Image
ubeon-background-gradient-1920x1080.svg
Webpagina
Interpersoonlijke & commerciële communicatie
Profile
Communicatie is de spil in elke organisatie. Met korte workshops rond eenvoudige inzichten in het communicatieproces, -technieken en in de energie van een boodschap, helpt Mark begrip te brengen in elk team, zodat het zich succesvol kan focussen op het behalen van de doelstellingen.

Mark gelooft dat fysieke gezondheid, financiële onafhankelijkheid en het vrijmaken van tijd door slim te werken, leiden tot het geluk en de vrijheid die ieder individu nastreeft.

We bieden iedereen, ongeacht leeftijd, herkomst, overtuiging of ervaring een kans om dit geluk en deze vrijheid uit te bouwen, door andere mensen te helpen met wat zij nodig hebben en dat binnen een team van enthousiaste, ondernemende, inspirerende en hulpvaardige collega’s, waarbij zelfontplooiing centraal staat.

 
Program
Hoe je de communicatie en samenwerking met interne en externe klanten verbetert, makkelijker successen behaalt en tegelijk zelf gelukkiger wordt.
Activiteit
Leer geavanceerde systemische principes en technieken inzetten om een organisatie- of teamcultuur in een gewenste richting te stimuleren. Tijdens deze tweedaagse Coaching Masterclass ‘Deep Culture’ leer je hoe je als manager, leidinggevende, coach of change-facilitator de mindset en cultuur in mensen en teams naar specifieke doelen te bewegen. Je gaat aan de slag met principes en technieken uit de memetica, systeemwetenschap en familietherapie die werkzaam zijn bij zowel individuele personen als in teamverband.

Met deze technieken leer je:

de verschillende niveaus in cultuur en structuur herkennen
hoe beperkende mindsets zich uiten in negatieve gedragspatronen
makkelijke tools inzetten om mindsets aan te passen
intrinsieke motivatie stimuleren
op welke wijze je mensen actief kan betrekken tot engagement en ownership
een generatief veld te creëren met
krachtige positieve emotionele attractors opbouwen door middel van
empowerende waarden en verhalen
zelforganiserende principes toepassen
zelfoplossend vermogen te stimuleren
In plaats van louter te focussen op gedrag en gedragsverandering leer je te werken op dieperliggende structuren. Cultuur wordt voor jou een begrip met concrete handvaten. Met behulp van deze tools ga je dus in staat zijn om in een mum van tijd cultuurverandering teweeg te brengen omdat je de systemische interacties ziet en begrijpt.

Deep Coaching Masterclass

Deze Deep Coaching Masterclass is bedoeld als verdere ontwikkeling. Mensen die reeds een achtergrond hebben in coaching, faciliteren, verandermanagement en/of aanverwante technieken zullen hun skills verder kunnen verdiepen.

Blended learning

Vanaf het moment waarop je inschrijft krijg je toegang tot de volgende resources:

de hand-out in PDF formaat;
online training video's;
handige templates.
Dankzij deze online resources kan je meteen van start gaan met de opleiding. Je leert op eigen tempo en wordt daarin ondersteund door onze trainer(s).
Activiteit
Geavanceerde workshopreeks voor ervaren coaches en change-facilitators In de reeks Deep Coaching Masterclasses bouw je jouw skillset als coach, facilitator, leidinggevende of manager verder uit met science-based technieken uit o.a. de systeemwetenschap, positieve psychologie, communicatiewetenschap en cognitieve gedragstherapie.

Vanuit deze solide basis leer je makkelijk inzetbare technieken om verandering aan te brengen in mensen en teams.

Elke Deep Coaching Masterclass heeft een eigen invalshoek met specifieke doelstellingen:

Deep Trance
Leer krachtige technieken voor het openen en verdiepen van conversaties.

Deep Change
Zorg voor diepe en blijvende verandering in mensen en teams.

Deep Culture
Leer een organisatie- of teamcultuur in een gewenste richting te leiden met systemische technieken

De toepassingsmogelijkheden zijn zo rijk als je eigen creativiteit mogelijk maakt.

