Wat is de rol van Supply Chain Management binnen een bedrijf?
Wat is de rol van Supply Chain Management binnen een bedrijf?

De rol van Supply Chain (Nederlands: integraal ketenbeheer) binnen een bedrijf heeft de laatste 50 jaar een drastische verandering gekend. Voordien was de rol beperkt tot uitvoerder van enkele logistieke taken, maar nu is SCM de orkestmeester van alle inkomende, uitgaande en deels ook van interne goederen- en informatiestromen.

Voor veel bedrijven is SCM het kloppende hart binnen de organisatie, het stuurt bloed en impulsen naar de spieren (productie), de hersenen (de bedrijfsleiding en financiën), de benen (transport) en de vele andere organen binnen het bedrijf.

Het is mijn sterke overtuiging dat een goed afgesteld integraal ketenbeheer het verschil zal maken om concurrenten te overtreffen, het is het uithangbord naar de buitenwereld. SCM staat in voor de juiste goederen op het juiste moment op de juiste plaats in de gewenste hoeveelheid en dit zo (kost-)efficiënt mogelijk.

Vooreerst is er de klantendienst, die er voor zal zorgen dat de klant centraal staat binnen de eigen organisatie; zij zijn niet alleen de vertegenwoordiger van alle klanten; zij zullen de klant op de hoogte houden van de status van de bestelling. Indien er vertraging van levering voorzien wordt zal de klantendienst samen met de klant zoeken naar een –voor de klant aanvaardbare en voor de eigen organisatie realistische- oplossing.

De specialisten in voorraadbeheer en planning bewaken de gewenste voorraadniveaus en plannen de nodige acties (en prioriteiten) naar productie, leveranciers en dienstverleners. Zij zijn het eerste aanspreekpunt van de klantendienst zodat de klantenfocus behouden blijft. Ook de eigen productie is een bijzondere klant voor deze groep: voorraadbeheerders staan er voor in dat de productie niet stilvalt wegens tekort aan grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten of onderdelen. Anderzijds beheren ze een deel van het bedrijfskapitaal, met name de voorraden. Het is hun taak een goede balans te houden tussen klantentevredenheid en economisch verantwoord beheer. Daarom zullen ze, samen met het management, bepalen welke strategieën gevolgd moeten worden.

De aankoopdienst zal externe behoeften omzetten naar bestellingen bij de geselecteerde leveranciers, en dit volgens afgesproken regels die vastliggen in Service Level Agreements. Indien er afwijkingen zijn op de gemaakte afspraken (bijvoorbeeld laattijdige leveringen van aankooporders), bestuderen zij de impact ervan in overleg met de voorraadbeheerders en nemen eventuele alternatieve maatregelen.

Het magazijn staat in voor het ontvangst, de opslag en verscheping van alle goederen die door het eigen bedrijf stromen, onafhankelijk van herkomst (aankoop of productie), bestemming of de duur van opslag. Zij beheren zo optimaal mogelijk de toevertrouwde ruimtes en machinepark om deze taken uit te voeren.

Dit artikel maakt deel uit van de reeks “Supply Chain, wat is dat eigenlijk”. Klik hier voor een overzicht van die reeks.

Supply Chain
Stefaan Vandooren begeleidt middelgrote ondernemingen in het opzetten en verbeteren van hun Supply Chain in lokale en internationale context.