Image
ubeon-background-gradient-1920x1080.svg
Activiteit
Leer nieuwe technieken om je strategisch denken aan te scherpen. Leer denken in meerdere scenario’s om pro’s en contra’s af te wegen. In deze workshop maak je kennis met technieken om strategieën te formuleren en deze te vertalen in acties en interventies. 

Na deze opleiding ben je in staat om:

Impact te krijgen op de strategie van je organisatie
Diverse scenario’s uit te werken.
Een strategische visie over te brengen.
Nieuwe technieken om strategisch denkvermogen te ontwikkelen (bij jezelf en bij anderen)
Je strategie om te zetten in concrete acties.
In te spelen op veranderende omstandigheden.
 

Wat leer je tijdens deze opleiding?

Strategie versus tactisch en operationeel management.
De impact van het verleden op beslissingen vandaag.
Visie, missie en strategische doelstellingen.
‘Closing the Gaps’ tussen:
Strategie en resultaat
Resultaat en strategie

Scenario’s ontwikkelen
Van strategische visie naar uitwerking.
Anticiperen voor veranderende omstandigheden.


 
Profile
Als gecertificeerd trainer, coach en facilitator begeleidt Steff Vanhaverbeke mensen en teams om ze effectiever te laten samenwerken. In 1993 startte Steff haar eerste onderneming. Ze bouwde een uitgebreide ervaring op in de marketing- en communicatiesector en richtte in 2004 het opleidings- en adviesbureau ubeon op. 

Sinds 1997 geeft ze trainingen in communicatie. Haar uitgebreide ervaring als trainer, coach en facilitator uit zich in een grote flexibiliteit naar werkvormen. 

Als gecertificeerd NLP trainer combineert Steff Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) met systeemtheorie. Door de toepassing van deze principes en technieken ontstaat een nieuwe ruimte waar ideeën, vertrouwen, samenwerking en gemeenschappelijke visie spontaan ontstaan. Dit ‘generatief veld’ werkt stimulerend en motiverend voor elke individuele deelnemer én het geheel. Problemen worden opties. Opties worden kansen tot persoonlijke en professionele ontwikkeling en groei.

Vanaf 2010 focust Steff zich op het begeleiden van mensen en teams in middelgrote en grote organisaties zodat zij ook in staat zijn om op een duurzame manier samen te werken.

 
Activiteit
Leer hoe je mensen optimaal kan laten leren, samenwerken en co-creëren met behulp van specifieke faciliterings-technieken Het faciliteren van groepen tijdens een proces is een vaardigheid die je kan leren.

Waarom deze opleiding? 

Bedrijfs- of afdelingsvisies verhelderen, budget oefeningen maken, intervisiegroepen opzetten, directiemeetings faciliteren, bedrijfsprocessen in kaart brengen, projectplannen uitwerken, veranderingsprocessen doorvoeren...

Na deze intensieve opleiding ben je in staat dergelijke workshops te ontwerpen en succesvol te faciliteren.

Na deze opleiding ben je in staat om:

Je workshops tot een hoger niveau te brengen
Het proces te begeleiden door de technieken die je geleerd hebt
Om te gaan met weerstand
Deze opleiding bestaat uit 2 modules die jou de gepaste toolbox geven om eigen interne sessies te leren faciliteren. 

Module 1: Competenties voor facilitatoren

Hoe de samenwerking stimuleren
Commitment
Rollen en verantwoordelijkheden

Hoe een veilige omgeving creëren
Participatie
Rapport
Actief luisteren
Observatie en feedback
Inclusiviteit
Conflict
Creativiteit

Hoe de groep begeleiden naar geschikte en nuttige uitkomsten
Context
Groeps-bewustzijn
Consensus en gewenste uitkomsten

Hoe een positieve en professionele attitude uitbouwen
Zelfbewustzijn
Integriteit
Neutraliteit

Module 2: Werkvormen

Presentatie van diverse werkvormen
Bepaling van de geschikte groepsprocessen
Onderscheid tussen probleemoplossende en besluitvormingsmodellen
Efficiënt gebruik van de tijd

Oefenen van de werkvormen in combinatie met de competenties
 

 

 

 

 
Activiteit
Met behulp van systeemdenken krijg je inzicht in de complexe samenhang en dynamieken in je organisatie, sectoren en markten. Systeemdenken is een denkwijze die je inzicht biedt in hoe mensen en organisaties handelen, plannen en organiseren. Systemen zijn overal aanwezig. Deze systemen leren zien en leren beïnvloeden is een noodzakelijke vaardigheid voor elke manager en leidinggevende.

