Large Scale Interventions (LSI)
Large Scale Interventions (LSI)
Met LSI technieken combineer je top-down kaderstelling en bottom-up inbreng

Large Scale Interventions (LSI) vormen een aanpak voor het organiseren van duurzame veranderingen met actieve deelname van belanghebbenden uit het hele systeem (organisatie of gemeenschap en zijn omgeving).

LSI bestaat uit een traject met een mix van werken in kleine groepen en grote groepen, de zogenaamde Large Group Interventions (LGI).

Het aantal betrokken personen in het traject kan variëren van enkele tientallen tot duizenden. Een LSI-traject is bij uitstek geschikt voor veranderingen die een heel werksysteem (organisatie of gemeenschap plus belanghebbenden) aangaan.

LSI wordt ook wel Large Scale Change, Whole-Scale Change of Whole Systems Change genoemd.

Large Scale Interventions (LSI)

Zeker nu organisaties voortdurend in beweging zijn kunnen lange- en kortetermijn strategieën niet meer vanuit een 'ivoren toren' bedacht worden.

Maar hoe combineer je top-down kaderstelling en bottom-up inbreng? Hoe betrek medewerkers en andere belanghebbenden?

De principes en methoden van Large Scale Interventions (LSI) vormen een aanpak die bij uitstek geschikt is om een stakeholder dialoog te organiseren bij vraagstukken die een heel systeem (organisatie of gemeenschap en haar omgeving) aangaan.

Bewezen is dat LSI bijdraagt aan betere samenwerking door draagvlak, effectievere communicatie, betere besluiten en daadwerkelijke implementatie van projecten.

Large Scale Interventions

ubeon faciliteert Large Scale Interventions voor:

  • bedrijven

  • organisaties

  • wijken en regio's

​​​​​​

Open Space Technology (OST)

Large Scale Interventie-techniek waarbij het collectief denkvermogen losgelaten wordt op door de groep bepaalde thema's. Open Space Technology is een uitermate geschikte vorm voor vraagstukken met een grote diversiteit aan belangen en culturen, zoals in capaciteitsopbouwwerk en netwerkverbanden.

Open Space Agility (OSA)

Veranderen. Samenwerken. Wendbaar worden. We worden hoe langer hoe meer met termen om de oren geslagen van hoe het anders kan en moet. Maar wat zegt de praktijk? OSA is een procesbegeleiding waarbij een groot draagvlak ontstaat voor verandering en samenwerking.

    World Café

    World Café is een co-creatieve werkvorm om binnen een grote groep van deelnemers dialoog tot stand te brengen. Het is een krachtige methode omdat veel mensen in relatief korte tijd hun bijdrage kunnen leveren.