Faciliteren van cocreatie
Faciliteren van cocreatie
Betrek klanten en andere stakeholders bij de ontwikkeling van nieuwe producten en services of bij het oplossen van complexe problematieken.
Faciliteren van cocreatie

Waarom deze opleiding?

In een steeds sneller veranderende en communicatievere wereld groeien samenwerkingsverbanden tussen organisatie en stakeholders tot een cruciale bron van innovatie.

De opleiding faciliteren van co-creatie leert hoe het proces van cocreatie tot innovatie te begeleiden.

Na deze opleiding ben je in staat om:

 • Het begeleiden van de voorbereiding, de opbouw, de uitvoering en de opvolging van het co-creatie proces
 • Het maximaliseren van de creativiteit
 • Concrete resultaten te bekomen

Wat leer je in deze opleiding?

Voortraject: voor u aan de slag gaat

 • De onderzoeksvraag bepalen
 • De onderzoeksvorm kiezen
 • Criteria waaraan deelnemers dienen te voldoen en het aantal deelnemers bepalen
 • Deelnemers gericht selecteren en uitnodigen
 • Opstellen van een discussiehandleiding
 • Duur van de discussie
 • Opbouw van de discussie voorbereiden
 • Bepalen van het mogelijk aantal sessies

Tijdens: uw rol als facilitator

 • Wat is de rol van de facilitator/gespreksleider?
 • Hoe neemt u de rol op?
 • Welke andere rollen zijn er?

Tijdens: uw competenties als facilitator

 • Wat zijn de vaardigheden van een goede gespreksleider?
 • Gebruik maken van verschillende vraagvormen
 • Interactie bevorderende werkvormen toepassen

Natraject: Afsluiten en next steps

 • Wat is een goede afsluiting?
 • Wat is een goede rapportering (citaten, illustraties, video, …)?
 • Welke conclusies presenteren en hoe delen?
 • Wanneer kiezen voor on-line groepen?
 • Wanneer en hoe opvolgen?
Steff Vanhaverbeke
Certified Trainer, Coach & Facilitator
Als gecertificeerd trainer, coach en facilitator begeleidt Steff Vanhaverbeke mensen en teams om ze effectiever te laten samenwerken.
Program type
Program languages
Nederlands
Target audiences
Price (incl. VAT)
€0,00