Voor velen lijkt systeemtheorie een academische wetenschap. We merken dat nog maar weinige organisaties de systemische principes in de praktijk zetten. Nochtans leiden deze denkwijze tot hogere slaagkansen en meer duurzame systemen.

Na deze Masterclass ben je in staat om:

Systeemdenken in te zetten als cognitieve vaardigheid.
Mechanistische fouten en systemische archetypes snel te onderscheppen.
Systemisch duurzame interventies te initiëren.
Systemische principes en technieken toe te passen in management, leiderschap en ondernemen.
Wat leer je tijdens deze Masterclass? 

Inleiding tot systeemdenken
Mechanistisch vs. Synthetisch
Emergence
Terugkoppeling
Causaliteit
Mapping
Van observatie naar interventie

De structuur van de subjectieve beleving
Model van de wereld
De kwaliteit van de perceptie
Vooronderstellingen

De Logische Niveaus van Leren en Veranderen
De systemische samenhang tussen de Logische Niveaus
Sleutelvragen per niveau
Aligneren van de Logische Niveaus

Steps to an Ecology of Mind
Whole System Perspective
De evolutie van het denken

Systemen in kaart brengen
Dieptestructuur
Variabelen
Oorzaak-gevolg relaties
Vertragingen
Feedback lussen
Afbakening & Limieten
Causal Loop Diagram (CLD)
Ontstaan gedrag (emergence)
Meta Model

Complexiteit en verandering
Cynefin
Cultuurverschillen in metaprogramma’s en denkstijlen
Collectieve en individuele denkstijlen
Uitdagingen m.b.t. cultuurdiversiteit & Group Think

Systemische archetypes als gevolg van collectieve denkstijlen
Limits to Growth
Fixes that Fail
Shifting the Burden
Eroding Goals
Success to the Successful
Tragedy of the Commons

Overtuigingen & Belief Systems
Beperkende en vermogende overtuigingen
Overtuigingssystemen en kernovertuigingen
Overtuigingen identificeren

Patterns of Mastery
De strategische systeem oefening toepassen op jouw bedrijf
Systemisch gedrag anticiperen en beïnvloeden
Het systemisch performance management model toepassen
Jouw organisatie of team vormgeven als zelforganiserend
Complex Adaptive System (CAS)

 

 

 

 
Activiteit
We kennen allemaal de kracht van beeldvorming. Leer mensen inspireren met visual storytelling technieken! Waarom deze opleiding? 

De informatie die je wil geven is even sterk als de manier waarop je ze brengt. In een tijdsgeest van afnemend concentratievermogen en toenemende informatie input, is het cruciaal om je informatie te visualiseren op een duidelijke en effectieve manier. De opleiding visual story telling leert je een methode om je communicatie op een gerichte manier visueel te ondersteunen.

Na deze opleiding ben je in staat om:

Informatie zo te verpakken dat mensen ze makkelijk visueel kunnen verwerken.
Gebruik te maken van symboliek en semiotiek.
Technieken voor data-visualisatie toe te passen.
De beste visuele ondersteuning te kiezen in functie van het effect dat je wil bereiken.
Wat leer je in deze opleiding?

Wat is uw boodschap?

Wat zijn de verschillende lagen in uw boodschap.
Waarom is visualisatie zo belangrijk?

Hoe onthouden en capteren onze hersenen?
Op welke manier reageren onze hersenen op beelden?
Hoe ga je de boodschap overbrengen?

Informatie en data design, vroeger en nu.
Basis principes van grafisch, informatie en layout design.
Wat wel en wat niet tonen.
Hoe de beelden organiseren zodat je een storyline opbouwt.
Gebruik maken van symboliek en semiotiek.
Tools

Basis visuele voorstellingen van gegevens en informatie
Geavanceerde visuele voorstellingen
Infographics
Presentaties (Powerpoint)
Video
Blended learning

Vanaf het moment waarop je inschrijft krijg je toegang tot de volgende resources:

de handout in PDF formaat;
online training video's;
handige templates.
Dankzij deze online resources kan je meteen van start gaan met de opleiding. Je leert op eigen tempo en wordt daarin ondersteund door onze trainer(s).

In het geval er geen 'live' training kan georganiseerd worden op de ingeplande datum kan die vervangen worden door één of meerdere online trainingsessies. Deze trainingsessies zijn vooral gefocust op interactie en het leren inzetten van de technieken in de praktijk.