Peter Blokland
Certified trainer, coach & facilitator
Certified trainer, coach & facilitator
Via een systemische benadering afgestemd op de complexiteit en voortdurende verandering in onze hedendaagse samenleving, brengt Peter Blokland helderheid en vitaliteit in je organisatie. Respect en aandacht voor elkaar en het creëren en beschermen van waarde voor je organisatie en diens “stakeholders”, vormen de basis voor meer succes.

Team Performance & Sustainability

Peter Blokland brengt met heel concrete oplossingen helderheid en vitaliteit in je organisatie. Respect en aandacht voor elkaar en het creëren en beschermen van waarde voor je organisatie en diens “stakeholders”, zijn het uitgangspunt van zijn aanbod en vormen de basis voor meer succes.

Zijn inzichten deed hij op tijdens een carrière in de luchtmacht als piloot, smaldeelcommandant en stafofficier, maar ook door de vele coaching en andere cursussen die hij nadien volgde. Recent vatte hij nog een doctoraatstudie aan bij de TUDelft om zijn inzichten over risico, veiligheid en performance van organisaties te verscherpen.

Reeds tijdens zijn loopbaan ontwikkelde Peter een passie voor het voortdurend verbeteren, door te veranderen wat onvoldoende resultaat opleverde en toe te voegen wat nodig was. Die ervaring vertaalde hij naar een eigen model en een geïntegreerde managementstrategie, Total Respect Management genaamd. Deze methodiek is helemaal afgestemd op de complexiteit, onzekerheden en voortdurende verandering die je vandaag in onze hedendaagse samenleving beleeft.

Tijdens zijn loopbaan leerde Peter ook het belang van een goede omgang met teamleden van heel diverse achtergronden en de waarde van een goed team voor een organisatie kennen. Hij leerde er om de inspanningen van een team te bundelen door de neuzen in dezelfde richting te zetten.

Al deze ervaring vertaalt zich in een uniek leer- en trainingsaanbod, waarbij alle leden van een team aan bod kunnen komen, maar waarbij een deel ook gericht is naar leidinggevenden in het bijzonder.

Dit aanbod bestaat uit een variëteit aan open trainingen voor individuele deelnemers, waarbij interactie en je eigen inbreng hoog in het vaandel staan. Deze trainingen gaan over hoe je kunt leren “voordenken” over zaken die voor jou en je organisatie belangrijk zijn. Ze hebben te maken met hoe je team, bedrijf of organisatie, tijdig als een team kan leren en hoe je proactief doelstellingen kunt managen. Dit in plaats van erover te moeten “nadenken” als de zaken wat minder goed verlopen. Deze trainingen kunnen evenzeer “in-house” geleverd worden.

Anderzijds zijn er ook teamtraining/coaching programma’s gericht op het ontwikkelen van alignment binnen een team, afdeling of organisatie. Deze alignment trainingen hebben minimum twee dagen nodig, omvatten een heel team en hebben alleen zin als dit residentieel ingericht wordt. Het is door samen te zijn en een bijzondere gelegenheid te creëren, waarbij jij en je teamleden op een respectvolle manier met elkaar de dialoog aangaan, dat het snelst een resultaat behaald wordt.

Deze Alignment Residentiële Trainingen (ART) leiden steeds tot een concreet actieplan, gedragen door de deelnemers, waarmee je onmiddellijk aan de slag kunt gaan. Succes is verzekerd!

Open opleidingen

Voorbeelden van organisaties die reeds met Peter als trainer/coach of consultant hebben samengewerkt: NAVO, UNIZO, NBN, IMF-Academy, G31000, ie-net, KIVI/RBT, Grontmij, Nationale Bank België, Nationale Postcode Loterij Nederland, Open Bedrijven Dag, …

Verwachtingen zijn hoog en er wordt veel gevraagd, maar de obstakels op de weg naar succes zijn talrijk en duiken steeds sneller op.

Blended learning training

Blended learning training
Beter beslissen! Vooral wanneer zaken onzeker of onduidelijk zijn. Voor Managers en Zaakvoerders.

