Intervisie
Intervisie
Wij faciliteren diverse 'learning-communities' door middel van intervisie-technieken

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die in hetzelfde werkgebied opereren. Anders dan bij klassieke leeromgevingen is er geen supervisie of hiërarchische situatie waarin iemand inhoudelijk de leiding neemt.

Het onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden, de daaraan gerelateerde problemen en wat men hieruit kan leren. Oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt gevraagd én tegelijk wordt vergroot.

In verschillende werksituaties zijn tradities ontstaan van intervisie, zoals in het welzijnswerk, het onderwijs, de gezondheidszorg en de advocatuur.

Vaak bespreken de medewerkers zaken waar ze in hun werk tegenaan lopen met elkaar volgens een bepaalde protocol waarin vastgelegd is wat aan de orde komt en hoe de interactie plaatsvindt.

Ook in het onderwijs wordt intervisie vaak als werkvorm gehanteerd. Studenten bespreken bijvoorbeeld stage-ervaringen in een intervisiegroep. De bedoeling is ook hier om van elkaar te leren over de inhoud van het vak of te gebruiken methode.

 

ubeon faciliteert de volgende 'learning communities' en intervisie-technieken:

Intervisie

Creative Problem Solving 2030 - CPS 2030

Creative Problem Solving (CPS2030) is een intervisieconcept waarin bedrijfsleiders, directieleden en ondernemers kennis delen. 

Totaal vertrouwen, breedte en diepgang onderscheiden ons van gelijkaardige formules. Je geeft veel, je krijgt veel.

Intervisie

Disney Imagineering

Walt Disney was een ondernemer én een visionair. Maar hij was vooral iemand die in staat was om mensen te inspireren. 

Disney Imagineering is een stapsgewijs proces dat mensen snel laat evolueren van een concept naar een realisatie.

Daarbij worden kritische punten als waardevolle elementen aangewend om het design- en ontwikkelingsproces te versnellen. 

Intervisie

Appreciative inquiry

Wanneer is je organisatie op haar best? Op welke momenten is ze excellent in wat ze doet?

In tegenstelling tot het klassieke deficit-denken, gaat Waarderend Onderzoek op zoek naar wat een organisatie succesvol maakt.

Intervisie

Communities of Practice 

Het marktonderzoek "Uitdagingen voor KMO-ondernemers" gaf ons heel wat inzichten.

Het leidde tot drie communities, waarin deelnemers gericht ervaringen delen en leren van elkaar.

Intervisie

De 5de dimensie

Een intervisieconcept, op basis van systeemopstellingen, waarin managers, zaakvoerders en directieleden nieuwe perspectieven over zichzelf en de organisatie ontdekken. Soms heb je nood aan een frisse kijk op een bepaalde situatie.

Als lid van "De 5de dimensie" kan je beroep doen op de gecombineerde denk-en voelkracht van jouw peers.