Image
ubeon-background-gradient-1920x1080.svg
Blogartikel
En we zijn vertrokken. In Oosterzele werd het eerste Oost-Vlaamse KOFonds opgericht. Na een zeer korte ledenvergadering was het tijd voor een foto, om daarna over te gaan tot de orde van de dag.
Webpagina
Let's go digital and online
Webpagina
Wie aan onze opleidingen of adviestrajecten deelneemt kan gebruik maken van diverse subsidiemaatregelen. We maken deze subsidies zo toegankelijk toegankelijk zodat je gemakkelijk van deze voordelen gebruik kan maken. Hieronder geven we een overzicht. VLAIO (vroeger Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming)

VLAIO kent een beperkt aantal 'incentives' toe om Vlaamse ondernemers en managers van KMO's te stimuleren om bepaalde opleidingen te volgen. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet hoef je als deelnemer zelf geen administratieve acties te ondernemen. De subsidiëring gebeurt rechtstreeks met de opleidingsverstrekker.

Meer informatie vind je op www.vlaio.be

De subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wanneer je KMO gevestigd is in Brussel kan je gebruik maken van een subsidie van maximaal 1000 euro per opleiding. Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de subsidie. Wanneer deze is goedgekeurd maakt de overheid het subsidiegeld aan jou over.

Meer informatie vind je op www.premieskmo.be

Opleidingspremies voor werkgevers

Covora voorziet premies voor werknemers die vallen onder het paritair comité 200 (PC200). Voor elke opleiding die minder dan zes maanden geleden is afgelopen krijg je afhankelijk van de leeftijd van de medewerker een premie per uur. Ook voor online leerplatformen is een premie voorzien.

Meer informatie vind je op www.cevora.be

 
Webpagina
Ubeon verkreeg als dienstverlener voor bedrijfsadvies en opleidingen al diverse kwaliteitslabels.  

 
Webpagina
Ubeon begeleidt mensen, teams en organisaties om hun ambities te realiseren.
Webpagina
Het ubeon samenwerkingsverband is marktleider bij het aanreiken en implementeren van integrale en systemische oplossingen.
Webpagina
Ubeon erkent zijn rol en maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de ondernemersgemeenschap waartoe wij behoren, en van de sociale gemeenschap in het algemeen. Om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de activiteiten van ubeon te integreren hebben wij een MVO-beleid uitgewerkt. Deze policy is een referentiepunt voor onszelf en voor onze stakeholders. Hierbij vertrekken we vanuit onze visie, missie en waarden, om onze dagelijkse werking te bepalen, alsook de manier waarop wij relaties aangaan en onderhouden en de omgeving waarin wij opereren.

Deze MVO-policy is van toepassing doorheen de ubeon partnership en dient als gedragscode voor onze algehele werking.

De MVO filosofie van ubeon

Omdat we weten dat het succes van morgen afhankelijk is van het vertrouwen dat we vandaag opbouwen, streven we naar een dialoog met onze stakeholders. In de praktijk betekent dit dat we alle noden onder ogen zien en geen discussie uit de weg gaan, om zo een harmonieuze samenhang te vinden die tevens duurzaam is.

Corporate Governance

Wij willen onze bedrijfsvoering in lijn brengen met de hoogste ethische, professionele en wettelijke standaarden. Daarom hebben we een gedragscode aangenomen die gebaseerd is op integriteit, openheid, wederzijds respect en gelijkwaardigheid. We erkennen dat deze principes bijdragen tot duurzame relaties met onze stakeholders en dat zulke relaties de sleutel zijn tot duurzame groei.

Corporate Operations

Stap voor stap integreren wij duurzame principes in onze bedrijfsinvesteringen, dagelijkse werking en initiatieven naar onze belanghebbenden en de ondernemersgemeenschap (o.a. door vorming). In 2008 engageerden wij ons tot de duurzaamheidsprincipes voorgeschreven door het UN Global Compact. Deze principes zijn onderverdeeld in mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie en wij integreren deze in onze dagelijkse werking.

