Image
ubeon-background-gradient-1920x1080.svg
Profile
Sterke professionele adviseur, drietalig met een focus op bedrijfsgroei en een sterke ervaring in Risico- & Verzekeringsmanagement Bart is steeds gefocust geweest op adviesverlening. Reeds van in het begin van zijn loopbaan eind de jaren ’90 stond hij zaakvoerders te woord om hen verder te helpen in vooral risico gerelateerde situaties.

Hoe "moeilijker" de situatie, hoe meer uitdaging

Over de jaren heen deed hij ervaring op bij zowel kleine, middelgrote tot multinationale bedrijven. Een kennis die hij maar al te graag zal ter beschikking stellen van zaakvoerders en belangrijke stakeholders bij KMO’s.

Sedert 2008 werkt Bart in een consultancy-omgeving. Hij houdt van “moeilijke” situaties, hoe meer uitdaging, hoe liever hij het heeft. Vertrekkend van de huidige situatie (as is), screent Bart de processen en begeleidt hij de onderneming naar verbeteringen (to be). Hij is een vastberaden consultant, in die zin dat hij zich binnen de adviezen en implementaties niet zal laten beïnvloeden door externe factoren wanneer hij niet overtuigd is van de toegevoegde waarde.

In 2014, heeft Bart Eye on Risk opgericht. Een studiebureau voor onafhankelijk risico- en verzekeringsadvies. Bart analyseert de huidige en toekomstige risico's in uw bedrijf en biedt oplossingen en ICT-tools aan voor het beheren en beheersen van uw risico's.

Sinds kort gaat Bart een nieuwe uitdaging aan bij Thexton Armstrong BE als bedrijfsadviseur. Met een internationale aanpak die zich ook lokaal heeft bewezen, kijkt Bart samen met u naar alle bedrijfsonderdelen en zal hij er voor zorgen dat het bedrijf terug voor u gaat werken. En niet andersom.
Program
Excellente leiders laten hun organisatie duurzaam groeien Details over het boek:

Auteur: Peter Blokland & Genserik Reniers
Titel: Total Respect Management: Excellent leidinggeven voor de toekomst
Uitgeverij: LannooCampus
ISBN: 9789401409551
Kostprijs:
Paperback: €39,99 (exclusief eventuele verzendingskosten van 5,95 euro)
E-book: € 26,99

Hoe bestel ik dit boek?

Via ebook.nl
Via uitgeverij LannooCampus
Via ons contactformulier
Bezorgen of afhalen?

We kunnen jou het boek bezorgen via de post (+ 5,95 euro)
Je kan het boek afhalen in de Oosterhoeve (Oosterzele)
 
Program
Hoe creëer en bescherm ik waarde voor mijn bedrijf? - Opleiding voor KMO bedrijfsleiders en managers Module 1:

Wat is risico?
Wat zijn de voordelen van het managen van risico’s?
Module 2:

Wat zijn de principes die de waarde-creatie en bescherming ondersteunen?

Module 3: Raamwerk

Hoe kun je op alle niveaus en in alle processen waarde-creatie integreren?

Module 4: Proces

Een systemisch proces om waarde te creëren en te beschermen

De opleiding is interactief en werkt met de inbreng van de persoonlijke cases en ervaringen van de cursisten die in de context van waarde-creatie geplaatst worden.

 
Program
Deze cursus stelt deelnemers in staat om Professionals te worden die gecertificeerd zijn in Risico Management volgens de ISO 31000 Norm (Foundations level).
 
