Situationeel Meesterschap
Breinpiraten schatkaart
Situationeel Meesterschap verwijst naar je vaardigheid om in elke situatie die zich aandient, de meest geschikte hulpbronnen te kunnen inroepen om een (gemeenschappelijk) doel te bereiken met respect voor alle delen van het eco-systeem.

Mochten we je vragen hoeveel punten je jezelf zou geven met betrekking tot de mate waarin jij je meester voelt van situaties, hoeveel zou je jezelf geven op een schaal van één tot tien?

Om je score te verhogen kan je samen met ons vaardigheden aanleren en ontwikkelen in negen domeinen:

1. persoonlijk meesterschap:

 • je zelf leren kennen,
 • jezelf begrijpen,
 • jezelf sturen of leiden.

2. de andere:

 • leren observeren en kalibreren
 • begrijpen wat er in hen om gaat en waarom,
 • inspireren en leiden.

3. het 'generatieve veld' (waar alles gebeurt: werk, gezin, team, vereniging, ...)

 • observeren,
 • begrijpen,
 • gebruiken.

We gebruiken systemen, methodes en inzichten uit de neuro-cognitieve wetenschappen, de wereld van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) en combineren die met inzichten uit diverse wetenschappelijke disciplines.

Om al die materie toegankelijk te maken voor jong en oud, hanteren Breinpiraten een eenvoudige metafoor.

Situaties, plaatsen en omgevingen worden voorgesteld als oceanen en eilanden. Alle betrokkenen in een situatie worden als schepen voorgesteld. Elk schip is een individu. Een individu beschikt over een bewustzijn en dat is de kapitein van schip. Individuen beschikken ook over een nog veel grotere onbewuste geest en dat wordt voorgesteld door ontelbare piraten die overal op het schip er voor zorgen dat het schip blijft varen.

Piraten zijn doorgaans zeer discreet. Vaak weet de kapitein zelfs niet dat ze aan boord zijn. Piraten doen alles met de beste bedoeling en soms helpen ze daarmee het schip vooruit. In andere situaties staan ze plots op je dek en zorgen ze voor vertraging of conflicten met andere schepen.

Situationeel meesterschap is dus de vaardigheid om steeds de meest geschikte piraten op je bovendek en op de brug te hebben om de kapitein te assisteren in de vaart. Daarvoor is het nuttig om te weten met welk schip je vaart, op welke oceaan, hoe het weer is en zal zijn, welke andere schepen in de buurt zijn, wat er op die schepen gebeurt, welke je mee wil, welke niet en vooral waar je heen vaart.

Photo by Melpo Tsiliaki on Unsplash
Jouw reis
Photo by Melpo Tsiliaki on Unsplash

Na het lezen van de introductie, ben je zonder twijfel al verhalen aan het ontwikkelen: je laatste meeting met een klant, of gesprek met je partner of de team meeting die je net nog had, het zijn allemaal oceanen waarin van alles gebeurt. Jij vaart er met jouw schip, jouw kapitein en jouw bemanning. Je teamleden, je klant, je partner of je baas zijn andere schepen waar je samen een gemeenschappelijke bestemming mee wil bereiken. De eerste vraagt die rijst is of de bestemming voor iedereen duidelijk is en of elke kapitein daar ook heen wil varen?

Op jouw schip zegt de kapitein dat we best gedurende 1 uur noordoostelijk varen om dat doel te bereiken. Op het schip van de ander denkt de kapitein er anders over. 1 uur zal niet volstaan, denkt hij... Jullie gaan in discussie. Welke piraten komen jouw kapitein helpen? Is het de nerveuze, opgewonden piraat? Is het de bange onderdanige? Is het de assertieve of de agressieve? En welke piraten komen de andere kapitein bijstaan?

Zijn ze allen samen in staat de bestemming zo snel mogelijk te bereiken, of vertragen ze de vaart? Welke piraten zouden beter geschikt zijn om de kapiteins bij te staan? Hoe krijgen we die op het dek? Hoe sturen we de andere weg?