Deep Coaching Masterclasses

Deze Deep Coaching Masterclasses zijn bedoeld als verdere ontwikkeling. Mensen die reeds een achtergrond hebben in coaching, faciliteren of aanverwante zullen hun skills verder kunnen verdiepen.

Blended learning

Vanaf het moment waarop je inschrijft krijg je toegang tot de volgende resources:

de hand-outs in PDF formaat;
online training video's;
handige templates.
Dankzij deze online resources kan je meteen van start gaan met de opleiding. Je leert op eigen tempo en wordt daarin ondersteund door onze trainer(s).

 
Activiteit
We kennen allemaal de kracht van beeldvorming. Leer mensen inspireren met visual storytelling technieken! Waarom deze opleiding? 

De informatie die je wil geven is even sterk als de manier waarop je ze brengt. In een tijdsgeest van afnemend concentratievermogen en toenemende informatie input, is het cruciaal om je informatie te visualiseren op een duidelijke en effectieve manier. De opleiding visual story telling leert je een methode om je communicatie op een gerichte manier visueel te ondersteunen.

Na deze opleiding ben je in staat om:

Informatie zo te verpakken dat mensen ze makkelijk visueel kunnen verwerken.
Gebruik te maken van symboliek en semiotiek.
Technieken voor data-visualisatie toe te passen.
De beste visuele ondersteuning te kiezen in functie van het effect dat je wil bereiken.
Wat leer je in deze opleiding?

Wat is uw boodschap?

Wat zijn de verschillende lagen in uw boodschap.
Waarom is visualisatie zo belangrijk?

Hoe onthouden en capteren onze hersenen?
Op welke manier reageren onze hersenen op beelden?
Hoe ga je de boodschap overbrengen?

Informatie en data design, vroeger en nu.
Basis principes van grafisch, informatie en layout design.
Wat wel en wat niet tonen.
Hoe de beelden organiseren zodat je een storyline opbouwt.
Gebruik maken van symboliek en semiotiek.
Tools

Basis visuele voorstellingen van gegevens en informatie
Geavanceerde visuele voorstellingen
Infographics
Presentaties (Powerpoint)
Video
Blended learning

Vanaf het moment waarop je inschrijft krijg je toegang tot de volgende resources:

de handout in PDF formaat;
online training video's;
handige templates.
Dankzij deze online resources kan je meteen van start gaan met de opleiding. Je leert op eigen tempo en wordt daarin ondersteund door onze trainer(s).

In het geval er geen 'live' training kan georganiseerd worden op de ingeplande datum kan die vervangen worden door één of meerdere online trainingsessies. Deze trainingsessies zijn vooral gefocust op interactie en het leren inzetten van de technieken in de praktijk.

 

 

 

 
Profile
Jeroen Caluwé is mede-oprichter van Voetvorm, waar hij instaat voor de marketing en de communicatie. Daarnaast is hij freelance communicatie-adviseur voor diverse klanten binnen zijn eigen bedrijf Copy That. Jeroen studeerde af in 1998 als licentiaat vertaler Engels - Spaans, was een tijdlang freelance language trainer, attaché communicatiebeleid bij de federale overheid en is nu communicatie-aviseur bij Copy That.

Hij volgde diverse opleidingen, van branding communicatie tot een postgraduaat digitale marketing en van inspirerend coachen tot NLP.

Jeroen helpt je bij 

het opzetten en monitoren van marketing acties, 
het definiëren en positioneren van je merk
het afstemmen van je communicatie op je identiteit 
copywriting campagnes in functie van alle mogelijke on- en offline kanalen
 
Blogartikel
Wij moeten er alles aan doen om de continuïteit van onze kmo’s in de hand te werken. Het is onze beste garantie voor een welvarende toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Het maken van goede afspraken helpt hierbij.

Naarmate de organisatie groeit, stijgt de complexiteit. Deze complexiteit dient beheerd te worden. Op bedrijfsvlak doen we dit door de structuur te verstevigen en te werken aan onze governance of deugdelijk bestuur. Zakenpartners regelen afspraken omtrent hun partnership via de statuten en een aandeelhoudersovereenkomst.

