhoge drempels zitten aan te kijken.

Tijdens de loopbaanbegeleiding maken we gebruik van toegankelijke visualisatietechnieken om mensen over hun mentale en emotionele drempels heen te helpen. Een berg wordt een weg, een obstakel wordt een hulpbron.

ubeon stimuleert de coachee om na te denken over eigenwaarde en eigen waarden:

 • Hoe je vanuit deze waarden een ruimte kan creëren waarin vertrouwen, motivatie en samenwerking kan ontstaan.
 • Hoe je zelf verantwoordelijkheid kan nemen voor wie je wil worden.
 • Hoe je zélf (kleine) stappen kunnen zetten op weg naar een zinvolle carrière en gelukkig leven.

Wat mensen over onze coaches vertellen

 • De ervaring maakt het verschil

De gemiddelde leeftijd van onze coaches is ±52. Je krijgt dus ervaren mensen die zélf diverse watertjes hebben doorzwommen. De meeste coaches hebben zelf al één of meerdere belangrijke wendingen gemaakt in hun eigen loopbaan en kennen de typsiche valkuilen en weten wat werkt.

 • We krijgen ‘ruimte’

Wij geloven heel sterk in de evenwaardigheid van de mensen. Als loopbaancoaches faciliteren wij een transitieproces met het grootste respect voor de coachee.

Elk gesprek is een ruimte waartoe je wordt uitgenodigd tot een verkenning. Als coach vellen wij geen oordeel. Advies wordt pas gegeven op expliciete vraag van de coachee. Samen streven we naar een zinvolle en betekenisvolle uitkomst.

 • Ze gaan aan de slag met wat ik aanbreng

Elke individuele coach hanteert een ruim scale aan principes en tools: cognitieve gedragstherapie, NLP, systeemdenken, systemisch coachen, creatieve werkvormen. Deze worden ingezet op basis van wat de coachee aanbrengt. Niets moet, alles kan. Door de diepe integratie van werkzame technieken verleggen we de grens en bereiken we nieuwe horizonten.

Persoonlijke begeleiding

Sinds 2007 ondersteunt ubeon mensen en teams in hun ontwikkeling, communicatie en samenwerking. In dit kadert coachen wij mensen persoonlijke op alle aspecten die van invloed zijn op hun loopbaan:

 • Professionele ambities
 • Professioneel functioneren
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Work/Life
 • Omgaan met stressfactoren: werkdruk, conflicten, verandering, …

Coaches

 

Steff Vanhaverbeke
Certified Trainer, Coach & Facilitator
Als gecertificeerd trainer, coach en facilitator begeleidt Steff Vanhaverbeke mensen en teams om ze effectiever te laten samenwerken.
Program type
Program languages
Nederlands
Price (incl. VAT)
€0,00