Neem zelf even de tijd om wat herinneringen op te halen aan situaties waar je achteraf van vond dat je ze anders had kunnen aanpakken. Stel jezelf de vraag welke piraten toen op je dek stonden, waarom dat zo was en door welke andere piraten ze hadden kunnen vervangen worden? Wat was de rol van de kapitein op het ogenblik van de feiten? Was de bestemming duidelijk voor de kapitein, de piraten en de manschappen aan boord van andere schepen. Het antwoord op deze en nog vele andere vragen brengen je naar een uitmuntend niveau van situationeel meesterschap.

Photo by Sergey Semin on Unsplash
Hoe begin je aan je reis?

Stel jezelf de vraag: hoeveel punten op 10 zou ik mezelf geven met betrekking tot Situationeel Meesterschap. Misschien is jouw score hoog, misschien is ze laag. Mocht je jezelf een lage score geven, stel je zelf dan de bijkomende vraag waarom je je geen NOG lagere score gaf. Evalueer dan je score opnieuw.

Wat je score ook moge zijn, de volgende vraag is de belangrijkste: wat is het eerste wat spontaan in je opkomt als antwoord op de vraag: "wat zou je kunnen gebruiken aan inzichten en vaardigheden om je score een half punt te verhogen.

Schrijf je antwoorden op en mail ze naar de Breinpiraten. We bezorgen je een stappenplan op maat van jouw behoeftes.

 

Photo by Melpo Tsiliaki on Unsplash
Reizen met de Breinpiraten
Situationeel Meesterschap Model

Situationeel Meesterschap bereik je in negen stappen. Ik belicht ze verder in dit e- book. Je kan de Breinpiraten onder de arm nemen om je doorheen het hele traject te begeleiden. Hier heb je dan nog de keuze tussen individuele of teambegeleiding.

Je score van daarnet en het halve puntje extra, legden misschien een heel specifieke behoefte bloot. Die kan je invullen met Breinpiratenworkshops, coaching sessies en trainingen op maat.

Je krijgt er telkens een van de bouwstenen die leiden tot Situationeel Meesterschap op maat van je noden. Thema's waar we regelmatig vraag naar krijgen zijn:

 • Geweldloos communiceren (1/2 dag)
 • Doeltreffend en aangenaam vergaderen (1/2 dag)
 • Communiceren met invloed (1 dag)
 • Presenteren met impact (1 dag)
 • Shiny goals voor je organisatie (1 or 2 days)
 • Omgaan met verandering en weerstand (1/2 day)

We helpen je graag verder op weg naar situationeel meesterschap. Geniet ervan en laat je rijkelijk inspireren.

Situationeel Meesterschap is dus de kunst om in gelijk welke situatie die zich aandient, de meest geschikte hulpbronnen te vinden en ze aan te spreken. Je creëert ruimte tussen tussen een stimulus en jouw respons bewust en kan zo de beste opties kiezen in plaats van 'impulsief' te reageren. Je bent in staat om hierbij rekening te houden met alle elementen in de gegeven situatie: wat is het doel, wat zijn de waarden en overtuigingen, wie vaart er mee, wat is de aanwezige kennis, welke middelen zijn er, waar en wanneer gebeurt het, ... ?

Situationele Meester-piraten beschikken over een breed palet aan vaardigheden en inzichten uit diverse disciplines. Vergelijk de Breinpiratenaanpak met de betere muziek en kunst. Daarin worden verschillende genres en stromingen samen gebracht in een nieuw en verfrissend genre.

Open staan voor uiteenlopende methodes en disciplines is jouw eerste stap naar Situationeel Meesterschap. Managementtheorieën, cognitieve gedragswetenschappen, psychologie, NLP, kennis van het Brein en hypnose zijn slechts enkele van de kennisgebieden waar breinpiraten methodes en modellen uit halen en samen brengen in een reis met negen etappes.