In familiale ondernemingen zijn leiding, bestuur en eigendom sterk met elkaar verweeft. Naarmate het aantal familieleden stijgt, neemt ook de complexiteit toe. Daarnaast is er ook het emotioneel aspect dat inherent is aan het samen werken in een familiale onderneming. Door afspraken vast te leggen in een familiecharter kan deze complexiteit beter beheerd worden en de familiale energie gekanaliseerd worden.

Wat is een familiecharter?

Een familiecharter legt in essentie de spelregels vast voor de komende generaties. Het is dan ook niet vrijblijvend en juridisch afdwingbaar.

Meest voorkomende elementen in een familiecharter zijn:

Eigenaarsvisie
Eigendom en overdracht
Communicatie
Verloning en afwezigheden
Leiding en bestuur
Vorming en opvolging
Omgaan met conflicten
Wijzigingen aan het charter
Laten we op sommige elementen iets dieper ingaan.

Eigenaarsvisie

De eigenaarsvisie start over het algemeen met een beschrijving van de gezamenlijke waarden die je als familie onderschrijft, wilt naleven en doorgeven aan de volgende generaties, zowel in de familie als in het bedrijf. 

Ander onderdeel hiervan zijn de visie en doelen die men heeft voor het familiebedrijf. Het betreft het meest essentiële welke men als bedrijfsfamilie wil voortzetten. In essentie is het vaak de keuze tussen continuïteit van het familiebedrijf versus continuïteit van het familievermogen die wordt geëxpliciteerd. 

Voorbeelden zijn:

Ontwikkeling van het familievermogen met respect voor de 7 familiale waarden.
De continuïteit van het bedrijf garanderen via familiale en regionale verankering.
Samen familiaal ondernemen met een eigen bedrijf, en met respect voor en realisatie van de familiewaarden
Eigendom en overdracht

In dit onderdeel wordt omschreven wat de filosofie is van de familie inzake wie aandelen kan bezitten, hoe en aan wie deze kunnen verkocht worden, en hoe de verkoop zal georganiseerd worden. 

Via deze weg kan men afspraken maken om versnippering van aandeelhouderschap tegen te gaan of kan men aangeven dat niet-familieleden die aandelen erven deze verplicht terug dienen te verkopen aan de familie.

Communicatie

Het doel van een familiaal charter is onder andere het voorkomen van conflicten, maar is geen mirakeloplossing. Communicatie is en blijft een werkwoord. In dit onderdeel wordt dan ook besproken op welke wijze de familie overleg gaat plegen over het familiebedrijf, met welke frequentie, via welke kanalen, over welke onderwerpen, wie deel uitmaakt van het familieorgaan,…

Vooral in families waar dagdagelijkse leiding, bestuur en eigendom verspreid zitten over verschillende familieleden is het waardevol om hier afspraken over te maken. Het zorgt er voor dat iedereen betrokken blijft bij het familiebedrijf. Het is ook een goede manier om de volgende generatie reeds van vroeg aan te betrekken bij het bedrijf zodat deze goed weten waar de familie voor staat.

Verloning en afwezigheden

In dit onderdeel wordt uiteengezet welke vergoeding de familieleden ontvangen voor hun prestaties en de procedure voor aanpassing ervan. Gezien vaak vanuit een zelfstandig statuut gewerkt wordt, wordt ook vastgelegd op hoeveel dagen afwezigheid men recht heeft.

Bij uitbreiding gaat dit onderdeel over tewerkstelling in het familiebedrijf. Hierin formuleert men dan vaak een antwoord op bijvoorbeeld volgende vragen:

Voorwaarden voor tewerkstelling inzake ervaring en opleiding?
Kunnen partners van familieleden tewerkgesteld worden?
Wat is de aanwervingsprocedure?
Hoe worden familieleden geëvalueerd?
Hoe gaat de familie om met ondermaatse prestaties?
Wijzigingen aan het charter

De wereld is continue in verandering. Ook families staan niet stil. Het is ook niet ongebruikelijk om een familiecharter op te maken waarbij aanvankelijk eerst een aantal basisafspraken worden overeengekomen waar na verloop van tijd een aantal zaken wordt aan toegevoegd.