Profile
Jeroen van Rooij is Preventie- en HR-adviseur met een ruime ervaring in grote organisaties in de non-profitsector en MVO's waar men streeft naar bevlogen medewerkers. De onderwerpen arbeidsveiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn mijn passies in het werk.
U mag me daarom altijd bellen voor:
- Arbeidsomstandigheden advies;
- Preventieadvies en -coördinatie (incl. BHV);
- Training & voorlichting;
- Inzetbaarheid coaching.
Uitdagingen op het vlak van veiligheid, gezondheid en inzetbaarheid pak ik graag aan. Daarnaast inspireer ik graag non-profit organisaties en MVO's, die streven naar bevlogen medewerkers. Dit met oog voor de menselijke maat en het bedrijfsbelang!
“Begin met te luisteren naar wat medewerkers vinden en neem ze mee in je leerprocessen." - Henry Mintzberg
Specialties: beleidsadvies, veiligheid & gezondheid, voorlichting & training, inzetbaarheid coaching.
Profielschets:

Collegialiteit en een ondernemende, ruimdenkende werkhouding kenmerken mijn dagelijkse handelen; vooral gericht op tactische en strategische ondersteuning.

Door mijn analytische kijk op zaken ben ik in staat om complexe materie te doorgronden, verbanden te leggen en deze te vertalen naar praktisch uitvoerbare adviezen. Als inhoudsgedreven persoon, zoek ik altijd naar de oorzaak van een symptoom en probeer deze dan zoveel mogelijk aan te pakken.

Een goede integrale samenwerking is daarbij van cruciaal belang en realiseer ik door met de juiste vakmensen in gesprek te gaan. Mijn relativeringsvermogen en didactische vaardigheden helpen me om doelgericht en hands-on de gefaseerde stappen richting oplossingen uit te leggen in de vorm van voorlichting en training op maat. Hierdoor realiseer ik draagvlak bij het management en de betrokken medewerkers. Bij het afwegen van belangen houd ik wel altijd rekening met de essentie van de organisatie. 

 
Blogartikel
Ik kwam deze definitie eind 2009 een eerste keer tegen op het Risk Managers LinkedIn forum, in een discussie over de definitie van risico. Ik begreep er helemaal niets van.

Op dat moment was mijn kennis over risico vooral gebaseerd op een cursus Operational Risk Management die ik 10 jaar eerder in het Southern California Safety Institute (SCSI) gevolgd had. De voormalige USAF Kolonel, een piloot die op dat moment voor Boeing werkte als safety consultant, had mij er al van overtuigd dat risico zowel een positieve als een negatieve component bevatte.

Hij maakte duidelijk dat alles begon met de opdracht, het doel van je missie. Bij het plannen van je missie was het in de eerste plaats belangrijk om te kijken hoe je zoveel mogelijk voordeel kon behalen met de middelen die je tot je beschikking had om in te zetten en ook wat je kunt doen of moet hebben om met meer zekerheid je doel te behalen. Met andere woorden: wat was het risico dat je bereid was te nemen. Pas als dit duidelijk was, kon je bekijken welke bedreigingen en andere risicobronnen je keuzes met zich meebrachten.

Pas als je een basis van een plan had kon je ook beginnen aan het beheren van de risico’s die je zou kunnen lopen bij het uitvoeren van je opdracht. Op die manier je risico managen liet je toe om meer waarde halen uit de inzet van je middelen en verhoogde de kans om je doel met meer zekerheid te bereiken. Het uiteindelijke risico was dan de combinatie van hetgeen je kon winnen en wat je uiteindelijk ook zou kunnen verliezen. Risico ging voor mij dus altijd al over de mogelijkheid op winst of verlies. Het ging niet alleen over mogelijk verlies!

Ik heb toen veel over die nieuwe definitie van risico nagedacht en trachtte vooral te begrijpen wat er eigenlijk achter deze, ogenschijnlijk zeer vreemde, definitie van risico verscholen lag. En, als je het goed bekijkt, is het duidelijk dat de ISO 31000-definitie precies is wat ik altijd al dacht had wat risico was. Het effect van onzekerheid kan negatief zijn, positief of beide tegelijkertijd en deze waarde is gekoppeld aan je doel. Winst is positief en verlies is negatief.

Helaas, veel risicomanagement professionals zien het niet op deze manier. Ze zijn gewend aan een zeer beperkt perspectief op risico en volgen dogma's die alleen met negatieve effecten kunnen omgaan. Omdat dit vertrouwd gebied is willen ze het ook zo houden. Het betekent dat ze uitsluitend bezig zijn met bedreigingen, kwetsbaarheden, zwakke punten en andere mogelijke bronnen van negatieve effecten op doelstellingen.