Een deel van de aanpak hebben we beschreven in een boek "Spelbrekers", waar enkele breinpiraten actief aan meewerkten. Marc Buelens, Emeritus Professor of Management, Vlerick Business School zei over het boek:

"Ik hou van de verfrissende balans tussen theorie en praktijk in dit boek"

Hieronder begeleiden we je nu door de negen etappes in onze breinpiratenreis met bestemming "Situationeel Meesterschap". Hou bij het lezen steeds de metafoor in je achterhoofd: de oceaan is de situatie waarin je je bevindt, het schip is jouw lichaam, andere schepen zijn medewerkers, familie, vrienden, .... De kapitein op elk schip staat voor het bewuste deel (denken) en de piraten voor het onbewuste (voelen, behoeftes).

Photo by Bas Glaap on Unsplash

Etappe 1: Hoe ervaar jij de oceanen?

Photo by Tim Marshall on Unsplash

De scene:

Je nam al eens een kaart ter hand om je weg te vinden naar een bestemming, niet? Er zijn wegenkaarten, satellietkaarten, stafkaarten, zeekaarten en nog een pak andere kaarten die elk op hun manier dezelfde realiteit voorstellen. Iemand die enkel wegenkaarten gebruikt zal wellicht minder groen zien, dan iemand die enkel satellietkaarten gebruikt. Toch spreken we over hetzelfde gebied. Er zijn kapiteins die heel goed met kaarten overweg kunnen, er zijn er ook die minder visueel aangelegd zijn en liever instructies horen.

De eerste stap naar situationeel meesterschap is zelfkennis. Hoe zie jij de wereld? Welke zintuigen gebruik je het vaakst en welke misschien te weinig? Welke gevolgen heeft dat voor je reis,

Als situationele Meesterpiraat:

weet je welke je voorkeuren zijn om de wereld te bekijken, te beluisteren en aan te voelen. Je beschikt over de flexibiliteit om die voorkeuren bij te stellen wanneer dat helpt om jouw schip en of een hele vloot naar de gewenste bestemming te loodsen.

Hoe start je:

De eerste etappe van je reis doe je best door veel oefeningen waarbij je zelf voelt, ziet en hoort hoe jouw schip, jouw kapitein en jouw piraten de oceaan ervaren. Dat bewuste besef is een eerste stap naar situationeel meesterschap

Wat meesterpiraten zeggen:

“Training to the point. zeer veel hands-on, tips en tricks. Kan het alleen maar aanbevelen. Trainer weet verdomd goed waar hij mee bezig is"

Etappe 2: Je schip kennen en begrijpen

De scene:

Je weet zonder twijfel of je insights blauw, geel, groen of rood bent, of Enneagram type 7 of MBTI type ESTJ-A of ESTJ-T. Heel veel vragenlijsten helpen je vertellen hoe je schip in elkaar zit. Heel vaak helpen die inzichten. Ze kunnen ook belemmerend zijn, zeker wanneer je wil veranderen en toch vasthoudt aan je 'type'. Vasthouden aan je profiel zal je immers steeds op dezelfde manier laten reageren. Je zal met andere woorden steeds dezelfde piraten op je dek zien verschijnen in gelijkaardige situaties. Zelfs wanneer die piraten het schip geen meter vooruit helpen, berust je in het excuse dat "je schip nu eenmaal zo in elkaar zit".

Veel mensen leven hier mee. Situationeel meesterschap houdt in dat je inzicht hebt in hoe het precies komt dat je schip is wat het is. Je weet perfect welke delen van je schip je kan aanpassen wanneer dat nodig zou zijn in de situatie.

Als situationele Meesterpiraat:

gebruik je de breinpiraten-interpretatie van Robert Dilts' Logische niveaus en kan je dankzij die inzichten je schip helemaal tunen en tweaken zodat het vehikel en de bemanning je op de meest efficiënte wijze naar je doel brengen. Je hebt ook een duidelijke bestemming waar je heen wil varen.

