Leidinggeven
Leidinggeven
Verbeter de werking van jouw team

Leidinggeven

Leidinggeven

Denken als een leider

Ontwikkel een leider-mindset. Leer o.a. gezonde grenzen op te bouwen, conflicten op te lossen en jezelf beter te kennen.

Emoties in je team - een blik achter de ratio

Je wilt als teamleider/teamcoach grip krijgen op je team. Je wil beter omgaan met spanningen en negatieve groepsprocessen en ze ombuigen tot engagement, een fijne samenwerking, motivatie, eigenaarschap en resultaat.

Leiden van teams

Zet je mensen en teams in beweging naar gemeenschappelijke doelen!

Bouwen aan teamrendement

Leer de rol en verantwoordelijkheid van elk teamlid te bepalen en de kwaliteiten van jezelf en jouw teamleden in te schatten. Verhoog zo de performantie en betrokkenheid van jouw team en bereik betere resultaten. 

Coachend leiding geven

Wanneer leidinggevenden coaching dagdagelijks inzetten creëren ze meer focus, meer moed en meer veerkracht. Ze helpen hun team (en zichzelf) om minder hard te werken en meer impact te genereren. 

Coachend en verbindend leidinggeven

Vind je het belangrijk je medewerkers te ondersteunen in een veranderende en veeleisende werkomgeving? Wil je mensen bijstaan om krachtig en duurzaam hun job uit te oefenen? 

Leidinggeven
Leidinggeven

Meetings met impact en resultaat

Meetings zijn DE methode om in teams & organisaties het engagement en de betrokkenheid aan te wakkeren, de inspraak te vergroten en de violen gelijk te stemmen.

Initiatie opstellen van een krachtig teamcharter

We kennen het allemaal, eens per jaar gebeurt het in elk team: er wordt een teamcharter opgesteld. Missie, visie en strategie... je kent het wel.

Groeien in vrouwelijk leiderschap

Zelfs vrouwen op leidinggevend niveau kunnen zichzelf ondermijnen met specifiek zelf-sabotagegedrag. Deze gewoontes en gedragingen ontwikkelen zich als reactie op ervaringen in het persoonlijke leven en op de werkplek.

Wij bieden een interactieve workshop die je bewust laat worden over het gedrag dat succesvolle vrouwen – ook jou dus - in de weg staat bij hun pogingen om te professioneel te groeien. 

Zelfleiderschap
Zelfleiderschap

Leidershap in de praktijk

Leiderschap heeft niets te maken met 'baasje' spelen, maar alles met het aansporen van intrinsieke motivatie bij mensen. Je ontwikkelt dit door inzicht en ervaring m.b.t. de menselijke psychologie en team-dynamiek. 

Zelfsturende teams

Pik pragmatische inzichten en methodes op om teams zelfsturend in te richten.

Leidinggeven
Zelfsturende teams

Coachen en participatief leiden

Leer krachtige technieken inzetten, hoe je mensen ertoe kan bewegen om opbouwende feedback aan elkaar te geven en zo de zelfsturing van het team verhogen.

  Zelforganisatie of zelfsturing - hoe begin je eraan?

  Ontdek de verschillende stappen, de valkuilen en concrete tips om er morgen mee te beginnen.

  Verhoog je persoonlijke impact

  Presenteer optimaal door inzicht te krijgen in jezelf. Hierdoor kan je gemakkelijker afstemmen op en verbinding maken met anderen en verhoog je je effectiviteit.

  Zelfleiderschap & Time Management

  Wordt manager van je eigen tijd door methoden en technieken te leren om doelen op een georganiseerde en mentaal rustige manier te bereiken.

  Individuele Masterclass 'Verbindend Leiderschap'

  Herken verschillen tussen je medewerkers en begrijp welke vorm van leiding zij nodig hebben.