Risk Based Thinking voor KMO's
Risk Based Thinking voor KMO's
Hoe creëer en bescherm ik waarde voor mijn bedrijf? - Opleiding voor KMO bedrijfsleiders en managers

Hoe kun je voor je bedrijf of organisatie een meerwaarde creëren? Hoe zorg je ervoor dat je de gecreëerde waarde niet verliest? Dat is het onderwerp van deze interactieve training.

Ondernemers en managers moeten elke dag beslissingen nemen en als dit goede beslissingen zijn creëren ze waarde voor hun organisatie.

Helaas worden er ook wel eens minder goede beslissingen genomen en gaat de gecreëerde waarde weer verloren.

risked-based-thinking-voor-kmos

Door een steeds sneller veranderende wereld en een complexer wordende maatschappij, wordt het steeds moeilijker om de beste beslissingen ten nemen en is waarde-creatie en bescherming een steeds groter wordende uitdaging voor KMO’s.

Met deze toenemende onzekerheden en uitdagingen, die zich elke dag weer stellen, is telkens opnieuw je beste resultaten behalen geen sinecure.

Nog nooit was het voor KMO ondernemers en managers zo belangrijk om op een passende manier om te gaan met de voortdurende veranderingen en innovaties die ze steeds opnieuw moeten ondergaan.

Het vergt aanpassingen die zich telkens weer opdringen om concurrentieel te blijven.

Inzicht in de risico’s die zich stellen, de juiste risico’s durven en kunnen aangaan en ook de kunst om daarbij ook risico’s te vermijden, zijn daarin essentieel om een optimaal resultaat te kunnen beogen.

Veel bedrijven weten niet hoe ze aan de slag moeten gaan met deze onzekerheden die een impact hebben op hun doelstellingen.

Iedere ondernemer en manager die beslissingen neemt loopt dagelijks risico’s en die moeten zo goed mogelijk beheerd en beheerst worden.

 Risk Based Thinking voor KMO's

De ondernemer die in staat is om tegelijk meer risico te nemen en waarde te creëren, terwijl die er evenzeer voor zorgt dat men minder risico loopt en dat de gecreëerde waarde beschermd wordt, behaalt uiteindelijk een beter resultaat.

Goed inschatten én goed managen van onzekerheden creëert meteen waarde voor de eigen organisatie, klanten en stakeholders.

 Risk Based Thinking voor KMO's

De opleiding wordt gegeven door Peter Blokland, Certified ISO 31000 Lead Trainer. Peter is een gecertificeerde lead trainer en autoriteit op het vlak van risicomanagement overeenkomstig de ISO 31000 standaard.

Zo verzorgt hij eveneens de open en in-company opleidingen inzake ISO 31000 voor het Belgische Bureau voor Normalisatie (NBN) en is hij lid van de Belgische antenne van het technisch comité dat verantwoordelijk is voor deze standaard.

 Risk Based Thinking voor KMO's
Programma

Module 1:

  • Wat is risico?
  • Wat zijn de voordelen van het managen van risico’s?

Module 2:

Wat zijn de principes die de waarde-creatie en bescherming ondersteunen?

Module 3: Raamwerk

Hoe kun je op alle niveaus en in alle processen waarde-creatie integreren?

Module 4: Proces

Een systemisch proces om waarde te creëren en te beschermen

De opleiding is interactief en werkt met de inbreng van de persoonlijke cases en ervaringen van de cursisten die in de context van waarde-creatie geplaatst worden.

 

Certified trainer, coach & facilitator
Via een systemische benadering afgestemd op de complexiteit en voortdurende verandering in onze hedendaagse samenleving, brengt Peter Blokland helderheid en vitaliteit in je organisatie. Respect en aandacht voor elkaar en het creëren en beschermen van waarde voor je organisatie en diens “stakeholders”, vormen de basis voor meer succes.
Program type
Program languages
Nederlands
Price (incl. VAT)
€0,00