Masterclass: Capita Selecta uit de neurowetenschappen
Masterclass: Capita Selecta uit de neurowetenschappen
De impact van neurowetenschappen op ons gedrag, onze emoties en mindset.

Gedurende twee dagen focussen we ons volledig op de enorme impact van neurowetenschappen op ons gedrag, onze emoties en mindset.

Deze workshop zal doorspekt zijn met inzichten, oefeningen en momenten van emotie & humor.

Wat komt aan bod:

Coaching, leiding geven en neuroscience. Er worden steeds meer coaching technieken en tools ontworpen. Maar hoe werken die technieken eigenlijk?

De neurowetenschappen geven ons vele antwoorden en hebben een grote toegevoegde waarde voor de cliënt, de leider en de manager.

Masterclass: Capita Selecta uit de neurowetenschappen

Workshop 1

In deze workshop zal je meer inzicht hebben in de verschijnselen in ons brein, zoals de hersengolven en de neurotransmitters. Je zal in staat zijn om al deze zaken te gebruiken om de resultaten van uw ondernemingen te verfijnen.

Uw mensen zullen begrijpen waarom je bepaalde dingen doet en workshops niet meer aanzien als spelletjes of verloren tijd.

De technieken werken echt en hebben een grote toegevoegde waarde. De sessie eindigt telkens met oefeningen een concreet actieplan. Coaching met "the brain in mind" is werkelijk het neusje van de zalm. 

Workshop 2

In een tweede workshop passen we deze technieken toe op leren. In deze tijd van 'information overload' is het van groot belang dat we enkel leren wat we echt nodig hebben en dat we dit dan ook een gans mensenleven blijven toepassen en verfijnen.

De kennis van de neurowetenschappen is echt een 'need to have' en geen 'nice to have'. Steeds zullen we de laatste evoluties van dit werkveld omzetten in een concreet en praktisch gericht actieplan. 

Masterclass: Capita Selecta uit de neurowetenschappen

Workshop 3

In een derde workshop gaan we dan dieper in op het voorkomen van uitstelgedrag met behulp van de neurowetenschappen. Dat valt met de vergaarde kennis makkelijk aan te pakken.

Vervolgens kunnen we ook obsessies en angsten te lijf gaan zodat de meeste mensen op een assertieve in het leven leren staan. Die mensen worden daarenboven wellicht betere en succesvollere leiders en coaches. 

Tenslotte passeert de impact op onze mindset de revue. Zo kunnen we perfectionisme aanpakken vanuit het oogpunt van de neurowetenschappen. 

Succes verzekerd!

Deze opleiding vormt een perfecte inleiding voor de opleiding "Burn-out coach", maar kan voor alle vormen van coaching gevolgd worden. Alle deelnemers krijgen een certificaat. 

Kostprijs: 795 EUR voor 2 dagen (excl. BTW).
Catering en documentatie inbegrepen.

Vroegboekkorting: tot 15/01 is inschrijven mogelijk voor 700 EUR.

Om praktische redenen is het aantal deelnemers beperkt, dus wees er snel bij!

Burn-out Expert
Dr. Luc Swinnen begeleidt al meer dan 15 jaar mensen met burn-out. Hij is arts, psychosociaal therapeut, coach en trainer.
Program type
Program languages
Nederlands
Price (incl. VAT)
€0,00