Het is niet de bedoeling dat te pas en te onpas het familiecharter dient aangepast te worden. Vaak bestaat de afspraak dat eens in de 3 jaar het familiecharter wordt geëvalueerd.

Waarde voor jouw familie

Vaak is de aanleiding voor het opmaken van een familiaal charter een nakende generatiewissel, een – sluimerend – conflict of veranderingen in de familie of omstandigheden die een impact hebben op het bedrijf.

Voornaamste doel van een charter is de continuïteit van het familiebedrijf te vrijwaren, het voorkomen van conflicten en het beperken van politieke spelletjes.

Positieve neveneffecten zijn dat lastige onderwerpen bespreekbaar worden, familiebanden worden versterkt, dat besluitvorming vlotter verloopt, de betrokkenheid stijgt en dat impliciete regels expliciet worden gemaakt.

 
Blogartikel
Niet optimale interactie

We hebben allemaal al gesprekken meegemaakt waar de interactie niet optimaal was, zowel vanuit jouw perspectief als dat van de ander. Niemand heeft de intentie om een moeilijke situatie te creëren maar misverstanden kunnen snel ontstaan… en ontaarden soms in een allesbehalve comfortabele communicatie.

Het verschil tussen intentie en betekenis

Elke dag beleef je diverse wisselwerkingen tussen jezelf en anderen. Uitdagende interacties ontstaan door verschillen in verwachtingen, perceptie of communicatie. Deze discrepanties worden veroorzaakt door jezelf, de ander of door beiden. Een paar voorbeelden:

De coach of leidinggevende:

vergeet zorg te dragen voor een veilige omgeving of spreekt iemand persoonlijk aan in het bijzijn van derden (collega’s, andere belanghebbenden);
brengt een moeilijke boodschap zonder enige empathie of voldoende morele ondersteuning voor de ander;
geeft vreemde non-verbale signalen, bijvoorbeeld door te focussen op zijn computerscherm of notities, zonder oogcontact of aangepaste gebaren, of met afstandelijk stemgebruik;
spreekt in algemene termen, niet voldoende specifiek of met ambigu taalgebruik.
Anderzijds bestaan er situaties waarbij de collega of klant:

‘dokter Google’ heeft geraadpleegd en zo overtuigd is geraakt van een eigen verklaring over een bepaalde oorzaken en aanpak;
het gevoel heeft dat hij niet gehoord wordt en zo gefrustreerd raakt;
de analyse of voorgestelde strategie niet accepteert;
de aanbevelingen en instructies van de coach / leidinggevende niet of verkeerd opvolgt en zo gefrustreerd raakt over de progressie van de strategie;
focust op wat er verkeerd is in plaats van de aandacht te richten op vooruitgang.
Hoewel zowel de leidinggevende / coach als medewerker / klant de intentie hebben om samen te werken naar een gewenste uitkomst, blijkt dat in de praktijk niet altijd even makkelijk.

Bovendien zijn er randfactoren die deze interacties nog extra bemoeilijken, zoals:

historiek
verwachtingen
persoonlijkheid
belemmerende overtuigingen
religieuze overtuigingen
financiële toestand
taalbarrières
gebrekkige communicatievaardigheden
lange werkuren
slaapgebrek
persoonlijke problemen
gebrekkige documentatie of wetenschappelijke onderbouw
tijdsgebrek
Als coach of leidinggevende is het dan ook belangrijk om je bewust te zijn van systemische of interpersoonlijke factoren en daar rekening mee te houden.

Het is des te belangrijker om in het moment van de interactie zélf voluit aanwezig te zijn voor de ander en zorg te dragen voor een veilige ruimte. Daarbij hou je rekening met zowel de fysieke, mentale als de emotionele toestand van je gesprekspartner.

