Workshop - Kritisch denken
Workshop - Kritisch denken
We hechten heel wat belang aan ‘kritisch denken’ als mentale vaardigheid. Wat betekent ‘kritisch denken’?
Workshop - Kritisch denken

Heb je het moeilijk om te kiezen tussen opties?

Fixeer je je dusdanig op een probleem waardoor je de oplossing niet ziet?

Maak je veel assumpties en zie je geen klaarheid in jouw gedachtegang?

Kan je je ideeën niet vertalen in acties en resultaten?

In deze opleiding leer je denktechnieken ontwikkelen om betere beslissingen te nemen en betere oplossingen te bedenken.

Na deze opleiding ben je in staat om:

 • Ideeën en problemen op een objectieve manier te evalueren.
 • Problemen effectiever op te lossen.
 • Abstracte ideeën in tastbare resultaten om te zetten.
 • Makkelijk ‘kritieke punten’ te identificeren voor falen of succes.
 • Betere beslissingen te maken.
Workshop - Kritisch denken

Wat leer je tijdens deze opleiding?

De waarde van kritisch denken

 • Definitie van kritisch denken.
 • Inzicht in het brein: karakteristieken van effectief kritisch denken.
 • De rol van kritisch denken in een professionele context.

Het kritisch denkproces

 • Percepties
 • Data – Informatie – Kennis
 • Herkennen, interpreteren, conclusies maken.
 • Kritisch denken in de professionele context.
 • Denkfouten herkennen.

Feedback als instrument voor het verrijken van je eigen denkvermogen

 • Het kritische denkvermogen bij anderen herkennen.
 • Je eigen kritisch denkvermogen a.d.h.v. het Mindsonar denkstijlen-rapport.
 • Opstellen persoonlijk denkstijl ontwikkelingsrapport.

Kritisch denken in de praktijk

 • Je aangescherpte kritisch denkvermogen toepassen op een persoonlijke case.
 • Kritische succesfactoren identificeren.
 • Kritiek op een vermogende manier terugkoppelen
 
 
Steff Vanhaverbeke
Certified Trainer, Coach & Facilitator
Als gecertificeerd trainer, coach en facilitator begeleidt Steff Vanhaverbeke mensen en teams om ze effectiever te laten samenwerken.
Program type
Program languages
Nederlands
Price (incl. VAT)
€0,00