Deze beperkte kijk op risico's moet worden begrepen vanuit het historisch perspectief dat de positieve kant van risico, gericht op winst, traditioneel het voorrecht van managers is. Zij zijn degenen die hun sterktes en capaciteiten gebruiken om doelen na te streven wanneer kansen en opportuniteiten worden omgezet in doelstellingen.

Niettemin, wanneer een groep mensen zich alleen richt op het nemen van risico's (managers die voor winst gaan) en andere mensen bezig zijn met de risico’s die  er gelopen worden (proberen om de verliezen onder controle te houden), is het zeer moeilijk om optimale beslissingen te nemen. Omdat op het eerste gezicht de besluiten die genomen moeten worden om de winst te verhogen, het tegenovergestelde kunnen zijn van de beslissingen die nodig zijn om de kans op negatieve effecten te verkleinen.

Risicomanagers worden daarom vaak gezien als lastposten die managers tegen houden in hun inspanningen om winst te maken. Of erger nog, als er een gebrek is aan coördinatie tussen de twee, kunnen verkeerde beslissingen leiden tot enorme schade aan de organisatie.

Dit soort ongelukkige gebeurtenissen kan echter vermeden worden. ISO 31000 is een leidraad voor organisaties om zo’n silo aanpak en slechte resultaten te voorkomen. Het doel ervan is om het risicomanagement in alle processen en op alle niveaus van een organisatie te integreren. Het zorgt onder meer voor optimale beslissingen, gericht op winst, met daarbij het verminderen van de kans op verliezen. Het is immers zo dat dezelfde principes, raamwerk en proces kan worden gebruikt voor het beheren van beide zijden van risico door meer overleg en dialoog in de organisatie.

Het nemen van risico's bij het najagen van kansen en het lopen van risico's als gevolg hiervan, kan worden beheerd op hetzelfde moment en door dezelfde risico-eigenaren. Dit is wat je toelaat om performant en veilig te presteren.

Risicomanagement toepassingen kunnen worden gebruikt voor de beide kanten van risico.

Ze zijn nuttig voor het beheer van innovatie en groei, voortbouwend op sterke punten, het nastreven van opportuniteiten en benutten van kansen of bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Maar ze zijn evenzeer nuttig in het omgaan met bedreigingen, gevaren en zwakke punten, die de beoogde vooruitgang zouden kunnen schaden.

Risicobeheer helpt bij het ontwikkelen van een duidelijke visie op doelstellingen en helpt bij het nemen van goed geïnformeerde en dus ook betere beslissingen.

 
Blogartikel
Prestaties en veiligheid, twee kanten van dezelfde medaille. 

Prestaties zijn gericht op het nastreven van risico's en het bereiken van doelstellingen, terwijl de traditionele kijk op veiligheid gaat over het wegnemen van de negatieve gevolgen van onzekerheid die met deze doelstellingen en hun verwezenlijking gepaard gaan.

Wat zijn je prestaties zonder veiligheid? Of, wat is je veiligheid zonder te presteren?

Mijn antwoord is: niets!

Beide zijn noodzakelijk om te presteren en beide zijn noodzakelijk om veilig te zijn. Ze hangen aan elkaar vast als twee kanten van dezelfde medaille. 

Veilig presteren is waar elke organisatie naar zou moeten streven. Het betekent dat je met je organisatie het potentieel maximaliseert door het nastreven van opportuniteiten door risico’s te nemen en kansen te benutten. Hierbij kan je uiteraard gebruik maken van je sterke punten. Het betekent echter ook dat je ervoor zorgt dat er rekening gehouden wordt met bedreigingen en zwakke punten.