Live training

Live training
Wat is Performance Improvement Training? Hier wordt duidelijk uitgelegd wat het juist is.
Live training
Deze cursus stelt deelnemers in staat om Professionals te worden die gecertificeerd zijn in Risico Management volgens de ISO 31000 Norm (Foundations level).
Live training
Met behulp van systeemdenken krijg je inzicht in de complexe samenhang en dynamieken in je organisatie, sectoren en markten.
Live training
Hoe creëer en bescherm ik waarde voor mijn bedrijf? - Opleiding voor KMO bedrijfsleiders en managers
Live training
Wat is Strategic Management Alignment Residential Training (SMART) ?
Live training
Wat is Systemic Team Alignment Residential Training? Hier wordt het uitgebreid uitgelegd.

Boek

Boek
Excellente leiders laten hun organisatie duurzaam groeien

Blog

Peter Blokland - woensdag, 8 december, 2021
Hoor je dat ook wel eens zeggen: “je hebt altijd een keuze en je bent vrij om te kiezen”. Het is de goede raad van iemand aan de zijlijn die je tracht te helpen als je bezwijkt onder de vele zaken dewelke je doen twijfelen of die je bezorgd maken. Jammer genoeg zeggen die er niet bij “maar elke keuze heeft ook zo zijn…
Peter Blokland - donderdag, 25 maart, 2021
Wat bedoelen we nu eigenlijk met 'Risicomanagement'? Dat legt Peter Blokland verder uit naar aanleiding van het topic dat hij komt brengen op het virtueel congres 'Reset'. Risicomanagement is een continue proces binnen elke onderneming. Het is van belang om risico's beheersbaar te laten maken. Peter legt uit hoe je…
Peter Blokland - maandag, 14 oktober, 2019
Ik kwam deze definitie eind 2009 een eerste keer tegen op het Risk Managers LinkedIn forum, in een discussie over de definitie van risico. Ik begreep er helemaal niets van. Op dat moment was mijn kennis over risico vooral gebaseerd op een cursus Operational Risk Management die ik 10 jaar eerder in het Southern…
Peter Blokland - maandag, 23 september, 2019
Prestaties en veiligheid, twee kanten van dezelfde medaille.  Prestaties zijn gericht op het nastreven van risico's en het bereiken van doelstellingen, terwijl de traditionele kijk op veiligheid gaat over het wegnemen van de negatieve gevolgen van onzekerheid die met deze doelstellingen en hun verwezenlijking gepaard…
Peter Blokland - maandag, 13 mei, 2019
Het doel van risicomanagement is het creëren en beschermen van waarde Alles wat met risicomanagement te maken heeft, moet dan ook in dat licht bekeken worden. Maar hoe kun je nu waarde creëren voor je bedrijf door het toepassen van risicomanagement? Hoe kun je daarbij ook deze waarde er mee beschermen? Het zijn…
Peter Blokland - vrijdag, 22 februari, 2019
Onlangs heb ik ervaren dat wanneer je het hebt over risicomanagement het door veel ondernemers gezien wordt als iets dat veel te moeilijk of ingewikkeld is voor een kleine onderneming. Vaak wordt gedacht dat er heel veel inspanningen voor nodig zijn en dat het alleen maar bijkomende kosten met zich meebrengt. Dit is…
Peter Blokland - maandag, 11 februari, 2019
Risico, iedereen kent het woord en heeft er wel een idee over. We hebben het over risico nemen, risico lopen, of we praten over een hoog of een laag risico. Meestal staat men negatief en huiverachtig tegenover het concept “risico” en wil men het zoveel mogelijk vermijden. Risico wordt dan ook meestal als iets…
Steff Vanhaverbeke - vrijdag, 25 januari, 2019
Systeemdenken is de studie en exploratie van de verborgen structuren. Die zijn onzichtbaar, net zoals bij een ijsberg.  De oorspronkelijke betekenis van het woord ‘systeem’ gaat terug tot het Griekse ‘systèma’, dat ‘organisch geheel’ betekent. De systemische zienswijze brengt dingen dus met elkaar in verband. In…