Subsidies
Subsidies
Wie aan onze opleidingen of adviestrajecten deelneemt kan gebruik maken van diverse subsidiemaatregelen. We maken deze subsidies zo toegankelijk toegankelijk zodat je gemakkelijk van deze voordelen gebruik kan maken. Hieronder geven we een overzicht.

VLAIO (vroeger Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming)

VLAIO kent een beperkt aantal 'incentives' toe om Vlaamse ondernemers en managers van KMO's te stimuleren om bepaalde opleidingen te volgen. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet hoef je als deelnemer zelf geen administratieve acties te ondernemen. De subsidiëring gebeurt rechtstreeks met de opleidingsverstrekker.

Meer informatie vind je op www.vlaio.be

De subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wanneer je KMO gevestigd is in Brussel kan je gebruik maken van een subsidie van maximaal 1000 euro per opleiding. Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de subsidie. Wanneer deze is goedgekeurd maakt de overheid het subsidiegeld aan jou over.

Meer informatie vind je op www.premieskmo.be

Opleidingspremies voor werkgevers

Covora voorziet premies voor werknemers die vallen onder het paritair comité 200 (PC200). Voor elke opleiding die minder dan zes maanden geleden is afgelopen krijg je afhankelijk van de leeftijd van de medewerker een premie per uur. Ook voor online leerplatformen is een premie voorzien.

Meer informatie vind je op www.cevora.be