Image
ubeon-background-gradient-1920x1080.svg
Program
Zet je mensen en teams in beweging  
Program
Leidershap, iedereen heeft er de mond van vol. Hoe doe je dat nu in de praktijk?
 
Program
Tijdens deze workshop reiken we basisprincipes aan over coaching binnen een team
 
Program
Ontwikkel een leider-mindset. Tijdens deze workshop leren de deelnemers hoe ze mensen kunnen leiden, inspireren en constructief kunnen communiceren  
Program
Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Krijg inzicht in je eigen voorkeuren, verhoog je zelfvertrouwen en neem betere beslissingen
Program
Leer emotioneel intelligent omgaan met jezelf en anderen, de impact van emoties onderkennen alsook hoe emoties herkennen en er mee omgaan Wat leer je in deze opleiding? 

Wat is EQ?
Het belang van emotionele intelligentie voor goede (professionele) relaties en succes.
Hoe evenwicht vinden tussen het tonen of verbergen van emoties.
Hoe reageren op feedback en kritiek.
Hoe feedback geven zonder dat de ander enkel de emotie hoort.
Het reguleren van je eigen emoties.
Assertiviteit als hefboom leren benutten.
Hoe omgaan met lastige, moeilijke mensen?
 

Program
Voer gerichte gesprekken en werf de beste medewerker
Program
We kennen allemaal de kracht van beeldvorming. Leer mensen inspireren met visual storytelling technieken!
 

Program
Wie mensen kan inspireren en motiveren, boekt resultaat. Verhalen kunnen je daarbij helpen.
Program
De samenleving, de organisaties, de bedrijven en de mensen gaan zich steeds meer en dieper gaan netwerken.
Program
Leer gedachten en gevoelens leiden met krachtige gesprekstechnieken.  

 
Blogartikel
Niet optimale interactie

We hebben allemaal al gesprekken meegemaakt waar de interactie niet optimaal was, zowel vanuit jouw perspectief als dat van de ander. Niemand heeft de intentie om een moeilijke situatie te creëren maar misverstanden kunnen snel ontstaan… en ontaarden soms in een allesbehalve comfortabele communicatie.

Het verschil tussen intentie en betekenis

Elke dag beleef je diverse wisselwerkingen tussen jezelf en anderen. Uitdagende interacties ontstaan door verschillen in verwachtingen, perceptie of communicatie. Deze discrepanties worden veroorzaakt door jezelf, de ander of door beiden. Een paar voorbeelden:

De coach of leidinggevende:

vergeet zorg te dragen voor een veilige omgeving of spreekt iemand persoonlijk aan in het bijzijn van derden (collega’s, andere belanghebbenden);
brengt een moeilijke boodschap zonder enige empathie of voldoende morele ondersteuning voor de ander;
geeft vreemde non-verbale signalen, bijvoorbeeld door te focussen op zijn computerscherm of notities, zonder oogcontact of aangepaste gebaren, of met afstandelijk stemgebruik;
spreekt in algemene termen, niet voldoende specifiek of met ambigu taalgebruik.
Anderzijds bestaan er situaties waarbij de collega of klant:

‘dokter Google’ heeft geraadpleegd en zo overtuigd is geraakt van een eigen verklaring over een bepaalde oorzaken en aanpak;
het gevoel heeft dat hij niet gehoord wordt en zo gefrustreerd raakt;
de analyse of voorgestelde strategie niet accepteert;
de aanbevelingen en instructies van de coach / leidinggevende niet of verkeerd opvolgt en zo gefrustreerd raakt over de progressie van de strategie;
focust op wat er verkeerd is in plaats van de aandacht te richten op vooruitgang.
Hoewel zowel de leidinggevende / coach als medewerker / klant de intentie hebben om samen te werken naar een gewenste uitkomst, blijkt dat in de praktijk niet altijd even makkelijk.

Bovendien zijn er randfactoren die deze interacties nog extra bemoeilijken, zoals:

historiek
verwachtingen
persoonlijkheid
belemmerende overtuigingen
religieuze overtuigingen
financiële toestand
taalbarrières
gebrekkige communicatievaardigheden
lange werkuren
slaapgebrek
persoonlijke problemen
gebrekkige documentatie of wetenschappelijke onderbouw
tijdsgebrek
Als coach of leidinggevende is het dan ook belangrijk om je bewust te zijn van systemische of interpersoonlijke factoren en daar rekening mee te houden.

Het is des te belangrijker om in het moment van de interactie zélf voluit aanwezig te zijn voor de ander en zorg te dragen voor een veilige ruimte. Daarbij hou je rekening met zowel de fysieke, mentale als de emotionele toestand van je gesprekspartner.

Aandacht voor jezelf, de ander, de relatie

Een mooi principe hierbij is de ‘Betrokken Getuige’. Daarbij balanceer je je aandacht tussen de drie ‘partijen’ die in elke interactie aanwezig zijn:

jezelf — ben ik OK? Hoe voel ik mij? Wat kan ik doen om zelf rustig, open en gebalanceerd te zijn?
de ander — is de ander OK? Hoe voelt die zich? Op welke manier kan ik het voor de ander makkelijk maken om barrières te overstijgen, open en aandachtig te blijven?
de relatie — zijn wij OK? Hoe is onze wisselwerking? Op welke manier is die veilig en gepast? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de juiste en nodige informatie vlot doorstroomt.
Door je bewust te worden van het proces bij jezelf, de ander én het geheel kan je tegelijk verbinding maken met je de ander én afstand houden. Je bent zowel participant van de interactie als getuige van de interactie.

Dit principe komt ruimschoots aan bod in onze opleiding 'Personal branding & online presence'. Tijdens deze training leer je handige principes en technieken waarmee je de interactie en verstandhouding met je collega’s en/of klanten naar een hoger niveau tilt. Zo neem je een pak stress-triggers weg en zorg je voor een veilige ruimte die wederzijds respect en vertrouwen stimuleert.