Advies voor onze klanten

ubeon streeft ernaar om de duurzaamheidsprincipes te integreren in ons advieswerk, en om onze klanten te motiveren om MVO-principes aan te nemen in hun eigen organisaties. We leveren onze diensten vanuit een open, integere houding, hoog kwalitatief en met oprechte zorg.

Feedback van onze stakeholders

We nodigen onze stakeholders uit om ons feedback te geven over onze werkingswijze en over ons MVO-beleid en -initiatieven.
Blogartikel
Goed nieuws!

Begin juni 2020 starten wij onze activiteiten gedeeltelijk terug op!

Dit wil zeggen dat de Oosterhoeve toegankelijk is voor individuele ubeon Associates met één extra persoon en dat onze eigen opleidingen gedeeltelijk terug live kunnen plaatsvinden in beperkte groep (max. 10 personen). Door het aantal deelnemers te beperken kunnen we de voorschriften respecteren waardoor het voor iedereen veilig is.

Bij deze opstart horen verschillende veiligheidsmaatregelen om je veiligheid zo optimaal mogelijk te garanderen. We zetten ze even op een rijtje voor jou:


Toegankelijke delen:

Foyer
Côté Cour
Côté Jardin
Bezoekerstoileten


Niet-toegankelijke delen

Keuken
Theater zaal (uitgezonderd voor ubeon opleidingen)
Loge
IT ruimte
Flex-office
Dienstruimten en bergingen


Onthaal bezoekers

Bezoekers die eventueel te vroeg komen dienen buiten of in de wagen te wachten.
Onthaal wordt voorzien door de office manager of trainer / coach van dienst.
Ben je ziek? Blijf thuis en contacteer ons. We zoeken dan samen naar een alternatieve oplossing voor je bezoek en/of deelname aan de opleiding.


Social distancing en hygiëne

Bij aankomst in de Oosterhoeve verplicht handen wassen (in bezoekerstoilet naast de keuken) of desinfecteren. Alcoholgel is voorzien op tafel in het Foyer.
Er wordt altijd een afstand van anderhalve meter tussen personen gerespecteerd.
Verplicht handen wassen vóór én na gebruik van sanitair. Volg de instructies die daar zijn aangegeven i.v.m. correct gebruik van doekjes, zeep en sanitaire toestellen.
Er kan gebruik gemaakt worden van water- en koffieapparaat. We voorzien ook frisdrank in blik.
Eventueel afval deponeer je gesorteerd in de daartoe bedoelde vuilnisbakken in het Foyer.
Het dragen van mondmaskers binnenshuis is verplicht.
Indien mogelijk open je het raam voor voldoende verluchting.


Wat voorzie je zelf

Mondmasker
Handschoenen (optioneel)
Handgel


Het verlaten van de Oosterhoeve

Bij het verlaten van de Oosterhoeve is het de verantwoordelijkheid van de trainer of coach van dienst om alle oppervlakten die gebruikt zijn te ontsmetten. Dit houdt in: de tafel, stoelen, deurklinken en ander materiaal dat eventueel is gebruikt. Hiervoor worden desinfecterende spray en doekjes voorzien. Je kan deze na gebruik in de daarvoor bedoelde afvalemmers deponeren.


Catering

Thee, water en koffie zijn voorzien via zelfbediening
Een tussendoortje zal voorzien zijn (enkel apart verpakte zaken)
Bezoekers brengen hun eigen lunchpakket mee.

Dank om deze maatregelen na te leven en we hopen jullie in goede gezondheid te mogen verwelkomen!

 
Blogartikel
Leer zelf Visual Storytelling technieken in deze workshop: http://www.ubeon.com/storytelling

In deze korte introductie vertelt Systemic NLP Trainer Stephan Vanhaverbeke over de kracht van Visual Storytelling.

Abonneer je op het Systemic NLP Trainer kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCAIM...