Aandacht voor jezelf, de ander, de relatie

Een mooi principe hierbij is de ‘Betrokken Getuige’. Daarbij balanceer je je aandacht tussen de drie ‘partijen’ die in elke interactie aanwezig zijn:

jezelf — ben ik OK? Hoe voel ik mij? Wat kan ik doen om zelf rustig, open en gebalanceerd te zijn?
de ander — is de ander OK? Hoe voelt die zich? Op welke manier kan ik het voor de ander makkelijk maken om barrières te overstijgen, open en aandachtig te blijven?
de relatie — zijn wij OK? Hoe is onze wisselwerking? Op welke manier is die veilig en gepast? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de juiste en nodige informatie vlot doorstroomt.
Door je bewust te worden van het proces bij jezelf, de ander én het geheel kan je tegelijk verbinding maken met je de ander én afstand houden. Je bent zowel participant van de interactie als getuige van de interactie.

Dit principe komt ruimschoots aan bod in onze opleiding 'Personal branding & online presence'. Tijdens deze training leer je handige principes en technieken waarmee je de interactie en verstandhouding met je collega’s en/of klanten naar een hoger niveau tilt. Zo neem je een pak stress-triggers weg en zorg je voor een veilige ruimte die wederzijds respect en vertrouwen stimuleert.

 
Blogartikel
We vliegen er intuïtief meteen in

En wanneer de boodschap landt en de gewenste feedback levert, zijn we tevreden.

Wanneer de boodschap niet landt en niet de gewenste feedback levert, geven we graag de schuld aan degene die het niet "begrepen" heeft.

Of het nu gaat over een mail, een telefoongesprek, een online vergadering, een live vergadering, een presentatie of een workshop, de volgende zes stappen kunnen dienen als inspiratie om doeltreffend te communiceren. Ze bevatten slechts enkele ideeën uit een hele waaier van mogelijkheden.

1. Het doel:

Maak elke seconde relevant voor de deelnemers en geef hen het gevoel dat er zeker iets voor hen bij zit.


"Ik ben blij dat jullie tijd gemaakt hebben om deze meeting bij te wonen. Het toont dat het voor jullie belangrijk is dat we hier naar de volgende fase kunnen schakelen. Aan wat gaan jullie zien en voelen dat dit een goede tijdsbesteding is geweest voor jullie?"


2. Je rol:

In communicatie kan je de spreker of de luisteraar zijn. Als spreker kan je gids zijn, of trainer of coach of inspirator. Je kan ook moderator zijn of facilitator.

Welke rol lijkt jou het meest geschikt voor de gelegenheid en geef je dat mee met de anderen?


"Ik neem in deze meeting/communicatie de rol op van ..... . Jullie kunnen en mogen dus ...."


3. Wat is belangrijk:

Wil je dat mensen vooral kennis op doen, kennis delen, actief met elkaar aan de slag gaan, respectvol met elkaar omgaan, op een veilige manier overleggen, .... ?

Geef dat mee aan het begin van de 'communicatie'.


"Ik stel voor dat ik van wal steek met het eerste agendapunt en dat we de vragen en feedback nadien inlassen. Er is een moment van co-creatie na de eerste pauze. Weet verder dat alles wat hier overlegd wordt en als feedback gegeven wordt veilig zit, ..."


4. Hoe ga je te werk:

"Death by PowerPoint" is ons allen gekend. Welke middelen ga je inzetten en is iedereen hiervan op de hoogte? Welke middelen kunnen de deelnemers aan de 'communicatie' gebruiken en weten ze dat?


"Na afloop krijgen jullie de link naar de documentatie. Ik ga hier vooral de flip chart gebruiken. De Post-it notes op tafel gebruiken jullie straks voor .... Jullie mogen jullie smartphones bij de hand houden voor een interactief spelletje later in de meeting, ...."


5. Wat kan en mag (en wat niet):

Het helpt wanneer mensen zich op het gemak voelen. Wees duidelijk wat er allemaal kan en mag in het proces. Stimuleer de gewenste acties waar en wanneer je dat relevant of nodig lijkt.


"Bedien je tijdens de meeting gerust van koffie of water. Heb je een dringende call, wil je die dan in de gang afwerken? Onderbreek gerust wanneer iets niet duidelijk is en als je feedback geeft, doe dat respectvol. ...."


6. Kies de geschikte omgeving en het geschikte moment:

Heb je echt tafels nodig, of kan iedereen gewoon in een halve/volle cirkel gaan zitten op een stoel. Moet je echt binnen vergaderen, wanneer het buiten prachtig weer is? Is e-mail de meest geschikte 'omgeving' om te communiceren? Concentreer je kennisoverdracht beter in de voormiddag?