Door deze twee zaken in evenwicht te houden krijg je toegang tot duurzame en zo optimaal mogelijke resultaten. In de moderne veiligheidswetenschap staat dit bekend als het combineren van Safety 1 (traditionele kijk op veiligheid als bescherming tegen verlies) en Safety 2 (uitstekende prestaties om te bereiken wat je wilt)

Helaas zijn deze twee zijden van de medaille vaak gescheiden, wat leidt tot misverstanden en suboptimale resultaten. Managers zijn bezig met het najagen van kansen en proberen om goed te presteren, terwijl veiligheidsspecialisten of risicomanagers worden ingehuurd om zich bezig te houden met de bedreigingen en zwakke punten. Zij moeten er dan voor zorgen om veilig te zijn. Dit leidt echter vaak tot een gebrek aan begrip voor elkaar, waar managers onevenwichtige risico's nemen en waar veiligheidsmanagers worden gezien als degenen die al het plezier zullen bederven. Ze proberen immers te voorkomen dat risico's worden genomen zodat alles aan de veilige kant kan blijven.

Gelukkig weten we nu beter en ISO 31000 stelt een andere, meer geïntegreerde aanpak voor. Elke manager heeft met risico te maken en risico moet worden beheerd. Elke manager is in essentie een risico-eigenaar en dus een manager van risico's.

Inzicht in hoe kansen, bedreigingen, zwakke punten en sterke punten de uitvoering van opdrachten en het nastreven van doelstellingen beïnvloeden en wat de gevolgen zijn van de onzekerheden die met de doelstellingen van de organisatie en haar stakeholders gepaard gaan, dat is waar managen eigenlijk om draait. Je managet iets om er zeker van te zijn dat het gebeurd.

In deze meer moderne opvatting over risico en risicomanagement, zijn veiligheidsspecialisten en risicomanagers de experts die managers kunnen helpen om de juiste beslissingen te nemen. Met hun expertise hebben ze toegang tot het gebruik van State-of-the-art tools om risico's te identificeren, te analyseren en te evalueren. Het is echter de manager die de risico-eigenaar is en die moet zorgen voor een goede communicatie en het raadplegen van de juiste stakeholders. Zij moeten de context afbakenen en de risicocriteria bepalen. Het is ook de manager die moet beslissen hoe uiteindelijk het risico zal worden aangepakt. En ten slotte is het ook de manager die er over moet waken dat de juiste maatregelen worden toegepast en of ze correct worden uitgevoerd.

ISO 31000 is een richtlijn voor risicomanagement, waarmee managers risico gebaseerd denken en het beheer van risico's in hun dagelijkse activiteiten kunnen integreren. Het is de kortste weg naar veilig presteren en het verkrijgen van optimale resultaten!

 
Blogartikel
Onlangs heb ik ervaren dat wanneer je het hebt over risicomanagement het door veel ondernemers gezien wordt als iets dat veel te moeilijk of ingewikkeld is voor een kleine onderneming.

Vaak wordt gedacht dat er heel veel inspanningen voor nodig zijn en dat het alleen maar bijkomende kosten met zich meebrengt. Dit is begrijpelijk, want al snel wordt gedacht aan de specialisten, die voor grote bedrijven, zoals bijvoorbeeld banken, ingewikkelde risicoanalyses uitvoeren.

Ondernemers denken al snel dat ze dan een specialist nodig zullen hebben, die voor hen hetzelfde zal doen en dat de kosten dan wel hoog zullen oplopen. Terwijl ze er helemaal niet zeker van zijn of ze deze investering ermee zullen terugverdienen.

Bovendien vragen ze zich af hoe zij met deze zaken moeten omgaan en of ze dat wel aankunnen. Want zijn risk managers niet die specialisten die gesofistikeerde wiskundige modellen en methodes gebruiken om risico’s te berekenen en te evalueren? Moet je daar dan ook kaas van gegeten hebben?

De manier van risico-kijken

Deze manier van denken wordt voornamelijk beïnvloed door de manier waarop naar risico gekeken wordt. Dikwijls is het een gevolg van hoe je risico definieert. Zo is al vele jaren de volgende definitie bepalend voor de eerder wiskundige benadering van risico in ondernemingen.