Gebruik deze link om naar deze video over Visual Storytelling te verwijzen: https://youtu.be/Pg3kttlI7P4

 
Blogartikel
Het was een zwoele zomeravond, toen ik door de Business Development Manager van CISCO Systems werd uitgenodigd op een brainstormsessie tijdens een nachtelijke rondvaart op Monterey Bay. Ik vond het niet enkel fijn om interessante mensen te leren kennen uit Silicon Valley en omstreken. Wat mij vooral opviel en aansprak was de openhartigheid waarmee de deelnemers aan de brainstorm elkaar hielpen. Zowel om belemmerende overtuigingen te overkomen als om samen plannen te maken om CISCO een stap vooruit te helpen. Concurrentie van elkaar of niet, de sfeer was er een van onvoorwaardelijk uitwisselen en samenwerken.

Die ervaring bleef nazinderen op de terugreis naar Vlaanderen, een regio die al bij al even groot is als Silicon Valley zelf. Even groot maar met gigantische verschillen want “de Vlaming” staat niet meteen bekend om zijn openheid of goesting om te delen. Totdat ik wat dieper begon te graven en luisteren. Naar de verhalen van mensen die samenwerkingsverbanden hadden opgezet zonder succes (“Begin er niet aan, Stephan”). Maar ook naar de ervaringen van mensen die ondanks eerdere, negatieve ervaringen altijd zijn blijven inzetten op samenwerking en er bovenal het potentieel en enorme meerwaarde van zijn blijven inzien.

Met die mensen hebben we in 2006 de grondvesten gelegd van het huidige samenwerkingsverband ‘ubeon’. Opgezet als Coöperatieve Vennootschap, waar je als zelfstandige professional een tweede thuis vindt. Een thuis waar je even openhartig als de brainstormers uit Silicon Valley ideeën kan opperen, op tafel gooien, aftoetsen … Een hechte community van mensen die geloven dat zelfontwikkeling, professionele ontplooiing en de creatie van meerwaarde makkelijker én effectiever is samen met anderen.

Vandaag is ubeon uitgegroeid tot een pool van experten, een business community en een ecosysteem dat als doel heeft om organisaties en bedrijven te helpen op alle vlakken van hun bedrijfsvoering. Dat maken we niet alleen waar met het brede spectrum aan specialisaties dat we in huis hebben, maar ook dankzij ons inzicht in systemische samenhang. Dat onze klanten vol lof spreken over onze verbindende filosofie en de effectiviteit van ons werk, sterkt ons nog meer in onze overtuiging. 

Wij kijken er dan ook naar uit om onze missie te blijven waarmaken. Altijd samen met professionele coaches, consultants en trainers. Om mensen, teams en organisaties vooruit te helpen, zowel op structureel als cultureel vlak.

Stephan Vanhaverbeke

Founding Partner

 
Blogartikel
Leer nog meer NLP technieken bij ubeon: https://www.ubeon.com/nlp

In deze korte video maak je kennis met mijn opdracht als Systemic NLP Trainer.

Beluister de Breinpiraten podcast: https://www.breinpiraten.be

Gebruik deze link om te verwijzen naar deze video over Systemic NLP Trainer Stephan Vanhaverbeke: http://youtu.be/F-1V76QylOI

 

 
Blogartikel
Meer over Systemic NLP Practitioner: http://www.stephanvanhaverbeke.be

In dit filmpje demonstreert NLP Trainer Stephan Vanhaverbeke hoe je interne conflicten en dilemma's kan wegwerken.

Deze ontstaan bijvoorbeeld wanneer je een keuze moet maken tussen twee dingen die schijnbaar tegengesteld en toch evenwaardig zijn.

In eerste instantie verankert de coach deze twee 'delen', elk op één hand. Vervolgens worden de twee tegengestelde delen met elkaar verbonden door verwarring te creëren. Dit gebeurt zowel visueel en auditief als kinesthetisch.

Het gevolg is dat de oorspronkelijke emoties die gepaard gingen met de tegenstelling wegebben.

Beluister de Breinpiraten podcast: https://www.breinpiraten.be

Gebruik deze link om te verwijzen naar deze video over Interne Conflicten en NLP: http://www.youtube.com/watch?v=pGO-91...