Hoe start je:

Situationele meesterpiraten lezen "Human Givens" en gebruiken een eigen versie van Robert Dilts' Logische niveau's om in nauwelijks een halve dag inzichten te krijgen rond hoe ze geworden zijn tot wie ze zijn en wat ze hiermee aan kunnen

Wat Meesterpiraten zeggen:

“Zeer confronterend en nuttig, zowel in mijn professionele als privé - oceanen”

Photo by Andrew Neel on Unsplash

Etappe 3: situationele persoonlijke navigatie

Hans Demeyer

De scene:

Je beleeft elke dag massa's ervaringen waarin je op het moment zelf enkele piraten op je dek ziet verschijnen die je doen reageren op een bepaalde manier. Vaak is dat een goede en constructieve manier. Het komt echter ook voor dat de reacties eerder destructief zijn. Achteraf zeg je dan :"had ik maar anders gereageerd". Het gebeurt ook dat je in de voorbereiding van een stukje van je vaart (bijvoorbeeld een meeting, een presentatie, een moeilijk gesprek, ..." een beetje verloren loopt en niet altijd grip hebt op de piraten die op je dek staan. Er staat een zenuwachtige zweterige piraat terwijl je eigenlijk de zelfzekere piraat nodig hebt.

Als Situationele meesterpiraat:

ben je in staat om aan state management te doen. In de aanloop naar een situatie kan je heel bewust de meest geschikte piraten op je dek toveren en die het schip laten besturen. Je kan dat doen, volledig onafhankelijk van je MBTI of Enneagram type. Je hebt een duidelijk doel voor ogen en gaat als een echte leider van je schip of van een hele vloot constructief en vaak onopvallend aan de slag met die vaardigheden. Je hebt méér ruimte tussen stimuli en jouw respons en bent in staat om in die ruimte steeds de meest geschikte keuzes te maken.

Hoe start je:

Zelfkennis is het begin van de wijsheid. State Management kan je oefenen. Evoceer situaties waarin je je voelde zoals je je zou willen voelen en veranker dat gevoel. Roep het nadien op wanneer je het nodig hebt. Mindfulness, zelfhypnose en gewoon bewust zijn van emoties en de piraten op je dek, helpen je in de juiste richting. Breinpiraten kunnen je hier in een halve dag tot meesterschap leiden

“Een zeer hoge score voor deze verbazingwekkende workshop. Ik leerde piraten kennen op mijn schip, waarvan ik het bestaan niet wist. Ik weet nu precies hoe ze in te zetten.”

Etappe 4: observeer wat er op de oceaan gebeurt

De scene:

Je kan de oceaan zien als een "generatief veld" waarin véél meer gaande is dan we soms zien, horen of voelen. "Als je het zo bekijkt, ja dan, ...", of "Dit had ik niet opgemerkt, maar nu ik het weet, ..." worden samen met andere gelijkaardige zinnen al te vaak in de mond genomen. Hoe meer we observeren, hoe meer we kunnen werken met wat zich aandient. Het maakt je sterk.

Als Situationele meesterpiraat

ben je kampioen in het observeren. Je Kan makkelijk in meta gaan (dissociëren) en even goed snel weer associëren met wat gebeurt. Je gebruikt alle zintuigen wanneer je observeert. Je observeert systemisch en legt daardoor verbanden die aan anderen gewoon voorbij gaan.

Hoe start je:

Begin alvast met enkele oefeningen. Wanneer je in een situatie zit, neem dan de tijd om die situatie te observeren vanuit je eigen beleving: wat denk je, wat voel je en wat ga je doen? Hoe was het voorheen en hoe zal het zijn na de situatie? Doe het zelfde vanuit het standpunt van de andere betrokkene. Bekijk tenslotte de situatie als een externe observator en ga ook hier doorheen de tijd.

Breinpiraten kunnen je begeleiden in deze etappe tijdens een 1/2 dag coaching.

“Alweer een inspirerend moment met de breinpiraten!”