"Ik heb bewust gekozen voor de opstelling zoals ze hier is. Het laat jullie toe om beter met elkaar samen te werken. In het eerste uur gaan we vooral theorie zien en dan gaan we buiten enkele praktische oefeningen doen. Voelt iedereen zich daar comfortabel bij?"


 
Blogartikel
Gouden mond-tot-mond reclame

Breek jij ook het hoofd over hoe je gouden mond-tot-mond reclame kan realiseren voor je onderneming? Maar weet je niet hoe je eraan moet beginnen en lijkt het allemaal toch te ingewikkeld? Dan blijf je dit waarschijnlijk ook alsmaar uitstellen...

Iedereen kent dit probleem! Je hebt duizend dingen an je hoofd, bent met heel veel dingen bezig en hebt te weinig tijd.

Helaas is marketing iets dat je niet mag uitstellen. Meer zelfs! Het is één van de basispijlers voor en groeiende business. Je weet zelf ook wel dat je meer zichtbaar moet zijn, maar om duizend-en-één redenen blijft dit uitstellen.

En misschien zeg je nu zelfs "Allemaal goed en wel, maar ik heb al genoeg klanten". Zou je dan niet graag nog meer gezien worden als dé autoriteit binnen je vakgebied? 

Je weet dat je naar buiten moet komen en het liefst vroeger dan later!

Maar wat is nu het geheim van gouden mond-tot-mond reclame?

Zorg voor een goede eerste indruk
Geef je klanten krachtige, authentieke interacties
Zorg voor een unieke beleving voor je klanten
Creëer een krachtig verhaal
En vooral: begin hiermee nog voor je weet wie je klanten zijn.

 
Blogartikel
Als je aan iemand vraagt om jou een pleziertje te doen, dan is de ander veel sneller geneigd daaropin te gaan als je uitlegt waarom. De reden op zich is niet eens zo belangrijk. Gewoon het simpele feit dat jij het woordje “omdat” gebruikt, is al voldoende.

De psychologe Ellen Langer deed een studie over taal die overtuigt. Ze kwam tot de conclusie dat één eenvoudig woord een wereld van verschil maakt. Hoe ze daarachter is gekomen?

Ze vroeg een aantal studenten om te proberen voorkruipen in een rij mensen die stonden aan te schuiven aan een fotokopieerapparaat. Een eerste groep studenten moest dit proberen door de volgende vraag te stellen: “Excuseert u mij, ik heb hier een paar pagina’s. Mag ik de Xerox gebruiken?” 60% van de aanschuivende mensen lieten de studenten voor gaan.
Een tweede groep werd gevraagd om de volgende vraag te stellen: “Excuseert u mij, ik heb hier een paar pagina’s. Mag ik de Xerox gebruiken? ’t Is omdat ik heel weinig tijd heb.” Hier lieten 94% van de mensen hen voor gaan.

Dat hoeft niet eens te verbazen, maar wat te denken over de derde manier van vraagstelling: “Excuseert u mij, ik heb hier een paar pagina’s. Mag ik de Xerox gebruiken? ’t Is omdat ik een paar fotokopieën moet maken.” De derde groep mocht in 93% van de gevallen voor gaan.

Iedereen die aanschoof moest fotokopieën maken, maar de derde groep slaagde erin om voor te kruipen, door blijkbaar een belachelijk eenvoudige reden te geven. Het bleek te draaien om het gebruik van het woordje “omdat”.

Als je dus de volgende keer wil voorkruipen, is het enige wat je moet doen, het vragen en een reden opgeven. Wat de reden ook is, doet er niet eens toe.

Dit artikeltje licht een tipje van de sluier op wat betreft spontane (voorgeprogrammeerde) reacties van mensen. Meer begrip en inzicht hierover wordt volop toegepast door marketing- en communicatiespecialisten.

Wil je graag meer opsteken over communicatie hacks en inzichten dan is er in het opleidingsaanbod bij ubeon en about time een heel arsenaal aan inzichten en tools ter beschikking. Informeer je vrijblijvend.