Analytisch & synthetisch denken
Analytisch & synthetisch denken
Leer feiten en data analyseren en correct te interpreteren. Leer de punten verbinden om op een bevattelijke manier te synthetiseren

Je vindt het moeilijk om complexe problemen op te delen in kleinere problemen?
Je wenst gefundeerde assumpties en een gedegen risico inschatting te maken bij complexe problemen?
Alle feiten en data zijn aanwezig en je hebt het gevoel niet de juiste conclusie te kunnen maken?

Deze opleiding leert je de nodige vaardigheden om betere conclusies te trekken en betere beslissingen te maken.

    

    

   Na deze opleiding ben je instaat om:

   • Ingewikkelde problemen in deelproblemen op te delen.
   • Complexe problemen op te lossen door verbanden en samenhang te vinden.
   • Diverse technieken te hanteren om problemen te analyseren.
   • Feiten, data en informatie te synthetiseren naar bevattelijke conclusies.
   • Beslissingen beter te onderbouwen.
   Analytisch & synthetisch denken
   Analytisch & synthetisch denken

   Wat leer je tijdens deze opleiding?

   Evolutie van het denken

   • Inzicht over de cognitieve processen in het brein.
   • Waarom intelligente mensen irrationele dingen doen.
   • Reductief denken en mechanistisch denken.
   • Systeemdenken en complexiteitsdenken.

   Technieken

   • Evalueren van risico’s en omgeving in een professioneel kader.
   • Conditionele logica (if x, then y) en beslissende logica (x or y) en wanneer welke methode gebruiken.
   • Barrières en uitdagingen bij het effectief gebruik van logica.
   • Het verschil tussen logische analyse en feiten.

   Toepassing

   • De drie aspecten van waarschijnlijkheid en hun toepasbaarheid in een professionele context (kans, impact en maatregelen).
   • Van data, feiten en assumpties naar informatie en conclusies.
   • Hoe conclusies testen.
   • Identificatie van patronen in data, het abstraheren van modellen en het ontwikkelen van hypotheses en assumpties.
   • Het gebruik van data om een test case op te zetten.
   • Hoe conclusies maken en een actieplan opzetten.
   Steff Vanhaverbeke
   Certified Trainer, Coach & Facilitator
   Als gecertificeerd trainer, coach en facilitator begeleidt Steff Vanhaverbeke mensen en teams om ze effectiever te laten samenwerken.
   Program type
   Program languages
   Nederlands
   Price (incl. VAT)
   €0,00