Photo by nine koepfer on Unsplash

Etappe 5: begrijp de dynamiek van de oceaan

De scene:

In etappe 4 werd je alert en open voor de gebeurtenissen op jouw oceaan. Je ziet golven aankomen, andere schepen bepaalde koersen varen, je voelt stormen en onweer. Situationeel meesterschap heb je pas, wanneer je ook inzicht hebt in de onderliggende systemen en modellen die voor de zichtbare symptomen zorgen.

Als Situationele meesterpiraat

begrijp je dat er achter elk resultaat een bepaald gedrag zit. Dat gedrag gaat vaak met trends en patronen gepaard. Je begrijpt dat dat slechts het zichtbare deel is van een situatie. Je weet dat er onderliggend een systeem zit, gebaseerd op denkmodellen en metaprogramma's. Met die inzichten kan je je eigen schip en dat van anderen veel vlotter en doeltreffender van koers doen veranderen wanneer dat nodig is.

Hoe start je:

Meesterpiraten zijn nieuwsgierig. Ze weten graag wat er aan de onderkant van de spreekwoordelijke ijsberg zit. Boeken zoals "The Fifth Discipline" geven je alvast inzicht in systemisch denken. Breinpiraten hebben een workshop van een halve dag om je wegwijs te maken in deze wondere koraalriffen.

“Ik had de oceaan nog nooit zo bekeken. Een echte eye-opener die voor mij de oorzaak van heel wat vroegere problemen en conflicten bloot legde. In de toekomst ga ik hier helemaal anders mee om.”

Photo by nikohoshi on Unsplash

Etappe 6: Situationele interactie

Photo by Austin Neill on Unsplash

De scene:

"Ik heb iedereen een mail gestuurd, dus ze weten het", "We hebben het nochtans goed uitgelegd, en toch...", "toch wel erg dat ze het niet begrepen hebben hé, dommeriken toch!!!"

Interacties vragen vaak veel tijd en inspanning en leiden nog vaker niet tot het gewenste resultaat. Soms is het de "curse of knowledge" die roet in het eten werpt heel vaak is het gewoon onwetendheid.

Als situationele meesterpiraat

begrijp je de essentie van communicatie en weet je dat de betekenis van je communicatie ligt in de feedback die je krijgt en niet in jouw intentie. Je weet als geen ander welke vorm van communicatie geschikt is in welke situatie en je beschikt over een set aan taalpatronen en stijlen die de impact van je communicatie maximaal maken. Je hebt altijd de meest geschikte piraat bij de kapitein op de brug.

Hoe start je:

Je kan je verdiepen in de wereld van Milton Erickson, je kan luisteren naar de podcasts van LittleBig & Partners, specialisten in communicatie of je kan een dag doorbrengen met de breinpiraten om je vaardigheden naar het niveau van situationeel meesterschap te tillen.

“Na de training heb ik meteen enkele technieken toegepast in mijn meetings en wow, ... het resultaat was meer dan positief en merkbaar. Dank hiervoor!”

Etappe 7: De schepen in je vloot en daar buiten

De scene:

"Mijn baas kijkt me nooit in de ogen. Hij staart altijd naar beneden. Ik voel me hier ongemakkelijk bij..."

Je baas is een van de schepen in je oceaan. Je partner, collega's, kinderen, vrienden zijn dat ook. Sommige schepen zijn groot en mooi, aan andere schepen zitten wat mankementen, ze zien er minder performant uit of net wel.

Je kan schepen beoordelen op wat je ziet. Helaas weet je dan niet welke piraten er aan boord zijn, hoeveel er zijn, wie de kapitein is en hoe hij denkt, voelt en handelt. Je ziet enkel silhouetten van een boot, kleeft daar een label op (vissersboot, vrachtschip, reddingssloep, zodiac, ... en handelt navenant.

Als Situationele meesterpiraat

kijk je verder dan het zichtbare. Wat je ziet, vertelt je al veel meer dankzij inzichten in lichaamstaal, oogbewegingen en het herkennen van verbale signalen. Je bent een meester in het kalibreren en weet dankzij subtiele signalen die je observeert wat er op de andere schepen gebeurt: welke piraten bewegen in het onderdek, welke staan klaar, wat doe de kapitein er mee, etc...

