NLP Practitioner Flex
NLP Practitioner Flex
Met NLP overtuig je mensen, communiceer je beter en ontwikkel je hefbomen om je doelen sneller te bereiken

Neuro-Linguïstisch programmeren

Met NLP leer je op een nieuwe manier naar de wereld om je heen kijken. Je krijgt beter zicht én grip op wat er bij jezelf en anderen gebeurt en maakt zo je eigen communicatie en leiderschap effectiever. In onze NLP opleidingen leggen we zeer veel nadruk op directe toepassingen van technieken op die situaties waar je als deelnemer zelf mee te maken krijgt.

Na deze opleiding ben je in staat om:

 • patronen en voorkeuren waar te nemen a.d.h.v. verbale en non-verbale signalen
 • percepties en mentale modellen te appreciëren en beïnvloeden
 • emotionele energie te sturen en te verankeren
 • effectiever doelstellingen te formuleren en te bereiken
 • beperkende overtuigingen te herkaderen
 • denkfouten te herkennen en om te buigen
 • interpersoonlijke grenzen op te bouwen en te handhaven
 • dilemma's op te lossen
 • diverse NLP technieken in te zetten als instrument voor coaching en verandering

 

Flexibel programma

Deze NLP opleiding bestaat uit 16 halve-dag sessies. Deze sessies worden flexibel ingepland als halve dagen, avonden en/of volle dagen.

De planning gebeurt flexibel, in onderlinge afstemming tussen deelnemers en trainers.

NLP
Programma

Module 1 : Bewustzijn van zelf en anderen

 • Ontdek hoe mensen denken.
 • Leer patronen en voorkeuren waarnemen aan de hand van verbale en non-verbale signalen.
 • Leer technieken om op deze voorkeuren af te stemmen en rapport op te bouwen.
 • Verbeter de kwaliteit van je perceptie.
 • Ontdek bijzonder werkzame en vermogende uitgangspunten voor communicatie, besluitvorming, doelstellingen en interacties met andere mensen.
 • Integreer je vermogens om te denken, te voelen en te handelen.
 • Zorg voor alignering op alle niveaus van mensen en organisatie.

Module 2 : Emotionele intelligentie 

 • Leer je inleven in diverse perceptuele posities.
 • Neem bewust mentale en emotionele afstand van belemmerende ervaringen.
 • Ontdek de kracht van mentale, emotionele ‘states' en leer hoe je die kan beïnvloeden.
 • Ontwikkel zelf krachtige mentale en emotionele 'states' voor présence en charisma.
 • Bouw emotionele triggers in aan de hand van ankeren en andere conditioneringstechnieken.
 • Verbind en verdiep en integrereer die door middel van S.C.O.R.E. gespreks- en coachingtechieken.
 • Leer doelstellingen en gewenste uitkomsten goed te formuleren.
 • Stimuleer intrinsieke motivatie en geef richting hieraan bij jezelf en anderen.
 • Roep gericht 'resource states' op om belemmeringen te overstijgen en gewenste uitkomsten te realiseren.

Module 3 : Taal en denkstrategieën

 • Ontdek de (onbewuste) dieptestructuur in taal.
 • Leer cognitieve fouten te onderscheppen.
 • Kader en herkader beperkende uitspraken.
 • Leer te eerste stappen om succes patronen te modelleren.
 • Maak gebruik van succesvolle strategieën voor leren en veranderen.

Module 4 : Leiderschap, integriteit, conflicten en dilemma's

 • Cultiveer gezonde interpersoonlijke grenzen.
 • Cultiveer een authentieke, hoge integriteit.
 • Leer geweldloos communiceren.
 • Leer bij conflicten coachen en bemiddelen.
 • Ga effectiever om met eigen conflictsituaties.
 • Leer mensen die worstelen met dilemma's (interne conflicten) te coachen.
 • Leer effectieve coaching technieken.

Module 5 : Integratie

 • Integreer je nieuw verworven inzichten en technieken en leer ze toepassen in velerlei situaties.
 • Je krijgt feedback over je eigen NLP skills.

 

Blended learning

Vanaf het moment waarop je inschrijft krijg je toegang tot de volgende resources:

 • de syllabus in e-book formaat;
 • online training video's en demo's;
 • een online bibliotheek met uitgewerkte coaching oefeningen en procedures;
 • één individuele coaching-sessie, af te spreken met één van de trainers / coaches.

Dankzij deze online resources kan je meteen van start gaan met jouw NLP skills. Je leert op eigen tempo en wordt daarin ondersteund door onze trainers. De 'live' trainingsessies zijn vooral gefocust op interactie en het leren inzetten van de technieken in de praktijk.

 

Planning

De planning van de trainingsessies gebeurt in onderling overleg zodat het optimaal past in de agenda's van de deelnemers. Daarom wordt het aantal plaatsen beperkt.

 

 

Steff Vanhaverbeke
Certified Trainer, Coach & Facilitator
Als gecertificeerd trainer, coach en facilitator begeleidt Steff Vanhaverbeke mensen en teams om ze effectiever te laten samenwerken.
Koen Callaerts
Certified Trainer & Coach
Als personal efficiency trainer en coach ondersteunt Koen leidinggevenden en medewerkers in timemanagement en zelfleiderschap via trajecten, opleidingen en workshops.
Hans Demeyer
Motivatie & Inspiratie
Als Motivational Speaker geeft Hans speeches die je mensen motiveren en inspireren. Als Inspirational Coach ondersteunt hij jou om je verhalen zelf goed neer te zetten.
Program languages
Nederlands
Price (excl. VAT)
€1450,00
Price (incl. VAT)
€1754,50