Risico = kans x gevolg


Risicomanagement wordt dan al snel een kwestie van jongleren met statistische grootheden en mogelijke gevolgen van bepaalde activiteiten.

Voor veel ondernemers is risicomanagement dan ook te ingewikkeld en een “ver van mijn bed show”.

Het vraagt te veel moeite en het sop is de kool niet waard. Maar niets is minder waar. Ondernemers zijn vaak heel goede risicomanagers van nature uit. Ze kunnen risico’s intuïtief inschatten en de juiste beslissingen nemen, die hen de nodige winsten oplevert.


Maar hoe zit dat als je onderneming groeit en de zaken complexer worden?

Nemen je collega’s evenzeer goede beslissingen?

Hebben de medewerkers dezelfde intuïtieve capaciteiten?


De reden waarom veel ondernemers risicomanagement met grotere bedrijven associëren, komt voort uit de misvatting dat het beoordelen van risico hetzelfde is als risicomanagement. Dat is helemaal niet zo.

ISO 31000

ISO 31000 definieert risico op een veel ruimere manier en geeft richtlijnen over risicomanagement en hoe je dat in elke soort organisatie (ja zelfs in een éénmansbedrijfje!) kunt implementeren en gebruiken.

ISO 31000 is gebaseerd op volgende definitie:

Risico is het effect van onzekerheid op doelstellingen

Risico gaat dus over doelstellingen. En het woord doelstelling mag je heel ruim interpreteren. Het gaat eigenlijk over alles wat een mens of organisatie zich maar kan wensen of nodig heeft. Elk individu, elk team, elke onderneming en elke organisatie heeft immers zijn specifieke doelstellingen. Bewust en onbewust. Het zijn die zaken die gewenst en/of nodig zijn.

Helaas hebben we geen kristallen bol die ons met 100% zekerheid vertelt wat de toekomst brengt en daarom heb je een effect van onzekerheid op deze doelstellingen. Als alles meevalt is dit effect positief, maar als je een tegenslag hebt is dit effect negatief. Soms heb je een geluk bij een ongeluk en zijn er verschillende effecten tegelijkertijd, soms ook op verschillende doelstellingen, die zowel positief als negatief zijn.

Risicomanagement bestaat er dan ook in om zicht te krijgen op de mogelijke risicobronnen en de effecten die ze kunnen veroorzaken. Inzicht laat dan toe er de juiste conclusies uit te trekken en betere beslissingen te nemen. 

Wanneer je de juiste beslissingen neemt, zal je meer meeval en minder tegenslag ervaren. Je weet immers beter welke effecten je wilt bevorderen en welke consequenties je wenst te vermijden.

Risicomanagement dient om je resultaten te optimaliseren.

Hoe je dat het beste doet, daar gaat de ISO 31000 standaard over. Deze standaard geeft je richtlijnen hoe risicomanagement op maat van je onderneming kan gebeuren. Hierdoor is het iets waarmee je meer waarde voor je onderneming creëert en deze ook adequaat beschermt. Een return on investment is dan verzekerd.

Hoe ga jij vandaag om met de voortdurende veranderingen in de samenleving en de onzekerheden die je onderneming omringen en die je doelstellingen belagen? Nemen jij en je medewerkers altijd de juiste beslissingen?

 
Blogartikel
Risico, iedereen kent het woord en heeft er wel een idee over.

We hebben het over risico nemen, risico lopen, of we praten over een hoog of een laag risico. Meestal staat men negatief en huiverachtig tegenover het concept “risico” en wil men het zoveel mogelijk vermijden. Risico wordt dan ook meestal als iets negatief en ongemakkelijk ervaren.

Maar is dat wel juist?

Ondernemers zeggen vaak “Ondernemen is Risico nemen”, is dat dan negatief?

Voor sommigen is dat misschien wel zo, ze beschouwen het woord “risico” als een synoniem voor het woord “gevaar” en wordt risico gezien als een tegengestelde van “veiligheid”. Maar je kunt dit standpunt wel in vraag stellen.