Je beschikt dankzij je observatie over een pak meer opties om met de andere boot zo doeltreffend mogelijk te interageren.

Hoe start je:

Neem vanaf nu tijdens één gesprek per dag, tijd om te observeren. Let op oogbewegingen, lichaamstaal en woordgebruik. Je zal inzicht krijgen in de andere. Je zal de voorkeuren van de ander begrijpen en kunnen gebruiken. Vind je het niet zo evident, boek dan een halve dag met de Breinpiraten en we helpen je een flink eind op weg!

“Mijn echtgenote wou alles weten over de training die ik volgde. Ze merkte zoveel subtiele aangename veranderingen in mijn gedrag."

Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

Etappe 8: de dynamiek van de vloot begrijpen

Marina pirate ships

De scene:

Wanneer je met andere schepen samen verder wil varen naar een bestemming vraagt dat een maximum aan situationeel meesterschap, zeker wanneer je de leiding neemt van de vloot. De bestemming moet duidelijk zijn voor iedereen en aantrekkelijk genoeg. Kleine schepen en grote varen best op het zelfde tempo in de vloot. Als een ship achterop geraakt is er best een plan van actie. In geval van onenigheid tussen piraten en kapiteins van de schepen, kan de vloot vertragen of afwijken van de koers en dat leidt tot spanningen.

Als situationele meesterpiraat :

weet je perfect wat de kapiteins en piraten van de schepen in je vloot motiveert om met jou mee te varen naar de bestemming. Je weet het vertrouwen te houden, je communiceert open, je beloont, je laat ruimte om af en toe een zodiac op verkenning te sturen naar andere gebieden en je hebt oog voor alle delen van het "generatieve veld"

Hoe start je:

Je kan het boek "Spelbrekers" bestellen en lezen. Het boek bevat vele handvaten en talloze voorbeelden. Breinpiraten hebben een workshop van 1 of 2 dagen die heel wat KMO's geholpen heeft in hun groei : "Shiny goals business development program"

“Toen we aan de workshop begonnen in 2014 hadden we 20 schepen in onze vloot. Vandaag 2019 zijn we 150 schepen sterk.”

Etappe 9: De bestemming - Situationeel meesterschap

Proficiat!

Je bent goed op weg om een echte meesterpiraat te worden.

Nu je dit hebt gelezen, welke score zou je jezelf nu geven met betrekking tot Situationeel Meesterschap?

Is de score anders dan je beginscore daarnet? Zijn er werkpunten bij gekomen om jouw score een half puntje te verhogen?

Als Situationele meesterpiraat beschik je nu over een canvas om verder mee aan de slag te gaan. Je hebt een zicht op je werkpunten en gewenste bestemmingen

Hoe ga je nu verder?

Maak gebruik van de tips in elke etappe en contacteer ons voor een intake gesprek

Lees ook hoe onze NLP Flex training jou kan helpen om een Situationele Meesterpiraat te worden!

Pirate captain
Breinpiraten coaches
Breinpiraten coaches

"Jullie zijn zo authentiek" is de mooiste feedback die we ooit kregen.

Beluister onze podcasts. Kom naar onze Parleys. Neem deel aan onze trainingen.

Ahoi en tot gauw!

 

 
 
 
Hans Demeyer
Motivatie & Inspiratie
Als Motivational Speaker geeft Hans speeches die je mensen motiveren en inspireren. Als Inspirational Coach ondersteunt hij jou om je verhalen zelf goed neer te zetten.
Koen Callaerts
Certified Trainer & Coach
Als personal efficiency trainer en coach ondersteunt Koen leidinggevenden en medewerkers in timemanagement en zelfleiderschap via trajecten, opleidingen en workshops.
Steff Vanhaverbeke
Certified Trainer, Coach & Facilitator
Als gecertificeerd trainer, coach en facilitator begeleidt Steff Vanhaverbeke mensen en teams om ze effectiever te laten samenwerken.
Program type
Price (incl. VAT)
€0,00