Strategic Management Alignment Residential Training (SMART)
Strategic Management Alignment Residential Training (SMART)
Wat is Strategic Management Alignment Residential Training (SMART) ?
smart

Wat is jouw uitdaging? 

Organisaties staan vandaag voortdurend onder druk om beter te presteren en zich aan te passen aan de veranderingen die zich met de regelmaat van een klok opdringen. Dit leidt vaak tot verwarring. 

Door steeds opnieuw doelstellingen, aanbod en strategie te wijzigen, of wanneer deze zaken niet meer helder zijn, brokkelt de samenhang van je managementteam af en verlopen de zaken niet meer zoals je dit wenst. Fouten en inefficiënties tasten je rendement aan en bedreigen uiteindelijk het voortbestaan van je organisatie. 

Wanneer je dit scenario herkent, is het aangewezen om te kiezen voor een “Strategic Management Alignment Residential Training” (SMART), het is gewoon een slimme zet om dit op tijd en stond te doen. 

Wat is het? 

De “Strategic Management Alignment Residential Training” is een methode om je managementteam weer nieuwe energie en ideeën te laten tanken. Het laat je toe alle neuzen in dezelfde richting te zetten en met gedragen veranderingen sneller resultaat te boeken, terwijl ook het lange termijn perspectief aangesterkt wordt.  

De SMART bestaat essentieel uit vier delen: 

  • Exploratie van het team, het bedrijf, de organisatie 
  • Exploratie van de uitdagingen 
  • Exploratie van de oplossingsruimte 
  • Uitvoeren van de Disney strategie voor het uitwerken van een coherent plan. 

We sluiten het geheel af met acties en afspraken op korte termijn, alsook met meer fundamentele oplossingen voor de langere termijn. 

smart

Wat is het resultaat? 

Deze methode zorgt ervoor dat mensen, door aandacht voor elkaar en het delen van inzichten, een gemeenschappelijke visie op de organisatie en haar toekomst opbouwen. Hierdoor vermijd je dat er tegenstrijdig werk geleverd wordt. Het laat je organisatie toe om een heldere koers uit te stippelen en iedereen op het goede spoor te zetten. De verbinding die in je organisatie ontstaat, schept de omstandigheden waardoor problemen binnen je organisatie tijdig ontdekt en bespreekbaar gemaakt worden. Dit leidt tot het genereren van onmiddellijk inzetbare oplossingen. Hierdoor krijg je een performanter team en verbeteren je resultaten direct en op spectaculaire wijze. 

Belangrijke voorwaarden en praktische informatie 

SMART heeft meer kans op succes, als er voldoende tijd voor wordt uitgetrokken en als de training op een neutrale plaats en in inspirerende omstandigheden kan gehouden worden.  

Het minimum traject dat nodig is om tot een werkbaar resultaat te komen beslaat minstens twee dagen, aansluitend en residentieel.  

Elke situatie is uniek en wordt vooraf besproken, waardoor een specifieke, aangepaste benadering gehanteerd wordt.  

Een SMART past ook in een strategisch begeleidingstraject, waar via een maandelijkse opvolging met coaching en advies, de actuele situatie en bestaande uitdagingen aangepakt worden. Dit laat toe om oplossingen op een goede manier te verankeren en te laten uitgroeien tot duurzaam succes.  

Concreet:  

  • Wij komen bij je langs, geheel vrijblijvend en gratis, luisteren naar je bezorgdheden en zien of een SMART aangewezen is  
  • We maken desgevallend afspraken om de “SMART” optimaal te laten verlopen  
  • Na de uitvoering van de “SMART” krijg je een rapport, met afspraken voor duurzaam succes  
  • Naar keuze is er de mogelijkheid van een volledig begeleidingstraject om op het spoor van succes te blijven  
Certified trainer, coach & facilitator
Via een systemische benadering afgestemd op de complexiteit en voortdurende verandering in onze hedendaagse samenleving, brengt Peter Blokland helderheid en vitaliteit in je organisatie. Respect en aandacht voor elkaar en het creëren en beschermen van waarde voor je organisatie en diens “stakeholders”, vormen de basis voor meer succes.
Program type
Program languages
Nederlands
Price (incl. VAT)
€0,00