Het zou immers betekenen dat risico nemen, en dus ondernemen, “onveilig” en “gevaarlijk” is. Het is niet onmiddellijk een gedachte waar je als ondernemer vrolijk van wordt en het is zeker geen idee dat helpt om het ondernemerschap in Vlaanderen te bevorderen. 

In sommige professionele kringen wordt “risico” gezien als “onzekerheid” en dan vooral als de onzekerheid over het behalen van een negatief resultaat. Het is bij uitstek het domein van de banken en de verzekeringsmaatschappijen, die er zeker van willen zijn dat ze een juist beeld hebben van de risico’s die ze verzekeren, zodat ze zeker kunnen zijn van een positief financieel resultaat.

In deze branche wordt risico dan ook eerder gezien als een wiskundig-statistisch vraagstuk waarbij men vanuit meestal statistische gegevens tracht een toekomstige situatie in te schatten of te voorspellen om zo verzekeringspremies te bepalen of beleggingsstrategieën te ontwikkelen. Dat men daar de bal wel eens misslaat is duidelijk aangetoond door de financiële crisis die in 2008 zijn hoogtepunt bereikte. Teveel risico genomen? Was men “gevaarlijk” bezig? Misschien wel! 

Wat is risico echt?

Het is een boeiend onderwerp dat tot heel wat discussie leidt tussen traditionalisten die het als een synoniem voor gevaar beschouwen en diegenen die een modernere visie op risico er op na houden. Voor deze laatste groep is risico niet per se negatief. Het kan ook positief zijn of zelfs positief en negatief tegelijkertijd.

Denk bijvoorbeeld maar aan de uitdrukking “een geluk bij een ongeluk”.

Voor deze mensen is risico het effect van onzekerheid op doelstellingen. Dat effect kan positief, negatief of beiden tegelijkertijd zijn.

Het mooie van deze moderne definitie van risico is het feit dat heel helder uitgedrukt wordt welke elementen van betekenis zijn om over risico te kunnen spreken:

Zo moeten er eerst doelstellingen zijn. Deze doelstellingen mag je gerust beschouwen als alles wat voor een betrokkene belangrijk is en wat dus een zekere waarde voor die persoon heeft.
Ten tweede moet er ergens een effect zijn dat deze “doelstellingen” kan beïnvloeden. En dit effect kan zowel positief zijn als negatief.
Tenslotte is er ook de onzekerheid die zowel de doelstellingen als de mogelijke effecten en hun invloed betreft.
Ondernemen heeft alles te maken met doelstellingen nastreven

En omdat niemand een glazen bol heeft, is er altijd een stuk onzekerheid mee gemoeid. Risico nemen heeft echter als doel de positieve effecten op die doelstellingen te verhogen. Net zoals de banken hebben getracht meer winst te maken met het uitbrengen van gestructureerde producten. Helaas, hoe meer risico je neemt, hoe meer risico je ook loopt en dat zijn de negatieve effecten die je niet gewenst hebt.

Bovendien, deze twee zaken gaan niet gelijk op! In het begin blijft het risico dat je loopt vaak ver achter op het risico dat je neemt. Je bent dan haast zeker van je winst. Maar vanaf een gegeven moment keren de kansen en wordt het risico dat je loopt veel belangrijker dan het risico dat je neemt en is verlies een onvermijdelijk resultaat.

Bekijk het zoals een automobilist die snel door de bochten wil scheuren. Telkens gaat hij een beetje sneller en gebeurt er niets tot op het kantelmoment. Nog een klein beetje sneller en de gevolgen kunnen catastrofaal zijn. Daarom dat het zo belangrijk is om een “berekend risico” te nemen, waardoor je een optimaal resultaat behaalt.

Geldt dit ook zo voor jou? Weet jij hoe je meer risico kunt nemen en minder risico lopen? Dat is immers de hele bedoeling van risico management! Het creëert en beschermt waarde voor je onderneming.