Faciliteren
Faciliteren
Wij faciliteren de samenwerking tussen mensen, teams en bedrijven zodat ze samen kunnen co-creëren en innoveren.
Faciliteren

Samenwerking als hefboom

Bedrijven die groeien, innoveren of veranderen lopen tegen een aantal limieten aan: financiële mogelijkheden, concurrentie, beperkte tijd en mensen.

Samenwerking is een belangrijke sleutel om deze limieten te overstijgen.

Dankzij onze beproefde team-coaching technieken kan je ervoor zorgen dat jouw mensen en teams zich scharen onder dezelfde visie en hun tijd en talenten inzetten om samen te werken naar gemeenschappelijke doelstellingen.

Als facilitators van deze groepsprocessen putten we uit onze rijk gevulde toolbox om duurzame samenwerking op te bouwen op alle niveaus: tussen mensen, teams en bedrijven onderling.

We beginnen bij het begin; de mens

Bij grote veranderingen, vernieuwingen en/of verbeteringen in je organisatie, processen of aanbod wil aanbrengen is het goed om de mens centraal te zetten, die hierin een sleutelrol zal vervullen.

Een goede voorbereiding bestaat uit een doorlichting van de heersende ‘cultuur’ of ‘mindset’ van je organisatie, team en van je mensen. Zo krijg je inzicht in de beperkingen én mogelijkheden van je organisatie, je team en je mensen.

Onze toolbox omvat diverse populaire instrumenten waarmee we samen met de betrokkenen zien welke voorwaarden vervuld of nodig zijn om een duurzame samenwerking op te bouwen.

We zorgen voor verbinding en betrokkenheid

Elke verandering begint bij mensen. Door hen erg vroeg in het veranderproces te betrekken krijgen we commitment en engagement.

Hiervoor maken we gebruik van ‘Large Scale Intervention’ technieken.

Die zorgen voor een context waarbij alle betrokkenen een wezenlijke inbreng kunnen doen in het veranderproces. Zo helpen we je draagvlak creëren voor innovatie, verandering en samenwerking.

Faciliteren

 

Leer spelenderwijs complexe problemen aanpakken

Met 'Serious Games' kunnen lastige processen op spelenderwijs gestimuleerd worden

In de jongste jaren zijn spelvormen ontwikkeld waar iedereen — ongeacht de maatschappelijke positie — in een vertrouwde, levensechte en tegelijk uitdagende leeromgeving elke rol die is geprogrammeerd, kan spelen. 

Serious game

Zelfsturing als uitkomst

Wie wil er nu geen teamleden die betrokken zijn, zichzelf overstijgen en zich engageren tot de realisatie van een gemeenschappelijke visie en meebouwen aan een gezonde teamgeest en bedrijfscultuur?

Door onze werkvormen voor team-coaching en samenwerking doelgericht in te zetten gaan mensen in hoge mate zelfsturend kunnen werken. Dit is geen noodzakelijke doelstelling, maar wel één van de uitkomsten van onze CoCreate aanpak.

Zo bouwen we performante teams met leden die zichzelf en anderen op een frisse manier kunnen bekijken en gezamenlijk eigenaarschap opnemen.

Tunnelvisie voorkomen

Zit je als persoon of als bedrijf met een vraag of sta je voor een keuze?

Hoe intelligent je ook bent, tot op zekere hoogte lijd je aan tunnelvisie. Door je opvoeding, je scholing en je werkervaring ben je de unieke persoon geworden die je nu bent.

Out of the box denken is moeilijk als je zelf in die box zit.

In onze intervisie-sessies wordt je grondig bevraagd. Je ontdekt andere gezichtspunten en samen met de andere deelnemers ontwikkel je frisse ideeën om jouw tunnelvisie te overstijgen.

tunnelvisie
Faciliteren

Naar een wendbare cultuur

Onze systemische aanpak houdt rekening met de samenhang tussen organisatiestructuren, processen, teams en mensen.

We dragen zorg voor verreikende en duurzame effecten, die ook lang na onze interventies borg staan voor een diepgaande verankering bij je mensen.Door hen vroeg te betrekken, kunnen we iedereen mee aan boord hijsen.

Zo krijgen we, in plaats van een starre structuur, een wendbare cultuur. Dat kan hét verschil maken in een wereld die steeds sneller verandert.

Op zoek naar een facilitatie-traject? Of wens je meer informatie? Contacteer ons gerust!